Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 101
                                               

Плиоценски парк (Дорково)

Плиоценският парк в Дорково е палеонтологичен музей в Дорково, област Пазарджик, представящ находки от плиоцена, открити в палеонтологичното находище в местността Елин кладенец около Дорково. Находището е най-голямото познато на палеонтолозите ст ...

                                               

Музей "Гема-свят"

Музеят представя събирателството и труда на три поколения от семейството на Петър Попдимитров, събрали и изложили над 5000 експоната, намерени изцяло в Чирпанския край. Двуетажният музей е открит на 4 септември 2017 г и се помещава в реставрирана ...

                                               

Петър Гочев

Роден е в град Видин на 25 май 1902 година. Гочев завършва средното си образование във Варна. В периода 1923-1927 година учи естествена история в Софийския университет. Докато е студент още започва да събира фосили от района на Варна и по-късно г ...

                                               

Димитър Ковачев (палеонтолог)

Димитър Ковачев е български учител и палеонтолог, който е сред основоположниците на Палеонтологичния музей в Асеновград и негов дългогодишен уредник. Приносите на Димитър Ковачев са пример за извеждането на българската палеонтологична наука сред ...

                                               

Васил Цанков

Васил Цанков е български учен, геолог-палеонтолог, дългогодишен професор и ръководител на катедрата по палеонтология в Софийския университет "Свети Климент Охридски".

                                               

Conservative Quarterly

"Conservative Quarterly" е българско научно списание за политика и култура, с главен редактор Ирена Тодорова. Членове на редакционния съвет на списанието са Калин Янакиев, Огнян Минчев, Мартин Табаков, Горан Стойковски, Иван Стамболов – Сула и Хр ...

                                               

Historia naturalis bulgarica

"Historia naturalis bulgarica" е международно научно списание, издавано от Националния природонаучен музей при БАН. Списанието се издава от 1989 г., а от 2018 година, бр. 25, излиза само електронно. В него се публикуват научни статии в областта н ...

                                               

Ветеринарна сбирка

"Ветеринарна сбирка" е специализирано списание, издавано в София. Понастоящем е месечно издание на Българската агенция по безопасност на храните и Съюза на ветеринарните лекари в България. То е сред най-старите печатни издания в България, което е ...

                                               

Наука (списание, 1991)

Списание "Наука", основано през 1991 г., е българско национално периодично научно списание, печатен орган на Съюза на учените в България. Публикува материали по широк кръг теми в областта на науката, културно-историческото наследство, технологиит ...

                                               

Списание на Българското геологическо дружество

"Списание на Българското геологическо дружество" е научно списание, орган на Българското геологическо дружество. Списанието започва да се издава през 1927 г. Основна негова задача е да популяризира научните постижения на български и чуждестранни ...

                                               

Известия на Института за исторически изследвания

Известия на Института за исторически изследвания, до 1990 г. Известия на Института по история, е периодичен орган на Института за исторически изследвания към Българската академия на науките.

                                               

Исторически преглед

"Исторически преглед" е българско историческо списание, излизащо от 1945 г. като издание на Института за исторически изследвания към Българската академия на науките. Публикува научни разработки и научно-популярни статии по българското минало и об ...

                                               

Сборник за народни умотворения, наука и книжнина

"Сборник за народни умотворения, наука и книжнина" е българско периодично научно издание. Излиза без спазване на строго определена периодичност, смятано за едно от най-авторитетните български издания. Първият брой излиза в София през 1889 г. До к ...

                                               

Философски алтернативи

"Философски алтернативи" е българско философско научно списание, издавано от Института за изследване на обществата и знанието при БАН. То се явява като продължение на списание "Философска мисъл" и излиза след 1992 г. "Философски алтернативи" е ед ...

                                               

Философски преглед

"Философски преглед" е българско списание, основано през 1929 г. Излиза в 71 книжки до 1943 г. Редактира се от Димитър Михалчев. Списанието има разнообразна тематика и съдържание. В него пишат над 150 автори като Александър Балабанов, Петър Бицил ...

                                               

Алпийско сграбиче

Алпийско сграбиче е многогодишно тревисто растение от семейство Бобови. В България е критично застрашен вид, включен в Червената книга на България и Закона за биологичното разнообразие. Стъблата на вида са изправени, с височина до 100 cm и са вла ...

                                               

Ароматна матиола

Ароматна матиола е многогодишно тревисто растение или полухраст от семейство Кръстоцветни. Видът е критично застрашен в България. Включен е в Червената книга на България и Закона за биологичното разнообразие. Стъблата на ароматната матиола са с в ...

                                               

Венерин косъм

Венерин косъм е многогодишно тревисто растение от семейство Адиантови. Видът е критично застрашен в България. Включен е в Червената книга на България и Закона за биологичното разнообразие. Растението е с крехко и късопълзящо коренище. Листата му ...

                                               

Дремников главопрашник

Дремников главопрашник е многогодишно тревисто коренищно растение от семейство Салепови. Видът е критично застрашен в България. Включен е в Червената книга на България и Закона за биологичното разнообразие. Видът развива 1 – 310 стъбла, които са ...

                                               

Качулесто диво жито

Качулесто диво жито или Качулест егилопс е едногодишно туфесто тревисто растение от семейство Житни. Видът е критично застрашен в България. Включен е в Червената книга на България и Закона за биологичното разнообразие. Стъблата му са по няколко, ...

                                               

Кумарка

Достига височина от 4 до 6 м. Цъфти и дава плодове от октомври до март. Интересни са яркооранжевите му плодове, които са с големина около 2 – 3 см и приличат на ягоди, откъдето идва и народното наименование на растението – "ягодово дърво". Има ув ...

                                               

Нежен лопен

Нежен лопен е растeние, вид лопен, балкански субендемит, разпространен в района на Западното Черноморие в България през Източните Родопи и на юг до европейската част на Турция.

                                               

Обикновено блатно кокиче

Обикновеното блатно кокиче, наричано и "лятно блатно кокиче", е тревисто многогодишно растение. Разпространено из лонгозни гори, периодично заблатяващи се ливади и крайречни тераси по поречията на реките Дунав, Тунджа, Марица, Камчия, Дяволска, Ф ...

                                               

Веди

Ведите са четири индуистки текста – Риг Веда, Сама Веда, Яджур Веда и Атхарва Веда, смятани за основните писмени паметници на индуизма.

                                               

Рта

Във ведическата религия Рта е принципът на естествения ред, който регулира и координира работата на Вселената и всичко в нея. В химните на Ведите Рта е описана като това, което в крайна сметка отговаря за правилното функциониране на природния, мо ...

                                               

Свещена крава

Кравата се почита като свещено животно в хиндуизма, джайнизма, зороастризма, както и в политеистичните религии на Древен Египет, Древна Гърция и Древен Рим. Яденето на говеждо месо е табу в индуизма. Кравите, а и свещеният бик в древните и изнача ...

                                               

Техерански университет

Техеранският университет е най-старото и най-голямото висше училище в Иран. Почти винаги е класиран като най-добрият университет в Иран в национални и международни класации. Университетът предлага 111 бакалавърски програми, 177 магистърски специа ...

                                               

Ширазки университет

Ширазкият университет, известен преди като Пахлави университет, е държавно висше училище в Шираз, Иран. Университетът на Пенсилвания подпомага иранското правителство за установяване на американски стил на висше образование в университета. Ширазки ...

                                               

Ирански езици

Иранските езици са индоевропейски езици и принадлежат към индо-иранската езикова група. В нея влизат някои от най-старите писмено засвидетелствани езици от индоевропейски произход. Индоиранските езици са се обособили на територията на днешен Афга ...

                                               

Вахански език

Ваханският език е език, говорен от малобройната етническа група ваханци. Езикът е разпространен в Пакистан, Таджикистан, Афганистан и Китай. Принадлежи към памирската подгрупа на новоиранските езици. Ваханците самоназвание: /xi:k/ или /xi:kwɯ:r/ ...

                                               

Ишкашимски език

Ишкашимският език е ирански език, говорен в Афганистан и Таджикистан. Разпространен е в няколко села в Ишкашимски район по горното течение и около завоя на р. Пандж на границата между Афганистан и Таджикистан. В Таджикистан езикът е разпространен ...

                                               

Мунджански език

Мунджанският език е ирански език, говорен от около 3000 души в Афганистан. Той принадлежи към езиците, принадлежащи към източноиранската подгрупа. Известни са като "памирски езици". Това са езици, говорени от древната общност от сакски народи, на ...

                                               

Осетински език

Осетинският език е езикът на осетинците. Принадлежи към източноиранските езици и е разпространен в Република Северна Осетия и в Южна Осетия и е наследник на средновековния алански език. Броят на владеещите го е около 450-500 хиляди души, от тях в ...

                                               

Пущунски език

Пущу принадлежи към групата на иранските езици. Разпространен е в южен, югоизточен и северен Афганистан, както и в Пакистан и в пограничните райони на Иран. Няма точни данни за броя говорещи, но се предполага, че около 40 милиона души по света го ...

                                               

Ананяш Зайончковски

Ана̀няш Зайончко̀вски е полски ориенталист тюрколог, иранист, арабист, професор, изследовател на старотурски и кипчакски писмени паметници, караимски активист и ръководител на Караимския религиозен съюз в Полша, поддръжник на теорията за историче ...

                                               

Юлиан Семьонов

Юлиа́н Семьонович Семьонов е съветски и руски писател, сценарист, журналист и поет. Съпругата му Екатерина е дъщеря на Наталия Кончаловска. Юлиан Семьонов е сред най-изявените публицисти от съветския период. Основател на списанието "Детектив и по ...

                                               

Мадридски университет Комплутенсе

През XIII век Санчо IV Кастилия и архиепископ Гонзало Гарсия Гудиеил основават Училище Estudio de Escuelas Generales de Alcalá в Алкала. Първата университетска сграда е построена през 1510 г. и в нея се помещава Университетът Киснериана. През таз ...

                                               

Саламанкски университет

Университéтът на Саламáнка е най-старият университет в Испания, както и сред най-старите университети в Европа. Намира се в Саламанка, Кастилия и Леон. Статутът на университет му е даден от крал Алфонсо X в 1254 г., а следващата година е признат ...

                                               

Неаполитански университет "Федерико II"

Неаполитанският университет "Федерико II" е един от най-големите държавни университети в Италия и един от най-старите на света. Основан е на 5 юни 1224 г. от императора на Свещената Римска империя и крал на Сицилия Фридрих II. Той е основната ака ...

                                               

Университет Бокони

Бокони е частен икономически университет в Милано, Италия, който предлага редица програми в областта на икономиката, мениджмънта, финансите, правото, политическите науки и публичната администрация.

                                               

Флорентински университет

Флорентинският университет е един от най-крупните и най-старите университети в Италия. Намира се във Флоренция. В него се обучават 51 000 студенти. През 2010 г. университетът заема 328-ро място в света в класацията на най-добрите университети. Ун ...

                                               

Университет на Британска Колумбия

Университетът на Британска Колумбия със седалище в гр. Ванкувър, провинция Британска Колумбия е сред най-известните университети в Канада. В него се обучават близо 50 000 студенти от цял свят. В класацията на Academic Ranking of World Universitie ...

                                               

Якинт Бичурин

Никита Яковлевич Бичурин е руски духовник, възможно от чувашки произход, основоположник на руската китаистика. Между 1807 и 1822 година участва в руска дипломатическа мисия в Китай. След завръщането си създава първото училище по китайски език в Р ...

                                               

Франциск Ксаверий

Св. Франциск Ксаверий е католически мисионер, роден на 7 април 1506 г. в знатно семейство в град Castillo de los Jaso, Хавиер, Навара, баск по рождение. Той е един от пионерите на Християнската мисия в Азия и от основателите на Обществото на Исус ...

                                               

Акупунктура

Акупунктура или на стандартен Мандарински диалект – zhēn jiǔ е техника на поставяне и манипулиране с игли в "акупунктурни точки" по тялото. Привържениците на този вид процедури твърдят, че то възстановява здравето и благосъстоянието и в частност ...

                                               

Акупунктурна точка

Акупунктурни точки са точки върху меридиан, които имат специфичен ефект върху енергията на меридиана или на органовата система. Акупунктурни точки са анатомични локации върху тялото, които са фокусът на акупунктурата, акупресурата, сонопунктурата ...

                                               

Меридиан (акупунктура)

В акупунктурата, меридиани се наричат канали, по които протича и циркулира жизнената енергия чи. Според традиционната китайска медицина тялото има 12 чифтни меридиана, които разделят тялото на две половини. Върху меридианите са разположени точки. ...

                                               

Байкалски шлемник

Това е едно от 50-те фундаментални билки, използвани в традиционната китайска медицина, където името ѝ е хуанг цин на китайски: 黄芩. В китайската медицина хуанг цин обикновено се отнася до изсушения корен на S. baicalensis Georgi, S. viscidula B ...

                                               

Съчуански пипер

Сечуанският пипер, известен още като китайски кориандър, е често използвана подправка в китайската, тибетската, непалската и индийската кухня, който се добива от два вида на японския пипер род Zanthoxylum - Z. simulans и Z. bungeanum. Ботаническо ...

                                               

Александер Квашневски

Роден на 15 ноември 1954 г. Възпитаник на Гданския университет – през 1977 г. се дипломира със специалност международна търговия. В студентските си години членува в Социалистическия съюз на полските студенти. Редактор на студентски и младежки пер ...