Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 321
                                               

Белия камък (защитена местност)

Белия камък е защитена местност в България. Намира се в землищата на селата Богданово и Варовник, област Бургас. Защитената местност е с площ 450.8 ha. Обявена е на 7 август 1994 г. с цел опазване на естествените местообитания на защитени и редки ...

                                               

Белокравищница

Белокравищница е защитена местност в България. Намира се в землището на село Костел, област Велико Търново. Представлява буферна зона на резервата "Бяла крава". Тук се намират вековна букова гора и карстовите извори "Бяла крава", дали името на ре ...

                                               

Бенковската пещера

Бенковската пещера е защитена местност в България. Намира се в землището на село Брусен, област София. Защитената местност е с площ 4.1 ha. Обявена е на 28 август 1975 г. с цел опазване на вековна букова гора. Защитената местност се намира на тер ...

                                               

Беслет (защитена местност)

Беслет е защитена местност в България. Разположена е в землището на село Ковачевица, област Благоевград. Разположена е на площ 57.9 ha. Обявена е на 18 юни 2007 г. От 2 октомври 1986 до 18 юни 2007 г. е буферна зона на поддържания резерват "Тъмна ...

                                               

Бильов рът

Бильов рът е защитена местност в България. Намира се в землищата на селата Церово и Горно вършило, област Пазарджик. Защитената местност е с площ 89.7 ha. Обявена е на 8 април 1972 г. с цел опазване характерен ландшафт. В защитената местност се з ...

                                               

Блатата – с. Долни Богоров

Блатата – с. Долни Богоров е защитена местност в България. Намира се в землището на село Долни Богров, област София. Защитената местност е с площ 14.8 ha. Обявена е на 24 ноември 1993 г. с цел запазване на естествените местообитания на защитени и ...

                                               

Блато край Малък Преславец

Блатото край с. Малък Преславец е защитена местност в България. Намира се в землището на село Малък Преславец, област Силистра. Защитената местност е с площ 154.94 ha. Обявена е на 10 април 1986 г. с цел опазване на характерната за района екосист ...

                                               

Блатото Алепу

Блатото Алепу е защитена местност в България. Намира се в землището на Созопол. Защитената местност е с площ 176.63 ha. Обявена е на 22 юли 1986 г. с цел запазване на естествените местообитания на защитени и редки водоплаващи птици, както и единс ...

                                               

Богданов дол (защитена местност)

Богданов дол е защитена местност в България. Намира се в землището на село Коевци, област Велико Търново. Защитената местност е с площ 3.11 ha. Обявена е на 4 май 1979 г. с цел опазване на находище на червен божур. В защитената местност се забран ...

                                               

Боженци (защитена местност)

Боженци е защитена местност в България. Намира се в землището на селата Боженците и Бижовци, област Габрово. Защитената местност е с площ 227.1 ha. Обявена е на 17 ноември 1975 г. с цел опазване на характерна смесена широколистна гора. В защитена ...

                                               

Боженците

В книгата си "Из общественото и културно минало на Габрово", д-р Петър Цончев нарича населеното място което към 1934 г. е със статут "колиби" и е община Боженци. През 1978 г. статутът на колиби Боженците е променен на "село".

                                               

Божур поляна (Първомайци)

Божур поляна е защитена местност в България. Намира се в землището на село Първомайци, област Велико Търново. Защитената местност е с площ 19.77 ha. Обявена е на 2 септември 1968 г. с цел опазване на находище на червен божур. В защитената местнос ...

                                               

Божур поляна (Търговище)

Божур поляна е защитена местност в България. Намира се в землищата на селата Вардун и Стража, област Търговище. Защитената местност е с площ 18.07 ha. Обявена е на 30 май 2006 г. с цел опазване на находище на червен божур Paeonia peregrina, лечеб ...

                                               

Божурите

Божурите е защитена местност в България. Намира се в землището на село Подайва, област Разград. Защитената местност е с площ 2.6 ha. Обявена е на 25 септември 1978 г. с цел опазване на естествено находище на червен божур Paeonia peregrina. В защи ...

                                               

Божурлука

Божурлука е защитена местност в България. Намира се в землището на село Горна Студена, област Велико Търново. Защитената местност е с площ 3.89 ha. Обявена е на 3 октомври 1974 г. с цел опазване на теснолистен божур. В защитената местност се забр ...

                                               

Боздугановска кория

Боздугановска кория е защитена местност в България. Намира се в землището на село Боздуганово, област Стара Загора. Защитената местност е с площ 310.8 ha. Обявена е на 20 август 1975 г. с цел опазване на стара равнинна широколистна гора. В защите ...

                                               

Болата

Болата е местност, разположена на едноименния залив и е част от резерват Калиакра. Намира се в северната част на Българското Черноморие край село Българево и в близост до бивша военна станция. Местността е влажна зона с голямо значение за няколко ...

                                               

Борино (защитена местност)

Борино е защитена местност в България. Намира се в землищата на селата Борино и Грохотно, област Смолян. Защитената местност е с площ 120.1 ha. Обявена е на 12 юли 2007 г. В защитената местност се забраняват: разкриване на кариери, промяна на вод ...

                                               

Боров камък (защитена местност)

Боров камък е защитена местност в България. Намира се в землището на село Згориград, област Враца. Защитената местност е обявена на 17 май 1979 г. с цел опазване на вековна букова гора със смесен произход на карстов терен при голям наклон. Част е ...

                                               

Боровете

Боровете е защитена местност в България. Намира се в землището на село Женда, област Кърджали. Защитената местност е с площ 77.0 ha. Обявена е на 18 юни 2007 г. В защитената местност се забраняват: лагеруване и палене на огън извън определените м ...

                                               

Борсук кая

Борсук кая е защитена местност в България. Намира се в землището на село Христо Даново, област Пловдив. Защитената местност е с площ 57.3 ha. Обявена е на 16 октомври 2007 г. В защитената местност се забраняват: залесяване с неприсъщи за района д ...

                                               

Босна (защитена местност)

Босна е защитена местност в България. Намира се в землището на село Бяла вода, област Бургас. Защитената местност е с площ 51.7 ha. Обявена е на 16 февруари 1990 г. с цел запазване на естествените местообитания на защитени и редки видове птици. З ...

                                               

Бостанчетата

Бостанчетата е защитена местност в България. Намира се в землището на село Боженците, област Габрово. Защитената местност е с площ 0.32 ha. Обявена е на 15 декември 1981 г. с цел опазване на вековна букова гора. В защитената местност се забранява ...

                                               

Ботаническа градина (Балчик)

43.404673, 28.147757 Университетска ботаническа градина в Балчик е звено на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Създадена е през 1955 г. Днес се простира на площ от 194 дка, като голяма част от територията ѝ е със статут на защитена мес ...

                                               

Ботаническа градина – Балчик

Ботаническа градина – Балчик е защитена местност в България. Намира се в Балчик, област Добрич. Защитената местност е с площ 17.46 ha. Обявена е на 27 януари 2005 г. с цел опазване на територия с характерен ландшафт, резултат от хармонично съжите ...

                                               

Брестишко бранище

Брестишко бранище е защитена местност в България. Намира се в землището на село Тодорово, област Плевен. Защитената местност е с площ 20.0 ha. Обявена е на 13 март 1978 г. с цел опазване на уязвими съобщества – вековна дъбова гора. В защитената м ...

                                               

Букова гора

Букова гора е защитена местност в България. Намира се в землищата на селата Костел, област Велико Търново и Божевци, област Сливен. Защитената местност е с площ 151.9 ha. Обявена е на 12 юли 2007 г. с цел опазване. В защитената местност се забран ...

                                               

Бургаски солници

Бургаски солници е защитена местност в България. Намира се в землището на Бургас. Защитената местност е с площ 965.3 ha. Обявена е на 18 юни 2007 г. с цел опазване на характерен ландшафт. В защитената местност се забраняват: създаването на лични ...

                                               

Бялка (защитена местност)

Бялка е защитена местност в България. Намира се в землището на село Голец, област Ловеч. Защитената местност е с площ 109.86 ha. Обявена е на 21 януари 1964 г. с цел опазване на характерен ландшафт. В защитената местност се забраняват: разкриване ...

                                               

Веселина (река)

Веселина е река в Северна България, област Велико Търново – общини Елена, Велико Търново, Златарица и Лясковец, ляв приток на Стара река, от басейна на Янтра. Дължината ѝ е 70 km, която ѝ отрежда 49-о място сред реките на България.

                                               

Висока могила (защитена местност)

Висока могила е защитена местност в България с площ 164.3 хектара и попада на територията на общините Ботевград и Правец, като обхваща част от землищата на селата Боженица, Скравена, Калугерово и Правешка Лакавица. Първоначално, на 30 юли 1986 г. ...

                                               

Връшка чука (защитена местност)

Връшка чука е защитена местност в България, обхващаща възвишението Връшка чука. На 4 ноември 1986 г. възвишението е обявено за пиродна забележителност с площ от 67.6 хектара. На 21 август 2003 г. статутът е променен на защитена местност. На 4 дек ...

                                               

Гарвански блата

Гарвански блата е защитена местност в България. Намира се в землището на селата Гарван и Попина, област Силистра. Обхваща земите, намиращи се на североизток от с. Гарван по дигата на река Дунав. На тази територия се намират три блата – Лещава, Мо ...

                                               

Глухарчевидна жълтица (защитена местност)

"Глухарчевидна жилтица" е защитена местност в землището на Вършец. Обхваща площ от 0.8 хектара. Създадена е с цел опазване на растителен вид глухарчевидна жълтица и неговото местообитание. Територията е обявена за защитена местност през 2012 г. п ...

                                               

Голо бърдо – находище на муховидна пчелица

Голо бърдо – находище на муховидна пчелица е защитена местност в България. Намира се в землището на село Червена могила, област Перник. Защитената местност е с площ 10.62 ha. Обявена е на 8 юни 2012 г. с цел опазване на растителен вид муховидна п ...

                                               

Гурунчето

Гурунчето е защитена местност в България. Намира се в землището на село Рибарица, област Ловеч. Защитената местност е с площ 1.0 ha. Обявена е на 17 май 1979 г. с цел опазване на характерен ландшафт. Територията ѝ попада в границите на защитената ...

                                               

Гюмюрджински снежник

Гюмюрджински снежник е планински рид в южната част на Източните Родопи, на юг от горното поречие на река Върбица, на територията на България Област Кърджали и Северна Гърция. Ридът се простира от запад на изток на около 27 – 30 км, а ширината му ...

                                               

Дойчов остров

Дойчов остров е малък остров в река Дунав, част от територията на България. Разположен е северозападно от остров Батин. На 27 декември 2007 г. островът е обявен за защитена местност с площ 16.05 хектара. Целта на създаването му е опазване и поддъ ...

                                               

Драгоица (защитена местност)

Аладжа манастир е защитена местност в България. Разположена е в землището на Ябланица и село Добревци, област Ловеч. Разположена е на площ 89.9 ha. Обявена е на 22 декември 1987 г. с цел опазване на характерен ландшафт. На територията на защитена ...

                                               

Дренето

Дренето е защитена местност в община Ботевград в землището на село Литаково. Под името "Дренето" са обединени местностите "Дренето", "Бабанова курия", "Шавара" и "Драганова орница". Защитената територия е създадена със Заповед 779/19.10.1979 г. н ...

                                               

Дреновица (защитена местност)

Дреновица е защитена местност в България. Разположена е в землището на село Сухаче, област Плевен. Разположена е на площ 20.0 ha. Обявена е на 5 февруари 1966 г. с цел опазване на характерен ландшафт. В защитената местност се забраняват: провежда ...

                                               

Дряновски манастир

Намира се в Северна България на 5 километра югозападно от град Дряново и на 15 километра от град Габрово. До него води асфалтов път. Обслужва се от железопътна спирка Бачо Киро, която до 20 октомври 1949 г. се казва Св. Архангел, на железопътната ...

                                               

Дупката (защитена местност)

Дупката е защитена местност, разположена в землището на Ивайловград. Обхваща варовит хълм, северозападно от града. Заема площ от 6.5 ха върху склонове от Източните Родопи с надморска височина от около 300 метра. Обявена е през 1992 г. по предложе ...

                                               

Еледжик (защитена местност)

Еледжик е защитена местност в рида Ветрен, Ихтиманска Средна гора. Заема площ от 668 хектара около връх Бенковски в землищата на Ихтиман, Мирово и Мухово в община Ихтиман, и Горна Василица в община Костенец. Създадена е с цел опазване на естестве ...

                                               

Ждрелото на река Тунджа

Ждрелото на река Тунджа е защитена местност в България. Намира се в землищата на селата Лесово, област Ямбол и Радовец, област Хасково. Защитената местност е с площ 1891.21 ha. Обявена е на 13 юни 2007 г. с цел опазване на консервационно значими ...

                                               

Жингов бряст

"Жингов бряст" е защитена местност в землището на село Гайтаниново, община Хаджидимово, България. Защитената местност е обявена със заповед на Комитета за опазване на природната среда на 8 юни 2012 година.

                                               

Златин дол

Златин дол е защитена местност в България. Намира се в землището на село Семчиново, област Пазарджик. Защитената местност е с площ 8.3 ha. Обявена е на 3 април 2013 г. с цел опазване на характерен ландшафт. В защитената местност се забраняват: из ...

                                               

Иракли

42.750833, 27.888611 Иракли е местност в Община Несебър, област Бургас. Попада в защитени зони "Емине" за опазване на дивите птици и "Емине-Иракли" за опазване на природните местообитания. Намира се до с. Емона. Отстои на 3 км от с. Баня, на 9 км ...

                                               

Кайлъка

Парк "Кайлъка" се намира на юг от центъра на град Плевен. Скътан е сред чудно хубава каменна долина, покрай двата бряга на пенливата река Тученица. Кайлъка е възхитителен природен кът, който пленява със своята прелест и дивна естествена красота. ...

                                               

Калимок-Бръшлен

Калимок-Бръшлен е защитена местност в България, намираща се под код 146 в Регистъра на защитените територии и защитените зони в България. Заема площ от 5952.34 хектара в територията на Тутраканската низина в границите на селата Бабово, Бръшлен, Г ...