Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 30
                                               

Мачедония (1901)

"Мачедония" е седмичен вестник, издаван в Букурещ от октомври до декември 1901 година. Подзаглавието е седмичен орган на македонските румънци organ săptămânal al Românilor Macedoneni. От вестника излизат 10 броя. Изданието защитава каузата на ару ...

                                               

Калиник Миклеску

Калиник Миклеску е румънски духовник, митрополит на Молдова и общественик, деец на румънската пропаганда в Македония.

                                               

Пенинсула Балканика

"Пенинсула Балканика" е румънски вестник, излизал в Букурещ. Вестникът е издаван в периода 1 януари 1893 - 27 ноември 1894, 23 януари 1900 - 4 март 1901 година. Позаглавието му е национален орган на румънците в Македония, седмичник. За кратко име ...

                                               

Ревиста Пиндул

"Ревиста Пиндул" е месечно списание, издавано в Букурещ от 15 ноември 1898 до септември 1899 година на арумънски език. Списанието е печатано в Tipografia Corpului didactic, а по-късно в Tipografia Helliade. Издавано е от редакционен комитет без с ...

                                               

Римски легион (арумънска организация)

Римският легион, известен и като Влашки легион, е арумънска сепаратистка колаборационистка организация на арумъните, съществувала в Тесалия и Югозападна Македония и Епир в Италианската окупационна зона в Гърция през Втората световна война. Органи ...

                                               

Ромънул де ла Пинд

"Ромънул де ла Пинд" е вестник, издаван в Букурещ, Румъния през 1903 година под ръководството на Николае Бацария, в сътрудничество с група арумъни от Османската империя. Първите броеве март – април се появяват под името "Реформе" Reforme с подзаг ...

                                               

Румънско консулство в Битоля

Румънското почетно консулство в Битоля е дипломатическо представителство на Румъния в град Битоля, Северна Македония.

                                               

Свети Йоан Кръстител (Крушево)

"Свети Йоан Кръстител" е църква в град Крушево, построена през 1904 година в центъра на града, на Чаршията, и запазена в оригиналния си вид до днес. В началото на ΧΧ век църквата е на румънската община в града и затова и до днес е известна като В ...

                                               

Трибуна Албано-Ромъна

"Трибуна Албано-Ромъна" е румънско списание, излизащо два пъти в месеца от януари до юли 1916 година. Подзаглавието му е "Етнография – политика – литература – наука". Редактор на списанието е Петру Вулкан, а адресът му е на булевард "Паке Протопе ...

                                               

Фламбура

"Фламбура" е месечно арумънско списание. Излиза в Бер от 1 февруари 1912 година като орган на Обществото "Отец Аверкие". Издава го редакционен комитет начело с Георге Чяра директор, д-р Георге Бадралекси директор-собственик, Кола К. Чюмети, Георг ...

                                               

Фламбура Пиндулуи

"Фламбура Пиндулуи" е арумънско месечно списание, издавано в Букурещ от март до юни 1929 година. Подзаглавието е "национално културно списание" Revistă cultural – natională. Издава се от Обществото на македонорумънските студенти и се печата в печ ...

                                               

Фръцилия (1901 – 1903)

"Фръцилия" е месечно арумънско списание, издавано отначало в Битоля и Букурещ, после в Солун. Подзаглавието е Арумънско списание. Първоначално е издавано в Битоля и Букурещ в периода февруари 1901 – февруари 1902 година. Редакционният комитет е в ...

                                               

Фръцилия (1927 – 1928)

Алманахул Аромънеск "Фръцилия" е годишно арумънско списание, издавано в Букурещ в 1927 и 1928 година от едноименния студентски културен кръг "Фръцилия" с почетен председател Георге Мурну. Броят за 1927 година е отпечатан в печатница "Ромъния Ноуа ...

                                               

Фръцилия Ънтру Дрептате

"Фръцилия Ънтру Дрептате" е румънски седмичен вестник, издаван в Букурещ в 1880 година. Директор на вестника е Василе Урекя, а редакцията на арумънски език е на Константин Белимаче. Вестникът е на румънски, като подзаглавието му е Вестник на румъ ...

                                               

Македонско Сонце

"Македонско Сонце" е седмично списание, издавано в Северна Македония. Основател на списанието е Георгия Атанасоски. Първото му издание излиза на 24 юни 1994 година. Тиражът на списанието варира между 6 и 8 хил. броя и се разпространява в Северна ...

                                               

Макфакс

Макфакс е частна информационна агенция в Северна Македония. Разпространява новините си на македонски, албански и английски език.

                                               

Музей на Македония (Скопие)

Националната институция "Музей на Македония" – Скопие в Скопие е най-големият музей в Северна Македония. Представлява комплексен музей: състои се от археологически, етноложки, исторически отдели и отдел за изкуство. Днес тя се намира в края на ст ...

                                               

Музей на Народноосвободителната война (Крушево)

Музеят на Народноосвободителната война в Крушево, Северна Македония, е посветен на партизанските дейци от Вардарска Македония в периода 1941-1944 година. Отворен е през 1988 година и в него са изложени фотографии на крушевския партизански отряд " ...

                                               

Утрински вестник

"Утрински вестник" е ежедневник от Северна Македония, който излиза всеки ден без неделя. Първият брой на вестника излиза от печат на 23 юни 1999 година. По-късно е продаден на германската компания ВАЦ. Мениджър на вестника е Сърджан Керим. Послед ...

                                               

Филологически факултет (Скопски университет)

Филологическият факултет "Блаже Конески" към Скопския университет "Св. св. Кирил и Методий" е най-високата обществена, образователна и научна институция в областта на филологическите науки в Северна Македония. Филологическият факултет е основан с ...

                                               

Сръбска пропаганда в Македония

Сръбска пропаганда в Македония се наричат усилията на сръбската държава и общество за промяна на националното съзнание на македонските българи. Сръбската пропаганда започва в края на 60-те години на XIX век и завършва с налагането на македонизма ...

                                               

Вардар (1908 – 1914)

"Вардар" е сръбски вестник, излизал на кирилица в Скопие от 1908 до 1914 година, орган на сръбската пропаганда в Македония. Орган е на организацията Сръбска демократическа лига в Османската империя. Подзаглавието му е Лист за политика, икономика ...

                                               

Велика Сърбия (1916 – 1918)

"Велика Сърбия" е сръбски ежедневен следобеден вестник, излизал на кирилица в Солун, Гърция от 1916 до 1918 година. Заглавието е и на френски език. След окупацията на Сърбия от страните от Централните сили в 1915 година по време на Първата светов ...

                                               

Воденска декларация

Воденската декларация е декларация, изработена от сръбското правителство в 1918 година, с която македонските славяни се обявяват за обединение със Сърбия в обща югославска държава.

                                               

Дружество на сърбомакедонците

Дружеството е продължение на неуспешния опит да се основе студентска македонистка организация през 1885 година в София. Няколко младежи, между които стружанинът Наум Евров, охридчанинът Коста Групчев, Темко Попов и Васил Карайовов се опитват да о ...

                                               

Законитост (1910)

"Законитост" е сръбски вестник, излизал на кирилица в Скопие в 1910 година, орган на сръбската пропаганда в Македония. Подзаглавието му е Лист за политика, икономика и книжовност лист за политику, привреду и књижевност, а заглавието е и на османо ...

                                               

Клане в Дервишка нива

Клането в Дервишка нива е убийството на 103 сърбомански свещеници, учители, кметове, членове на комитети, войводи и четници от областта Поречие, Вардарска Македония, извършено от български войници от Македония и четници на ВМОРО, начело с капитан ...

                                               

Кокошинско клане

Кокошинското клане е избиване на сърбомани в село Кокошине, Кратовско, на 6 август 1904 година, извършено от чети на Вътрешната македоно-одринска революционна организация, като отмъщение за предаването на четите на Атанас Бабата, Славейко Арсов и ...

                                               

Македония и Стара Сърбия

"Македония и Стара Сърбия" е пропагандна книга на журналиста и етнограф Спиридон Гопчевич. Издадена е във Виена през 1889 година и в Белград през 1890 година. По поръчка и с пари на сръбското правителство в 1888 година Гопчевич обикаля България и ...

                                               

Македонски клуб (Белград)

Македонският клуб е сърбоманска организация на македонската емиграция в Сърбия. Създаден е през 1905 година в Белград. Представлява асоциация на македонските емигранти в Сърбия и е наследник на забранения три години преди това клуб. Създатели на ...

                                               

Мачедония (1895 – 1912)

"Мачедония: Сръбски юг" е сръбски седмичен вестник, излизал на кирилица в Белград от 1895 до 1912 година. Подзаглавието е Лист за книжевност, образование, забава и вести. Заглавието е и на френски Macédoine. Вестникът поддържа сръбската пропаганд ...

                                               

Мисионар (1932 – 1941)

"Мисионар" е сръбски месечен вестник, издаван на кирилица в Битоля и Крагуевац от 1932 година до 1941 година. Вестникът започва да се издава от епископ Николай Охридско-Битолски в 1932 година в Битоля под името "Мисонарска писма" Мисионерски писм ...

                                               

Народ (1917 – 1918)

"Народ" е сръбски всекидневен вечерен вестник, излизал в Солун, Гърция от 28 юли 1917 г. до 6 октомври 1918 г. в края на Първата световна война. След окупацията на Сърбия от страните от Централните сили в 1915 година и изтеглянето на сръбските во ...

                                               

Народна отбрана (организация)

"Народна отбрана" е сръбска националистическа и терористична организация, създадена в 1908 година. Насочена е срещу Австро-Унгария във връзка с анексирането от страна на последната 1908 на управляваната 30 години от нея Босна и Херцеговина, по си ...

                                               

Прави сърби

Прави сърби е сръбско наименование на етническите сърби, използвано на български като иронично название на сърбизираните българи в Сърбия и Югославия. През XIX век всички народности в страната са обявени за прави сърби /т.е за "истински сърби" /. ...

                                               

Просветно дружество (Белград)

Дружество, Комисия или Комитет за училища и учители в Стара Сърбия, Македония и Босна и Херцеговина, известно и като Просветното дружество, е сръбска националистическа организация, която е създадена през лятото на 1868 година в Белград. Начело на ...

                                               

Първа скупщина на сърбите в Османското царство

Първата скупщина на сърбите в Османското царство заседава от 2 до 11 февруари 1909 година в Скопие. Скупщината приема резолюции по политически, икономически, църковни и училищни проблеми. Изисква да се зачитат законите и по-специално свободите и ...

                                               

Света Троица (Куманово, Северна Македония)

"Света Троица" е православна църква в град Куманово, Северна Македония, част от Кумановско-Осоговската епархия на Македонската православна църква - Охридска архиепископия. Църквата е построена от сръбската община в Куманово, тъй като сърбоманите ...

                                               

Свети Сава (дружество)

"Свети Сава" е сръбска културно-просветна и пропагандистка организация активна в Македония и Стара Сърбия в подкрепа на великосръбската идея. Създадено е през 1886 г. в Белград. Организатор на дружеството е Светомир Николаевич, професор по обща и ...

                                               

Сдружение против българските бандити

Сдружението против българските бандити е паравоенна сръбска организация, чиято основна цел е да се противопостави на въоръжените чети на Вътрешната македонска революционна организация във Вардарска Македония в Кралска Югославия.

                                               

Соколска организация "Кралевич Марко"

Организацията се появява в Македония след Младотурската революция в 1908 година, когато са създадени клонове в Куманово 1909, Скопие 1910, Тетово 1910 и Крива паланка 1912. В управите им влизат просветни работници и други видни сърбомански общест ...

                                               

Сръбско консулство в Битоля

Сръбското консулство в Битоля е дипломатическо представителство на Сърбия в град Битоля, Северна Македония. Консулството е създадено в 1889 година със сключването на конвенция между Сърбия и Османската империя в 1887 година. С тази конвенция Сърб ...

                                               

Сръбско консулство в Солун

Генералното консулство на Република Сърбия в Солун е дипломатическо представителство на Сърбия в македонския град Солун, Гърция. Консулството е създадено в 1887 година, когато градът е още в Османската империя, със сключване на конвенция между Съ ...

                                               

Стара Сърбия

Стара Сърбия е понятие, използвано в Сърбия от XIX век за средновековните сръбски територии, останали извън границите на възстановилата самостоятелността си сръбска държава. Първоначално то включва най-вече областта Метохия, но постепенно се разп ...

                                               

Стара Сърбия (1919 – 1927)

"Стара Сърбия" е сръбски всекидневен сутрешен вестник, излизал на кирилица в Скопие, Сърбо-хърватско-словенското кралство, от 1919 до 1927 година. От брой 189 1921 има подзаглавие Независим политически лист Независан политички лист. Вестникът се ...

                                               

Ученическо дружество "Вардар"

Ученическото дружество "Вардар" е основано през 1893 година в Белград от приетите в Сърбия ученици от Македония. Неговата официална цел според правилника му гласи: Дружеството се основава под въздействие на македонистичното учение на Стоян Новако ...

                                               

Цариградски гласник

"Цариградски гласник" е сръбски седмичен вестник, издаван в Цариград от 1895 до 1909 година. Заглавието е и на френски и на османскотурски. Издател на вестника е сръбското дипломатическо представителство чрез Никодим Сп. Савич. Вестникът подкрепя ...

                                               

Южна звезда

"Южна звезда" е сръбски седмичен вестник, издаван на кирилица в Битоля от 20 март 1922 година до юни 1926 година. Подзаглавието му е "Орган на искрените приятели на културния напредък и пълното единение на нашия народ. Партийно строго неутрален л ...

                                               

Вълча нощ

Вълча нощ е вторият игрален пропаганден филм от Социалистическа Република Македония от 1955 година. Режисьор на филма е Франце Щиглиц, а сценарист Славко Яневски. Главните роли се изпълняват от Трайко Цоревски, Илия Джувалековски, Драгомир Фелба, ...

                                               

До победата и след нея

До победата и след нея е игрален пропаганден филм от Социалистическа Република Македония от 1966 година. Режисьор на филма е Живорад Митрович, сценарист е Симон Дракул, оператор - Мишо Самоиловски, автор на музиката е Миленко Прохаска. Главните р ...