Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 295
                                               

Витата стена

Витата стена е скален венец в най-западната част на платото "Стражата", над Севлиевското поле. По билото, между селата Яворец и Влайчовци, се простира екопътека, с дължина 22 км. и надморска височина 702 м. През периода 1962 – 1965 г., проф. Ат. ...

                                               

Владимировски рид

Владимировският рид е планински рид в Северозападна България, Западния Предбалкан, области Враца и Монтана. Владимировски рид се издига във външната структурна ивица на Западния Предбалкан и е разположен източно и южно от долината на река Огоста ...

                                               

Връшка чука

Връшка чука е уединена височина в Северозападна България, Западния Предбалкан, област Видин и Република Сърбия. Изолираната височина Връшка чука се издига в най-западната част на Западния Предбалкан и е разположена на границата ни с Република Сър ...

                                               

Върли бряг

Върли бряг са три уединени хълма, разположени югозападно от град Бургас между Бургаското езеро на север и Мандренското езеро на юг. Най-високата им точка е връх Шилото, разположен на 1 км западно от квартал "Меден рудник" на Бургас. Изградени са ...

                                               

Габровски възвишения

Габровските възвишения са хълмисто-ридово възвишение във вътрешната структурна ивица на Средния Предбалкан, области Габрово и Велико Търново. Габровските височини се издигат между долините на реките Янтра и Белица, които ги отделят съответно от Ч ...

                                               

Гагайка

Гагайка е нископланински рид в Средния Предбалкан, област Ловеч, разположен северно от долината на река Калник. Нископланинският рид Гагайка се издига във външната структурна ивица на Средния Предбалкан и се състои от две почти обособени части – ...

                                               

Гламата

Гламата е изолирано възвишение в Северозападна България, Западна Дунавска равнина, област Монтана. Гламата е изолирано възвишение в Западната Дунавска равнина на границата с Предбалкана, издигащо се югозападно от село Клисурица, Община Монтана. З ...

                                               

Гола глава

Гола глава е планински рид в Западния Предбалкан, т.нар. Ботевградски Предбалкан, Софийска област и Област Враца. Планинския рид Гола глава се издига във вътрешната структурна ивица на Западния Предбалкан, т.н. Ботевградски Предбалкан. На север с ...

                                               

Гологлавски височини

Гологлавските височини са нископланински и хълмисти възвишения, източно продължение на Конявска планина, разположени на територията на Пернишка и Кюстендилска област. Височините представляват източно продължение на Конявска планина, като на север ...

                                               

Градище (възвишение)

Градище е изолирано възвишение в североизточната част на Източните Родопи, в Хасковската хълмиста област, на територията на Област Хасково. Разположено е между каньоновидната долина на Бисерска река десен приток на Марица на север и запад, която ...

                                               

Гълъбец (планина)

Гълъбец е напречен планински праг в Средногорско-Подбалканската област в Софийска област, между Камарската и Златишко-Пирдопската котловина. Планинският праг Гълъбец се издига между Камарската котловина на запад и Златишко-Пирдопската котловина н ...

                                               

Дебелец (рид)

Дебелец е планински рид в Средна Стара планина, в Област Стара Загора, южно от Тревненска планина. Рида Дебелец се издига в южната част на Средна Стара планина, над източната част на Казанлъшката котловина, с посока изток-запад, с дължина 10 км и ...

                                               

Дервентски възвишения

Дервентски възвишения са възвишения в Югоизточна България, област Ямбол и Европейска Турция. Простират се от запад на изток на около 50 км, а ширината им общо на българска и турска територия е също около 45 – 50 км. Разположени са между Сремския ...

                                               

Дервишка могила (възвишение)

Дервишка могила е малко уединено възвишение в югоизточната част на планината Сакар, на територията на Област Хасково. Възвишението се намира в най-югоизточната част на планината Сакар, отделено от нея с ниска седловина. Простира се от север на юг ...

                                               

Драгановски височини

Драгановските височини е платовидно възвишение в Северна България, Средната Дунавска равнина, в Област Велико Търново. Драгановските височини се издигат в най-югоизточната част на Средната Дунавска равнина, на границата с Източната Дунавска равни ...

                                               

Драгойца

Драгоица е планински рид в Западния Предбалкан, Софийска област и области Враца и Ловеч. Планинският рид Драгоица се издига във вътрешната структурна ивица на Западния Предбалкан, т.нар. Ботевградски Предбалкан. На север склоновете на рида се спу ...

                                               

Дреновица (рид)

Дреновица е полупланински рид в Северозападна България, Западния Предбалкан, области Враца и Плевен. По североизточното му подножие преминава условната граница между Предбалкана и Дунавската равнина. Полупланинският рид Дреновица се издига във въ ...

                                               

Еленски възвишения

Еленските възвишения са хълмисто-ридово възвишение във вътрешната структурна ивица на Средния Предбалкан, области Велико Търново и Търговище, между долините на реките Белица и Стара река. Еленските височини се издигат между долините на реките Бел ...

                                               

Забелски рид

Забелски рид е напречен планински праг в Средногорско-Подбалканската област в Софийска област, между Софийската и Бурелската котловина. Планинският праг Забелски рид се издига между Софийската котловина на изток и Бурелската котловина на запад, к ...

                                               

Зайчи връх

Зайчи връх е възвишение в Сърнена гора – най-източната част на Средна гора. В античността завоят на река Тунджа е бил точно тук – край Зайчи връх, където реката е образувала широки разливи, удобни за пристани. Днес реката е изместила коритото си ...

                                               

Зъбера

Зъбера е възвишение в Северозападна България, Западен Предбалкан, област Монтана, до село Белотинци. Възвишението Зъбера се издига във външната структурна ивица на Западния Предбалкан, като по северното и източното му подножие преминава условната ...

                                               

Каратепе (рид)

Каратепе е най-северозападният планински рид на Странджа, разположен на територията на Бургаска и Ямболска област. Ридът се простира от югозапад на североизток на около 50 км, а ширината му варира от 20 км на югозапад до 6 – 7 км на североизток. ...

                                               

Китка (рид)

Китка е нисък рид от крайните североизточни разклонения на Странджа, разположен на територията на Бургаска област. Ридът се простира от югозапад на североизток на около 10 км, а ширината му е 3 – 4 км. На северозапад проломната долина на река Роп ...

                                               

Козница (рид)

Козница е напречен планински праг в Средногорско-Подбалканската област в Софийска област и Област Пловдив, между Златишко-Пирдопската котловина и Карловската котловина. Най-високият от всички планински прагове между Задбалканските котловини. План ...

                                               

Крушевски рид

Крушевски рид е моноклинален нископланински рид във вътрешната структурна ивица на Средния Предбалкан, области Габрово и Велико Търново, разположен между долините на река Росица и десният ѝ приток Негованка, източно продължение на Севлиевските ви ...

                                               

Лакавица (рид)

Лакавица е планински рид в Западния Предбалкан, т.н. Ботевградски Предбалкан, Софийска област. Планинския рид Лакавица се издига във вътрешната структурна ивица на Западния Предбалкан, т.н. Ботевградски Предбалкан, като на север и изток със стръм ...

                                               

Лисец (Предбалкан)

Лисец е планински рид в Западния Предбалкан, Софийска област и Ловеч, вододел между реките Малки Искър и Вит, най-високата част на Западния Предбалкан. Планинския рид Лисец се издига във вътрешната структурна ивица на Западния Предбалкан, като се ...

                                               

Ловчански височини

Ловчанските височини са хълмиста ридова височина във вътрешната структурна ивица на Средния Предбалкан, област Ловеч. Ловчанските височини се простират в северната част на Средния Предбалкан, като по северното им подножие преминава условната гран ...

                                               

Манастирски възвишения

Манастирските възвишения са възвишения в Югоизточна България, между Горнотракийската низина и Елховското поле, в Ямболска, Хасковска и Старозагорска област. Възвишенията се простират от запад-югозапад на изток-североизток на около 30 км, а ширина ...

                                               

Маркова могила

Маркова могила е нископланински рид в Западния Предбалкан, област Плевен. По северното му подножие преминава условната граница между Западната Дунавска равнина и Западния Предбалкан. Нископланинският рид Маркова могила се издига във външната стру ...

                                               

Межденик

Межденик е нископланински рид в Средногорско-Подбалканската подобласт, в Област Сливен, южно от Твърдишката котловина. Нископланинският рид Межденик се издига южно от Твърдишката котловина и я отделя от разположената на запад Казанлъшката котлови ...

                                               

Меловете

Меловете са възвишения във вътрешната структурна ивица на Средния Предбалкан, области Габрово и Велико Търново. Възвишенията Меловете се издигат между Ветринския пролом на река Янтра, който ги отделя от рида Стените на запад и Търновските височин ...

                                               

Микренски височини

Микренските височини са нископланински рид във вътрешната структурна ивица на Средния Предбалкан, области Ловеч и Габрово, на север от реките Калник и Видима, с посока запад – изток. Височини от север и от юг са очертани от надлъжни антиклинални ...

                                               

Милин камък

Милин камък е нископланински рид в Северозападна България, Западния Предбалкан, област Враца. По северното му подножие преминава условната граница между Западната Дунавска равнина и Западния Предбалкан. Ридът Милин камък се издига във външната ст ...

                                               

Негушевски рид

Негушевски рид е напречен планински праг в Средногорско-Подбалканската област в Софийска област, между Софийската и Саранската котловина. Планинският праг Негушевски рид се издига между Софийската котловина на запад и Саранската котловина на изто ...

                                               

Овчи хълмове

Овчите хълмове са ниски хълмове, представляващи крайните южни разклонения на Същинска Средна гора. Хълмовете представляват крайни южни разклонения на Същинска Средна гора и са разположени уединено в западната част на Горнотракийската низина на ок ...

                                               

Опорски рид

Опорски рид е напречен планински праг в Средногорско-Подбалканската област в Софийска област, между Саранската и Камарската котловина. Планинският праг Опорски рид се издига между Саранската котловина на запад и Камарската котловина на изток, кат ...

                                               

Плевенски височини

Плевенските височини са плоско възвишение в Северна България, Средната Дунавска равнина, по-голямата част в област Плевен, а южната част в област Ловеч. Плевенските височини се издигат в централната южна част на Средната Дунавска равнина и са раз ...

                                               

Поповски височини

Поповските височини са платовидно възвишение в Североизточна България, Източната Дунавска равнина, области Търговище и Русе. Името на платото идва от разположения югоизточно от него град Попово. Поповските височини се издигат в най-югозападната ч ...

                                               

Присовски рид

Присовски рид е нископланински рид в северната структурна ивица на Средния Предбалкан, област Велико Търново, разположен между долините на реките Янтра и Веселина. Издига източно пролома Дервент на река Янтра при Велико Търново, който го отделя о ...

                                               

Пъстрина

Пъстрина е изолирана височина в Северозападна България, Западния Предбалкан, област Монтана, разположено източно от град Монтана, между река Огоста и десните ѝ притоци Шугавица и Ботуня. Възвишението има почти овална форма с размери 8 – 9 км севе ...

                                               

Рабишка могила

Рабишка могила е изолирана височина в Северозападна България, Западния Предбалкан, област Видин. Изолираната височина Рабишка се издига в най-западната част на Западния Предбалкан и е разположена южно от Рабишкото езеро. Издига се изразително над ...

                                               

Разградски височини

Разградските височини са платовидно възвишение в Североизточна България, Източната Дунавска равнина, области Разград, Търговище и Русе. Името на платото идва от разположения в североизточните им периферии град Разград. Разградските височини се из ...

                                               

Романа

Романа е изолирана височина в северната структурна ивица на Средния Предбалкан, област Велико Търново, разположена между долините на реките Стара река и Веселина. Изолираната височина Романа представлява орографска връзка между Търновските височи ...

                                               

Росен баир

Росен баир е рид в Югоизточна България, крайно северно разклонение на рида Босна от Странджа планина, в Бургаска област. Ридът се простира от север на юг на 10 км, а ширината му е 4 – 5 км. На север достига до Циганския залив на Бургаския залив, ...

                                               

Самуиловски височини

Самуиловските височини са платовидно възвишение в Североизточна България, Източната Дунавска равнина, области Разград и Шумен. Името на платото идва от разположеното в центъра им село Самуил. Самуиловските височини се издигат в южната част на Изт ...

                                               

Светиилийски възвишения

Светиилийските възвишения са възвишения в Югоизточна България, между Горнотракийската низина и Ямболското поле, в Сливенска и Ямболска област. Възвишенията се простират от запад-северозапад на изток-югоизток на около 25 км, а ширината им е 5 – 6 ...

                                               

Севлиевски височини

Севлиевските височини са ридови възвишения във вътрешната структурна ивица на Средния Предбалкан, области Габрово, Ловеч и Велико Търново, разположени северно от Севлиевското поле. Височините се издигат северно от Севлиевското поле. На югозапад и ...

                                               

Стените

Стените са нисък и остър гребеновиден рид във вътрешната структурна ивица на Средния Предбалкан, области Габрово и Велико Търново. Рида се издига между Ветринския пролом на река Янтра, който го отделя от рида Меловете на изток и долината на река ...

                                               

Стражата (планински рид)

Стражата е напречен планински праг в Средногорско-Подбалканската област в Област Пловдив, между Карловската и Казанлъшката котлонина. Планинският праг Стражата се издига между Карловската котловина на запад и Казанлъшката котлонина на изток, като ...