Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 164
                                               

Имот

Имо̀т или имущество означава "земя, сгради, вещи като притежание на някого; имущество". Думата "имот" в българския език се асоциира предимно със собственост върху недвижимо имущество. За недвижимо имущество се смята собствеността върху различните ...

                                               

Средно училище "Христо Ботев" (Балчик)

Средно училище "Христо Ботев" е училище в Балчик, на адрес ул. "Черно море" № 80. Директор на училището е Станислав Николов. Патронния празник на училището е на 2 юни, който всяка година се отбелязва с факелно шествие преминаващо през целия град, ...

                                               

Колеж по енергетика и електроника

Колежът по енергетика и електроника в София е висш колеж в структурата на Техническия университет, София. Предлага тригодишно обучение за придобиване на образователно-квалификационната степен "профе­сионален бакалавър". Колежът е със седалище в С ...

                                               

Образование в Бургас

Механоелектротехника и електроника; Електроника и електротехника "Константин Фотинов" ; Туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" ; Дървообработване "Георги Кондолов" ; Професионална гимназия по химични технологии "Акад. Н.Д.Зелински" Архитектура, строит ...

                                               

Основно училище "Найден Геров" (Бургас)

През 1926 г. жителите на махалата Кара Баир построяват една стая в двора на дядо Яни, която служи за училище. На 18 октомври същата година са записани първите 35 ученика от I до IV отделение. От 1929 г. с министерско постановление училището се им ...

                                               

Образование във Варна

Образователните институции в гр. Варна са представени от висши училища, профилирани и професионални гимназии, средни общообразователни и основни училища, детски градини и детски ясли.

                                               

Школа за запасни офицери

В школата се обучават младежи със средно с успех минимум добър 4 и висше образование, които отбиват редовната си военна служба. Обучението в школата в последните десетилетия на нейното функциониране е с продължителност от 12 месеца в 2 семестъра ...

                                               

Основно училище "Св. св. Кирил и Методий" (Велики Преслав)

Основно училище "Св. св. Кирил и Методий" е основно училище в град Велики Преслав, разположено на адрес: ул. "Симеон Велики" № 27. Директор на училището е Стела Петрова.

                                               

Образование във Велико Търново

Професионална гимназия по туризъм "Доктор Васил Берон" ; Старопрестолна гимназия по икономика Професионална гимназия по електроника "Александър Попов". Професионална гимназия по моден дизайн; Професионална гимназия по строителство, архитектура и ...

                                               

Петър Дабков

Петър Дабков е български занаятчия и дарител. Роден е около 1840 г. в Търново, където завършва основно образование. Той е син на Дабко Петров - известен папукчия и член на училищното настоятелство в града. Петър усвоява развития на времето занаят ...

                                               

Пехотна школа

Школата е формирана в София като Пехотна стрелкова школа и/или Офицерска стрелкова школа на 1 януари 1915 г. Разформирана е на 11 септември същата година заради всеобщата мобилизация за участието на Царство България в Първата световна война 1915 ...

                                               

Школа за запасни офицери "Христо Ботев"

Школата за запасни офицери "Христо Ботев" е бивше военно училище в България за обучение и подготовка на офицери от запаса на въоръжените сили. Просъществувала е от 1901 до 2008 г. Разполагала се е последователно в София, Велико Търново и Плевен. ...

                                               

Филиал Враца (МУ, София)

Филиал "Проф. д-р Иван Митев", бивш Медицински колеж и преди това Полувисш медицински институт, е висше училище във Враца, включено в структурата на Медицинския университет в София.

                                               

Средно училище "Васил Априлов" (Долна Митрополия)

Средно училище "Васил Априлов" е средно училище в Долна Митрополия с над 130-годишна история. Осъществява обучение по чуждите езици руски език, английски език и испански език.

                                               

Филиал "Любен Каравелов" (ПУ)

Филиал "Любен Каравелов" – Кърджали е образователно, изследователско и културно-структурно звено с устойчиво и динамично развитие в състава на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". Университетът е най-голямото държавно висше училище в Южн ...

                                               

Сграда на Педагогическото училище в Кюстендил

Сградата на Педагогическото училище в Кюстендил е архитектурен паметник на културата, както и исторически такъв. Днес в нея се помещава кметството с администрацията на община Кюстендил и общинския съвет.

                                               

Образование в Пазарджик

В Пазарджик има 2 висши учебни заведения и филиал на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", 4 начални, 7 основни, 4 средни общообразователни училища, 10 профилирани гимназии, 1 междуучилищен център за професионално обучение след VI и VII к ...

                                               

Образование в Пловдив

Град Пловдив със своите 9 университета, 77 училища и 59 детски градини е един от водещите образователни центрове в България. В пловдивските учебни институции системно се прилагат национални и общински иновативни програми и проекти, насочени към о ...

                                               

Команда на волноопределяющите се

Командата на волноопределяющите се е група от доброволно постъпили на служба лица в България след Освобождението, които притежават определен образователен ценз и възраст. Получават право да следват в офицерски школи и военни учебни заведения, за ...

                                               

Национален военен университет

Националният военен университет "Васил Левски" е военно висше училище с 2 факултета в градовете Велико Търново и Шумен, България. Макар че получава статут на висше училище едва през 1924 г., университетът е висшето учебно заведение с най-дългата ...

                                               

Частен професионален колеж "Омега"

Частен професионален колеж "Омега" е частен колеж, основан в Пловдив. Колежът е лицензиран от МОН и НАПОО за втора и трета степен на професионална квалификация. Девизът на колежа е "Сподели идеите си, реализирай мечтите си!".

                                               

Основно училище "Св. Климент Охридски" (Попово)

1883-1902 г.: Окръжно третокласно мъжко училище от 1997 г.: Основно училище "Свети Климент Охридски" 1907-1916 г.: Смесена прогимназия 1957-1962 г.: Народно основно училище "Климент Охридски" 1962-1981 г.: Първо основно училище "Климент Охридски" ...

                                               

Професионална гимназия по компютърни технологии и системи

Националната професионална гимназия по компютърни технологии и системи е средно училище в гр. Правец, Софийска област, обучаващо компютърни специалисти в сферата на системното програмиране и хардуера. Училището е създадено през 1986 като Учебен к ...

                                               

Професионална гимназия "Петър Парчевич" (Раковски)

Професионална гимназия "Петър Парчевич" е средно училище в град Раковски, което обучава ученици по специалности, съобразени със стратегиите за развитие на община Раковски. Финансирането на училището е общинско.

                                               

Народно военно тилово училище

Народното военно тилово училище е военноучебно заведение в България създадено за обучение на офицери, които да служат в тиловите служби на българската армия и съществува в периода 1950 – 1955 година.

                                               

Търговска гимназия (Свищов)

Началото е поставено от Димитър Хадживасилев, с чието дарение се построява и поддържа училищната сграда. Австрийският архитект Паул Бранк през 1891 г. печели конкурса за проект на сграда, която е умален модел на сградата на Виенския университет. ...

                                               

Висше народно военно инженерно-свързочно училище

Висшето народно военно инженерно-свързочно училище "Г. Дамянов" е формирано със заповед на Министерството на народната отбрана № 0235 от 1 ноември 1954 година, съгласно която Народното военно инженерно училище се слива с Народното военно инженерн ...

                                               

Народно военно свързочно училище

Народното военно свързочно училище е военноучебно заведение в България, създадено за обучение на офицери от Свързочни войски и съществувало в периода 1950 – 1954 година.

                                               

Филиал Силистра (РУ)

На 18 декември 1890 г. с указ 756 в Силистра е открито педагогическо училище. То от своя страна с указ №305 от 31 август 1971 г. прераства в Полувисш педагогически институт. На 27 януари 1997 г. с постановление 15 на МС институтът се преобразува ...

                                               

Кавалерийска школа

Точната дата на формирането на Кавалерийския курс няма. Известна е само заповед №1 от 1 януари 1899 г., от която се вижда, че кавалерийският курс е на местостоянка в София. На 16 януари 1906 г. е преименуван на Кавалерийска школа. При избухването ...

                                               

Артилерийска школа

Артилерийската школа е формирана на 1 декември 1917 г. в Сливница под името Офицерската артилерийска стрелкова школа, като самостоятелна част към Щаба на Действащата армия. На 1 януари 1918 г. към школата е формиран курс за артилерийски измервате ...

                                               

Street Art Academy

Street Art Academy е частно учебно учреждение, имащо за цел да обучава хората в сферата съвременните и модерните изкуства. Основана е от актьора Тодор Георгиев и отваря врати на 30 септември 2012 г. Има четири основни вида курсове за музикални, в ...

                                               

Дефисто

Детската театрална и филмова студия "Дефисто" в София е създадена от режисьора и театрален педагог Димитър Еленов на 1 февруари 2011 г. През 2011 г. по инициатива на "Ню Бояна филм" и под егидата на Столичната община се провежда кастинг за деца-а ...

                                               

Славянобългарско ученолюбиво дружество

Славянобългарско ученолюбиво дружество е създадено тайно през 1840 година в Атина от Иларион Макариополски и Иван Добровски. Неговата цел e създаване и подпомагане на български читалища, училища, гимназии, академии, школи и университети. Неговите ...

                                               

Форд хол

"Форд Хол Форум", или само "Форд Хол", е най-старата свободна обществена серия от лекции в САЩ. Основана през 1908 г., тя продължава да бъде домакин на отворени лекции и дискусии в района на Бостън. Сред най-прочутите говорители са: Мая Анджелоу, ...

                                               

Новоселско училище (Щип)

Новоселското училище е възрожденска училищна сграда в щипския квартал Ново село, Северна Македония. Българското училище в Ново село е издържано от богатата Щипска българска община - още в 1875 година общината приема Екзархията да издържа само дир ...

                                               

Университет "Гоце Делчев", Щип

Щипският университет "Гоце Делчев" е основан с решение на Събранието на Северна Македония на 27 март 2007 година, с което той става четвъртият държавен университет в страната. В състава на университета влизат 13 факултета, в които се обучават над ...

                                               

Кингс Колидж (Лондон)

Кингс Колидж, известен и като Кралски колеж е английско висше учебно заведение, съосновател на Лондонския университет и част от него. Основан е през 1829 г. от крал Джордж IV и Артър Уелсли, херцог на Уелингтън. В него се преподава в девет научни ...

                                               

Лондонски университет "Кралица Мери"

Лондонският университет "Куин Мери" е съставляващ колеж на Лондонския университет, с история, датираща от 1785 г.

                                               

Лондонски университетски колеж

Лондонският университетски колеж) е британски университет и съставен колеж в рамките на Лондонския университет, намиращ се в Блумсбъри, Лондон. Основан през 1826 г., UCL, както е по-известен, е бил първата университетска институция, основана в Ло ...

                                               

Брюкселско висше училище - университет

Брюкселското висше училище – университет, съкратено HUBrussel или HUB, е бизнес висше училище – университет, просъществувало от 2007 до 2014 г. HUBrussel е основано в резултат от сливането на 5 колежа – Европейския университетски колеж Брюксел на ...

                                               

Босфорски университет

Босфорският университет, наричан понякога Богазичи, е държавен университет на брега на Босфора в европейската част на Истанбул, Турция. Има 4 факултета и 2 висши училищ, както и 6 института за по-високи образователни степени. Езикът на обучение е ...

                                               

Университет "Брунел"

Университетът "Брунел" е държавен университет, намиращ се в Западен Лондон, Великобритания. Създаден е през 1966 г. и е кръстен на английския инженер Изъмбард Кингдъм Брунел. Кампусът на университета се намира в лондонското предградие Ъксбридж. У ...

                                               

Миланска политехника

Политехническият университет на Милано е сред най-престижните технически университети не само в Европа, но и в света.

                                               

Оксфорд Брукс (университет)

Корените на Университета Оксфорд Брукс датират от 1865 година, когато е бил известен като Училището по изкуства в Оксфорд. В университета учат 18 000 студенти. Оксфорд Брукс е първият университет, който през 1970-те години започва да използва мод ...

                                               

Университет Париж-VIII

Университетът Париж-VIII: Венсен-Сен Дени е френски държавен университет, един от 13-те университета, наследници на Парижкия университет. Днес университетът е самостоятелна обществена институция, която е част от Université Paris Lumières. Занятия ...

                                               

Университет Париж-Изток Кретей Вал-де-Марн

Университетът Париж-Изток Кретей−Вал де Марн, познат и като Университет Париж XII е френски университет, разположен в Ил дьо Франс на територията на три департамента: Вал дьо Марн, Сен сан Дьони и Сен е Марн. Съставен е от дванадесет факултета и ...

                                               

Университет "Париж-VI: Пиер и Мария Кюри"

Университета Париж-VI: Пиер и Мария Кюри е френски университет, главен наследник на факултета на науките и факултета по медицина на Парижкия университет. Университета разполага с повече от 180 лаборатории, повечето от които са смесени с Националн ...

                                               

Римски университет "Ла Сапиенца"

Римският университет "Ла Сапиенца", накратко "Ла Сапиенца" или "Сапиенца", е автономен държавен университет в Рим, Италия. Той е най-старият измежду 4-те държавни университета в Рим, основан е през 1303 г.

                                               

Скопски държавен университет "Цар Борис III – Обединител"

Скопският държавен университет "Цар Борис III – Обединител" е дванадесетото висше училище и вторият университет в България. Създаден е в град Скопие в тогавашното Царство България през 1943 г. и съществува до края на 1944 година.