Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 20
                                               

Normas Nonnullas

Normas Nonnullas е апостолическо писмо motu proprio на папа Бенедикт XVI, от 22 февруари 2013 г., с което се изменят част от постановленията на апостолическата конституция "Universi Dominici Gregis", приета от папа Йоан Павел II от 1996 г., относ ...

                                               

Pacis Nuntius

Pacis Nuntius е апостолическо послание на папа Павел VI, от 24 октомври 1964 г., с която Свети Бенедикт Нурсийски се обявява за покровител на Европа.

                                               

Spes Aedificandi

Spes Aedificandi е апостолическо писмо motu proprio на папа Йоан Павел II, от 1 октомври 1999 г., с коeто Света Катерина Сиенска, Света Бригита, и Света Тереза Бенедикта а Крус, се обявяват за съпокровители на Европа.

                                               

Summi Pontificis electio

Summi Pontificis electio е апостолическо писмо motu proprio на папа Йоан XXIII, от 5 септември 1962 г., с което се въвеждат някои нови правила за Конклава на кардиналите, призовани да изберат нов папа.

                                               

Summorum Pontificum

Summorum Pontificum е апостолическото писмо motu proprio на папа Бенедикт XVI, постановяващо уважение към каноническите обичаи на Латинската Меса на католическата църква, позната под наименованието Тридентинска меса, и провеждането на повечето св ...

                                               

Лейди Сюзън

"Лейди Сюзън" е епистоларен роман от английската писателка Джейн Остин. Предполага се, че е написан през 1794 г., но е публикуван едва през 1871 г.

                                               

Опасни връзки (роман)

Опасни връзки е френски епистоларен роман от Шодерло дьо Лакло, за пръв път публикуван в четири тома от "Durand Neveu" на 23 март 1782 г. Романът разкрива историята на маркиза дьо Мертьой и виконт дьо Валмон, двама съперници и бивши любовници, ко ...

                                               

Памела или възнаградената добродетел

Памела, или Възнаградената добродетел е епистоларен роман на английския писател Самюел Ричардсън, публикуван през 1740 г. Той представя историята на Памела Андрюс, красива 15-годишна прислужница. Г-н Б., след смъртта на майка си, започва да прави ...

                                               

Персийски писма

"Персийски писма" е епистоларен роман на Шарл дьо Монтескьо. Общо съдържа 161 писма. За пръв път творбата е публикувана през 1721 година в Амстердам. Авторът издава произведението анонимно, заради нарастващата се цензура по това време. Историята ...

                                               

Европейска конституция

Конституцията за Европа, наричана неофициално Европейска конституция и официално Договор, установяващ Конституция за Европа, е неуспешен договор, целящ създаването на конституция на Европейския съюз. Той е подписан през 2004 г. от представители н ...

                                               

ISO/IEC 18000

ISO/IEC 18000 е международен стандарт, който описва серия от разнообразни RFID-технологии, всяка от които използва уникален честотен диапазон. ISO/IEC 18000 се състои от следните части под общото название Информационни технологии – Радиочестотна ...

                                               

ISO 9362

ISO 9362 е стандарт, дефиниращ форма̀та на бизнес идентификационния код, служещ за еднозначна идентификация на участниците във финансови разплащания. Официалното име на стандарта е "Банково дело. Банкови телекомуникационни съобщения. Бизнес идент ...

                                               

ISO 3166-2

ISO 3166-2 е втората част на стандарта ISO 3166. Представлява система от геокодове, създадена за кодиране на имената на административните подразделения на държавите. Целта на стандарта е създаването на световна система от съкращения за всички адм ...

                                               

ISO 7812

ISO 7812, за първи път публикуван от Международната организация по стандартизация през 1989 и е международният стандарт за управление на магнитни ленти за идентификационни карти, като карти ключ за врата, карти за банкомати и кредитни карти. ISO ...

                                               

OpenDocument

OpenDocument Format e отворен файлов формат на документи за съхранение и обмяна на редактируеми офисни документи, в това число и текстови документи, електронни таблици, рисунки, бази данни, презентации. Стандартът е разработен от индустриалното с ...

                                               

БДС ISO 1000

Българският стандарт БДС ISO 1000:1994 Единици SI и препоръки за използване на техните кратни и някои други единици въвежда идентично чрез превод международния стандарт ISO 1000:1992 SI units and recommendations for the use of their multiples and ...

                                               

Международен стандартен идентификатор на имена

Международният стандартен идентификатор на името е метод за уникална идентификация на създателите и издателите на такива видове медийно съдържание, като книги, телевизионни предавания, вестникарски статии и др. Този идентификатор се състои от 16 ...

                                               

Международен стандартен сериен номер

Международният стандартен сериен номер е уникален осемцифрен номер, позволяващ да се идентифицира всяко периодично издание, независимо от това къде е издадено, на какъв език и на какъв носител. Системата ISSN е приета от ISO през 1975 г. Нейният ...

                                               

Български институт за стандартизация

Българският институт за стандартизация е националният орган по стандартизация в Република България. Той е регистриран като публичноправна организация, което означава, че "работи за обществена полза и не разпределя печалба".

                                               

Национален стандарт за българско кисело мляко

БДС 12:2010 Българско кисело мляко е български национален стандарт, определящ изискванията към характерния за страната млечно-кисел продукт. Одобрен е от Българския институт по стандартизация и е в сила от 15 юли 2010 г.

                                               

Рокфор

Рокфор е синьо сирене от овче мляко, произвеждано в южна Франция. Заедно със сирената Блю доверн, Стилтън, и горгондзола е едно от най-известните в света сини сирена. Въпреки че навсякъде в ЕС се произвеждат сходни сирена, законодателството на съ ...

                                               

ASTM

ASTM International е международна организация, разработваща и публикуваща доброволни стандарти за материали, продукти, системи и услуги. Основана е през 1898 г. в САЩ под формата на Американска секция към Международната асоциация за проверка на м ...

                                               

CENELEC

CENELEC е европейският комитет за електротехническа стандартизация, отговарящ за европейските стандарти в областта на електротехниката. Заедно с ETSI и CEN CENELEC формира европейската система за техническо нормиране и стандартизация. Хармонизира ...

                                               

Object Management Group

Object Management Group е международна огранизация, занимаваща се със стандартизация. Създадена е през 1989 г. и развива и управлява стандарти в ред дисциплини и сфери като разработка на софтуер, системно инженерство, управление на бизнес процеси ...

                                               

Американски национален институт за стандарти

Американският национален институт за стандарти, съкратено ANSI e частна неправителствена организация, която координира разработването на стандарти за продукти, услуги, процеси, системи и персонал в САЩ. В ANSI членуват американски индустриални и ...

                                               

Американски петролен институт

Американският петролен институт е единствената национална неправителствена организация в САЩ, занимаваща се с изследване на всички аспекти и осигуряваща дейността по координация на проблемите в областта на нефтената и газова индустрия.

                                               

Британски институт за стандартизация

Британският институт за стандартизация е британска организация, занимаваща се с координация на дейността по разработване на стандарти въз основата на споразумение между всички заинтересовани страни и с приемането на стандарти за широк спектър про ...

                                               

Генерална конференция по мерки и теглилки

Генералната конференция по мерки и теглилки е орган, създаден от дипломатическия договор Конвенция за метъра с цел да организира и координира работата по поддържане на международната метрична система SI в съответствие с развитието на науката и те ...

                                               

Германски институт за стандартизация

Германският институт за стандартизация е националният орган по стандартизация на Германия, със седалище в Берлин, Тиргартен. В български източници наименованието му обикновено се среща като DIN. Главна задача на DIN е разработването на нормативно ...

                                               

Дружество на автомобилните инженери

SAE International е американска организация за научно-технически изследвания и стандартизация, преди всичко в областта на автомобилостроенето.

                                               

Европейски институт за стандартизация в далекосъобщенията

Европейският институт за стандартизация в далекосъобщенията е независима, нетърговска организация за стандартизация в областта на далекосъобщителната индустрия в Европа. ETSI успешно е стандартизирал системата за клетъчна връзка GSM и системата з ...

                                               

Европейски комитет по стандартизация

Европейският комитет за стандартизация, условно означение CEN, е международна организация с нестопанска цел със седалище в Брюксел, създадена през 1961 г.

                                               

Международна организация по стандартизация

Международната организация по стандартизация или ISO е най-големият международен орган за разработване и публикуване на стандарти, съставен от представители на 148 национални стандартизационни организации. Основана е в Лондон на 23 февруари 1947 ...

                                               

User Datagram Protocol

User Datagram Protocol е минимален транспортен пакетен протокол, документиран в IETF RFC 768. В семейството от TCP/IP протоколи UDP предоставя прост интерфейс между мрежовия протокол под него и приложните протоколи над него. UDP не гарантира дост ...

                                               

HTML5

HTML5 е последният голям проект от HTML стандарта. Въпреки че стандартът бе завършен едва през 2014 г., още от 2013 г. той оперативно се поддържаше от браузърите, а разработчиците използваха работния стандарт. Както своите предшественици HTML 4.0 ...

                                               

InkML

InkML представлява XML базиран маркиращ език за описание на данни тип "мастило" въведени чрез електронна писалка. Препоръчителната спецификация е публикувана от World Wide Web консорциума през септември 2011 година. Тя е част от инициативата на W ...

                                               

SOAP

SOAP е протокол за обмен на структурирана информация при имплементацията на уеб услуги при компютърните мрежи. SOAP осигурява лесна, разширяема и богата XML рамка за съобщения. Протоколът увеличава оперативната съвместимост в различни, хетерогенн ...

                                               

WSDL

WSDL е XML базиран език, който предоставя модел, описващ уеб услуги. WSDL представлява XML формат, който описва мрежови услуги като множество от крайни точки, които оперират чрез съобщения. Те съдържат или документно ориентирана, или процедурно о ...

                                               

XML Schema

XML Schema е първият одобрен схеманичен език, използващ XML, в архива с препоръки на W3C. Препоръката на W3C e от май 2001 година. Както всички XML схема езици, XML Schema се използва да изрази схема: инструкция на която XML документ съответствув ...

                                               

XQuery

XQuery е език за заявки, разработен за обработка на данни във формат XML. XQuery използва XML като свой модел от данни. XQuery 1.0 е разработен от работната група на XML Query в състава на организацията W3C. Тази работа се координира от друга раб ...

                                               

Документен обектен модел

DOM – това е мулти-платформен и езиково независим приложно-програмен интерфейс, който позволява на програми и скриптове, да получат достъп до съдържанието на обекти в HTML, XHTML и XML-документи. DOM не налага ограничения за структурата на докуме ...

                                               

Уеб съхранение

Уеб съхранение и DOM съхранение са уеб приложения- софтуерни методи и протоколи, използвани за съхранение на данни в уеб браузър. Уеб хранилището поддържа постоянни хранилища за данни, подобни на "бисквитки", но със значително разширен капацитет ...

                                               

Фрий-флоут

"Фрйй-флоут" или "пъблик флоут" са акциите на дадено дружество, които се търгуват публично. Представлява частта от акциите на дадена компания/корпорация, която е в ръцете на публични инвеститори и не принадлежи на промоутъри, служители на компани ...

                                               

Облигация

Облигацията е документ за дълг, т.е. за предоставена парична сума на кредит от притежателя на облигацията на нейния издател. Облигацията е вид ценна книга на кредитора, и като такава е с предварително фиксиран постоянен доход под формата на купон ...

                                               

Джънк облигация

Джънк облигацията е облигация, чийто рейтинг е под инвестиционния клас. При тези облигации има по-висок риск от фалит на емитента или други неблагоприятни кредитни условия, но типично от тях се получава по-висока доходност, отколкото от облигации ...

                                               

Ипотечни облигации

Ипотечните облигации са ценни книги, емитирани от банкова институция, обезпечени с портфейла от ипотечни заеми, отпуснати от банката. Според българското законодателство, ипотечни облигации могат да бъдат издавани само от банки, затова същите не т ...

                                               

Кредитен рейтинг при емисия на облигации

Кредитният рейтинг при емисия на облигациите представлява независимо мнение по отношение на кредитния риск на даден емитент на дълг. Той е оценка на желанието и способността на емитента на ценни книжа да обслужва изцяло и навреме своите изискуеми ...

                                               

Секюритизация

Секюритизацията е процес, при който се обособява портфейл от неликвидни финансови или материални активи, които се групират и срещу тях се издават ликвидни ценни книги, след което те на свой ред се предлагат за закупуване от инвестиционната общнос ...

                                               

Битолски надпис (1863)

Битолският надпис е възрожденски български надпис от 1863 година. Намира се на мраморна плоча над южната врата на долномахленската църква "Света Неделя", Битоля. Надписът ознаменува освещаването на църквата от митрополит Венедикт Византийски. Пра ...

                                               

Битолски надпис (1876)

Битолският надпис е възрожденски български надпис от 1876 година. Намира се на умишлено повредена мраморна плоча в гробищата на църквата "Рождество Богородично", като споменава името на основния благодетел на църквата д-р Константин Мишайков. Над ...