Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 157
                                               

Гордост

Гордостта е вътрешно насочена емоция, която носи две общи значения. С негативна конотация, гордостта или горделивостта се отнася до надуване вследствие чувство за личен висок статус или постижения, които често се използват като синоними с високом ...

                                               

Дейл Карнеги

Дейл Брекенридж Карнеги, е американски писател и лектор, създател на известни курсове за личностно развитие, умението да се привличат клиенти, корпоративен тренинг, публично говорене и междуличностни умения.

                                               

Консорциум

Консорциумът е временно дружество за изпълняване на определена задача или за предоставяне на определена услуга или продукт по по-ефикасен начин. Това е сдружение на 2 или повече лица, компании, университети или правителства или всякакви комбинаци ...

                                               

Икономическа социология

Икономическата социология изучава социалните ефекти и социалните причини за различни икономически явления. Полето може да бъде най-общо разделено на класически и съвременен период. Класическият период се занимава специфично с модерността и нейнит ...

                                               

Икономика на вниманието

Икономика на вниманието е подход към човешкото боравне с информация, което използва елементи от икономически теории при решаване на различни проблеми с неговото управление. Фундаменталната постановка е дадена от Матю Крауфорд: "Вниманието е ресур ...

                                               

Търсене и предлагане

Търсене и предлагане е икономически модел на ценовата определеност на пазара, или с други думи той описва и обяснява икономически процеси и явления на нивото на отделен пазар за дадена стока. В графичната си форма, в която може да бъде видян във ...

                                               

Микроикономика

Микроикономиката, от гръцките "μικρό" – малък, и "οικονομια" – икономика, през английското "microeconomics", е клон на икономическата наука, който изучава как индивидуалните субекти на икономиката, като домакинствата и фирмите, взимат конкретни р ...

                                               

Граница на производствените възможности

Крива на трансформация или граница на производствените възможности е графичен израз на проблема с икономическия недостиг: когато икономиката е в състояние на максимална ефективност и когато има повече от един продукт, който икономиката може да пр ...

                                               

Еластичност на търсенето и предлагането

Еластичност на търсенето и предлагането е икономически термин за сбора от зависимости, които съществуват между следните две двойки пазарни показатели: пазарно търсене / предлагане на дадена стока, цена на стоката / доходи на потребителите. Еласти ...

                                               

Капитал

Капитал е съвкупност от блага, имущества, активи, използвани за получаването на печалба и богатство. В най-тесен смисъл това е източник на доход под формата на средства за производство физически капитал. Под паричен капитал се разбират пари, с по ...

                                               

Минимална цена

Минималната цена е наложена от правителството долна граница за цената на даден продукт. За да бъде ефективна, минималната цена трябва да бъде различна от цената на свободния пазар. В Схема 1 кривите на търсене и предлагане се пресичат в точката н ...

                                               

Теория за общото икономическо равновесие

Теория за общото икономическо равновесие е клон на теоретичната неокласическа икономика. Тя се стреми да обясни поведението на предлагането, търсенето и цените в дадена цялостна икономика с няколко или много пазари, като се опитва да докаже, че р ...

                                               

Фактори на производство

Фактори на производството са ресурсите, необходими за производството на продукти и услуги. Традиционно се подразделят на съставящите ги: природни ресурси или земя; информация; специфична форма на информация е технологията ; инвестиционни ресурси ...

                                               

Ценова еластичност на предлагането

Ценовата еластичност на предлагането представлява отношението между процентното изменение на количеството предлагани стоки към процентното изменение на цената. Зависимостта се изразява като E s = % Q s % P {\displaystyle E_{s}={\frac {\%Q_{s}}{\% ...

                                               

Ценова еластичност на търсенето

Ценовата еластичност на търсенето представлява отношението между процентното изменение на количеството търсени стоки към процентното изменение на цената. Зависимостта се изразява като E d = % Q d % P {\displaystyle E_{d}={\frac {\%Q_{d}}{\%P}}}. ...

                                               

Държавен дълг на САЩ

Държавният дълг на САЩ е размер на заемните средства изчислени в пари, които федералното правителство на САЩ има да връща на своите кредитори. Статистическия метод за изчисление на държавния дълг на САЩ не включва задълженията на отделните щати, ...

                                               

Шокът Никсън

Шокът "Никсън" е краткото наименование на серия от икономически мерки, предприети през 1971 г. от президента на САЩ Ричард Никсън, включително едностранното отменяне на конвертируемостта на щатския долар в злато. Това слага край на съществуващата ...

                                               

Ернст Фридрих Карл Розенмюлер

Ернст Фридрих Карл Розенмюлер е германски ориенталист и теолог. Син е на теолога Йохан Георг Розенмюлер и брат на анатома Йохан Кристиан Розенмюлер. Ернст Фридрих Розенмюлер учи в Университетите на Ерланген, Гисен и Лайпциг. В Лайпциг, Ернст е ст ...

                                               

Гомбожаб Цибиков

Гомбожаб Цебекович Цибиков е руски изследовател на Тибет, бурят по националност. Цибиков се специализира в етнографията и будистките проучвания. В периода след 1917 г. е важен педагог и държавник в Сибир и Монголия. Най-често е свързван с това, ч ...

                                               

Асириология

Асириоло́гията или Асироло́гията е комплекс от хуманитарни дисциплини, изучаващи историята, културата и езиците на народите, които през древността са използвали клинопис. В по-тесен смисъл асирологията е комплекс от дисциплини, изучаващи историят ...

                                               

Индология

Индоло́гията е комплексна хуманитарна наука, дял от ориенталистиката, изучаваща историята, културата, езиците, литературата и идеологическите убеждения на народите обитаващи Индийския субконтинент. По правило индологията не се интересува от изуча ...

                                               

Прабългаристика

Прабългаристиката е дял от ориенталистиката, който изучава историята на прабългарите и техния език. Традиционно българската и световната наука приемат, че прабългарският език е от групата на тюркските езици, като той обикновено се включва в подгр ...

                                               

Агар

Агар – древноегиптянка, робиня и слугиня на Сара, която става наложница на Авраам, и на когото ражда син Исмаил. Когато Исаак, синът на Авраам от Сара поотраства, Агар с Исмаил по настояване на Сара са прогонени от дома на Авраам Бит 21:1 – 21. А ...

                                               

Нунация

В някои семитски езици, като арабския, нунацията е добавянето на последен звук nūn при съществителните или при прилагателните имена, за да обозначат, че са напълно склоняеми. Има три вида гласни диакритични знаци, които показват, от ляво надясно, ...

                                               

Сим

Сим е библейски патриарх, първороден син на Ной. Според сказанието в книга Битие, Ной го благославя да бъде пръв между братята си. Живее 600 години. Библията стриктно упоменава потомците на Сим, основатели на бъдещите народи на земята – евреи, ар ...

                                               

Сит

Сит, срещан в превод от руски и като Сиф), е третият син на Адам и Ева и брат на Каин и Авел. По библейското предание Ева родила третия син на Адам – Сит, след убийството от Каин на Авел, и след като Господ Бог, т.е. Ел, проклел Каин и неговото п ...

                                               

Филени

Филените са легендарни полубратя – пуни, които се съгласи да се жертват, за да се установи "справедлива граница" между пунически Картаген и на съседна Кирена. Легендата отразява споровете за територии между двата града, които продължават няколко ...

                                               

Холокост (жертвоприношение)

Холокостът е изпърво древна семитска традиция според легендата за жертвоприношението на Исаак. Във Финикия се чествал големия празник на пробуждането на Мелкарт, който бил съживен от топлината на огъня може би на зороастризма. Мелкарт се почитал ...

                                               

Аристокрация (форма на управление)

Аристокрация, е форма на правителство, при която определен брой от най-видните граждани управляват. Терминът произлиза от гръцки, означаващ "управление на най-добрите". Понятието еволюира от Древна Гърция, където съвет от видни граждани е използв ...

                                               

Социалдемокрация

Социалдемокрацията е политическа идеология, която се заражда в края на XIX век от социалистическото движение. За разлика от марксизма, чиято цел е премахването на капитализма, то цел на социалдемокрацията е преобразуването му и премахването на не ...

                                               

Хуманитарна помощ

Хуманитарната помощ е материално и логистично подпомагане, организирано с цел да бъдат посрещнат различни хуманитарни проблеми като болест, масов глад, природни бедствия и др. Тази помощ обикновено включва предоставянето на суха храна, лекарства ...

                                               

Беседи върху първите десет глави на Тит Ливий

"Беседи върху първите десет глави на Тит Ливий" е произведение на италианския философ Николо Макиавели, писано в епохата на Ренесанса. Докато най-известното произведение на автора - "Владетелят" – се отнася до монархията и нужната адаптимост на с ...

                                               

Структурни изменения на публичността

Структурни изменения на публичността е заглавието на публикуваната през 1962 г. дисертация на д-р Юрген Хабермас в специалност политология. Поздалгавието е "Изследвания върху една категория на буржоазното общество". Хабермас, подобно на последващ ...

                                               

Голямо депресивно разстройство

Голямото депресивно разстройство е психическо или душевно разстройство, свързано с дълготрайно чувство на тъга или отчаяние. Известно е още като рекурентно депресивно разстройство, клинична депресия, униполарна депресия или униполарно разстройств ...

                                               

Деперсонализация

Деперсонализация е състояние, в което често хората могат да видят себе си отстрани, все едно не са те, а това е някой друг, да видят ръцете и краката си с нереалистични размери, да мислят, че техните мисли са на някой друг, не техни, а понякога м ...

                                               

Самонараняване

Самонараняването е съзнателното и целенасочено директно увреждане на телесните тъкани, извършено без намерение за самоубийство. Най-честата форма на самонараняване е рязането на кожата, но с понятието се описва широк кръг поведения, включващ изга ...

                                               

Американска психиатрична асоциация

Американската психиатрична асоциация, съкратено АПА, е главната професионална организация на психиатрите и обучаващите в областта на психиатрията в САЩ, и най-влиятелната в световен мащаб. Със своите 38 000 членове, които са основно американци, т ...

                                               

Патологично събирателство

Патологичното събирателство, също силогомания или хординг, срещано разговорно като меси синдром и синдром на Плюшкин, представлява вид натрапливо поведение. Засегнатите не поддържат ред в собствения дом и не могат да организират ежедневните домак ...

                                               

Съдебна психиатрия

Съдебната психиатрия е отрасъл на психиатрията, който изучава психичните разстройства и другите нарушения на психическата деятелност на човека в специалните му отношения към въпросите на пеналистиката и цивилистиката. Съдебната психиатрия изучава ...

                                               

Усмирителна риза

Усмирителната риза е вид болнично облекло, специална дреха за обездвижване на ръцете, а понякога и на краката. Използва се в медицината за контролиране на двигателната активност на душевно болни. Може да бъде използвана и в затворите и отрезвител ...

                                               

Модел на вътрешните семейни системи

Моделът на вътрешните семейни системи е интегрален подход към индивидуалната психотерапия, разработен от Ричард С. Шварц през 80-те години. Той съчетава системното мислене с концепцията, че умът е съставен от подличности, всяка със собствено мнен ...

                                               

Наративна терапия

Наративната терапия е форма на психотерапия, използваща наратив. Тя е първоначално разработена през 70-те и 80-те на 20 век, основно от австралийския психолог Майкъл Уайт и неговият приятел и колега, Дейвид Епсон, от Нова Зеландия. Техният подход ...

                                               

Паническо разстройство

Паническото разстройство представлява повтарящи се епизоди на интензивен ирационален страх, паника или безпокойство, наречени панически атаки. Симптоми: Студени крайници, рязко изтръпване, треперене на краката вечер при лягане; Киселини и повдига ...

                                               

Управление на стреса

Управлението на стреса е широк спектър от техники и психотерапии, насочени към контролиране на нивото на стреса и особено хроничния стрес, обикновено с цел подобряване на живота в ежедневието на хората. В този контекст, терминът "стрес" се отнася ...

                                               

Хипноза

Хипнозата като клинично понятие се отнася до поведенчески съноподобно състояние с изменение в съзнанието при изборно стеснена възможност за връзка с външния свят и ограничени волеви подбуди. Тя може да се прилага за обезболяване при операции и пр ...

                                               

Хипнотерапия

Хипнотерапията е психотерапия, при която се прилага хипноза. Използва се както за основна, така и като допълваща терапевтична техника. Позволява оптимизирането на терапевтичното взаимодействие, защото работата на ниво подсъзнание се отразява ефек ...

                                               

CMS (детектор)

Компактен мюонен соленоид или за по-кратко CMS е един от големите детектори на елементарни частици в Големия адронен ускорител в ЦЕРН.

                                               

Аромат (физика)

Аромат във физиката на частиците се отнася за рода на елементарна частица. Стандартният модел съдържа шест аромата за кварки и шест аромата за лептони. Те обикновено се параметризират с ароматни квантови числа, които се възлагат на всички субатом ...

                                               

Безмасова частица

Във физиката на елементарните частици, безмасова частица е елементарна частица, чиято маса в покой е нула. Двете известни безмасови частици са калибровъчни бозони: фотон и глуона. Обаче, глуоните никога не са наблюдавани като свободни частици, тъ ...

                                               

Детектор на елементарни частици

Детектор на елементарни частици, също детектор на йонизиращо излъчване, е устройство, използвано в експерименталната физика на елементарните частици и предназначено за откриване и измерване на параметрите на елементарните частици с висока енергия ...