Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 337
                                               

Крушевска планина

Крушевска планина е планински рид в източната част на Западните Родопи, северно разклонение на Переликско-Преспанския дял, на територията на област Пловдив. Крушевска планина представлява северно разклонение на Переликско-Преспанския дял на Запад ...

                                               

Кушлар

Кушлар, още Ардински дял, Олуяйла или Кушлар даг е планински дял в Западните Родопи, между горните притоци на река Арда и левите притоци на река Места в Гърция, на територията на България в Област Смолян и Северна Гърция.

                                               

Кървав камък

Кървав камък е планина в Западна България и Югоизточна Сърбия, в историко-географската област Краище, част от Руйско-Верилската планинска редица. Планината е част от Руйско-Верилската планинска група, като по билото ѝ от гранична пирамида 163 до ...

                                               

Къркария

Къркария е планински рид в северната част на Западните Родопи, между долините на реките Чепинска и Стара река, на територията на Област Пазарджик. Ридът има форма на изпъкнала на север дъга с дължина около 25 км и ширина 7 – 10 км. На запад и юго ...

                                               

Лествица (планина)

Лествица е планински рид във вътрешната структурна ивица на Средния Предбалкан, област Ловеч. Вторият по височина планински ред след Васильовска планина в Предбалкана. Планинският дял Лествица се издига в най-югозападната част на Средния Предбалк ...

                                               

Лешниковска планина

Лешниковска планина е планина в Западна България, във физикогеографската област Краище, област Перник, част от Руйско-Верилската планинска група. Планината има яйцевидна форма, като дължината ѝ ют югозапад на североизток е около 6 км, а максималн ...

                                               

Лиса планина

Лиса планина е планина във вътрешната структурна ивица на Източния Предбалкан, в области Търговище и Сливен, между историко-географските области Сланник на запад и Герлово на изток. Планината се простира в посока североизток-югозапад с дължина ок ...

                                               

Лисец (Западна България)

Лисец е планина в Западна България, част от Милевско-Конявската планинска група, във физикогеографската област Краище, разположена на територията на Кюстендилска област. Планината е разположена между Кюстендилската котловина на изток и Каменишкат ...

                                               

Лозенска планина

На запад и югозапад Панчаревският пролом на река Искър отделя Лозенска планина от планините Витоша и Плана, на изток долината на Габренска река ляв приток на Лесновска река, от басейна на Искър – от Вакарелска планина на Ихтиманска Средна гора. Н ...

                                               

Любаш

Любаш е планина в Западна България, във физикогеографската област Краище, област Перник, част от Руйско-Верилската планинска редица. Планината е част от Руйско-Верилската планинска редица, като на югоизток склоновете и потъват в Брезнишката котло ...

                                               

Люляк (планина)

Люляк планина е планински рид в Западна България, северно разклонение на Ерулска планина, във физикогеографската област Краище, област Перник. Ридът заема северната част на Ерулска планина и е разположен южно от Трънската котловина. На запад доли ...

                                               

Мала планина

Най-висока точка е връх Церия 1234.1 м, разположен южно от село Свидня.

                                               

Манастирище (рид)

Манастирище е планински рид в източната част на Западните Родопи, северно разклонение на Переликско-Преспанския дял, на територията на област Пловдив. Ридът представлява северно разклонение на Переликско-Преспанския дял на Западните Родопи, откло ...

                                               

Мечковец

Мечковец е планински рид в крайните северозападни части на Източните Родопи, на територията на области Хасково, Пловдив и Кърджали. Известен е и с името Айдаа или Аида, буквално от турски Мечата планина. Ридът има форма на изпъкнала на югоизток д ...

                                               

Милевска планина

Милевска е планина в Западна България и Югоизточна Сърбия, в историко-географската област Краище, част от Милевско-Конявската планинска редица. Планината е разположена в най-западната част на Милевско-Конявската планинска група, като по билото ѝ ...

                                               

Милославска планина

Знеполска Рудина планина или Милославска планина е планина в Западна България и Югоизточна Сърбия, в историко-географската област Краище, част от Руйско-Верилската планинска редица. Северозападна ограда на Трънската котловина. Планината е разполо ...

                                               

Мургаш

Най-висока точка е връх Мургаш 1687 м, разположен в западната част на планината.

                                               

Мурсалица

Мурсалица е планински рид в централните на Западните Родопи, северно разклонение на Переликско-Преспанския дял, на територията на Област Смолян. Ридът представлява северно разклонение на Переликско-Преспанския дял на Западните Родопи, отклоняващ ...

                                               

Мъгленик

Мъгленик е планински рид в югоизточната част на Източните Родопи, на територията на България в области Кърджали и Хасково и Северна Гърция. Ридът се простира от запад на изток на 65 км, а максималната му ширина в средата достига до 35 км. На запа ...

                                               

Пенкьовска планина

Пенкьовска планина е планина в Западна България, във физикогеографската област Краище, области Перник и Кюстендил, част от Руйско-Верилската планинска редица. Планината има форма на латинска буква "L". Дължината ѝ е около 25 км, а ширината – 3 – ...

                                               

Переликско-Преспански дял

Переликско-Преспанският дял е планински дял в източната част на Западните Родопи, на територията на области Смолян и Пловдив. Най-високият, най-мощният и втори по дължина планински дял в целите Родопи, като по цялото си протежение е вододел между ...

                                               

Плана

Плана е малка и средна по височина планина в Западна България, разположена в най-източната част на Завалско-Планската планинска редица. Първоначално планината е била смятана за част от Витоша. За пръв път братя Шкорпил я наричат с името на нейния ...

                                               

Понор (планина)

Най-висока точка е връх Равно буче 1499.0 разположен на около 5 км северно от село Бракьовци.

                                               

Преславска планина

Преславска планина е планина във вътрешната структурна ивица на Източния Предбалкан, в области Търговище и Шумен, между река Голяма Камчия и левият ѝ приток Врана.

                                               

Равнец (планина)

Равнец е планински масив, дял на Калоферска планина, южно от Главното Старопланинско било, в Пловдив, между Стара река и Бяла река. Планинският масив Равнец се издига южно от Главното Старопланинско било и е дял от Калоферска планина. На североза ...

                                               

Равногор (рид)

Равногор е планински рид в северната част на Западните Родопи, крайно североизточно разклонение на Баташка планина, на територията на Област Пазарджик. Ридът се простира от югозапад на североизток на около 20 км и ширината му достига до 18 км. На ...

                                               

Радюва планина

Радюва планина е планински рид в централната част на Западните Родопи, северно разклонение на Переликско-Преспанския дял, на територията на области Смолян и Пловдив. Ридът представлява северно разклонение на Переликско-Преспанския дял на Западнит ...

                                               

Разбойна (рид)

Разбойна е висок планински рид, дял от Котленска планина на Източна Стара планина, в Област Сливен. Планинският рид Разбойна се издига в западната част на Котленска планина между Котленска река Котелшница, на изток и десните ѝ притоци Сухойка на ...

                                               

Раслатица

Раслатица е планински рид в централната част на Същинска Средна гора, разположена на територията на Софийска и Пловдивска област. Ридът Раслатица е третият по височина планински рид в Същинска Средна гора, който се простира от север на юг на окол ...

                                               

Ржана планина

Ржана планина е планина в северния клон на Мургашкия дял на Западна Стара планина, област Враца и Софийска област, между Искърския пролом и Ботевградската котловина. По източното ѝ подножие преминава условната граница между Западния Предбалкан и ...

                                               

Рудина планина (Знеполе)

Рудина планина или Знеполска Рудина е гранична планина в България и Сърбия, част от Руйско-Верилската планинска редица. На българска територия са разположени част от южните ѝ склонове. От юг се ограничава от река Ерма, на изток достига до прохода ...

                                               

Рудина планина (Краище)

За другата бългаска планина със същото име вижте Рудина планина Рудина планина или Рудини е планина в Западна България, във физикогеографската област Краище, област Перник, част от Руйско-Верилската планинска редица. На запад долините на реките С ...

                                               

Руй

Руй е планина в Западна България и Югоизточна Сърбия, в историко-географската област Краище, част от Руйско-Верилската планинска редица. Северна ограда на Трънската котловина. Според Васил Миков името на планината идва от латинското наименование ...

                                               

Сакар

Сакар е куполообразна планина в Югоизточна България и най-северозападната част на Европейска Турция.

                                               

Светиниколска планина

Светиниколска се издига в най-западната част на Стара планина и е разположена в България и Сърбия, като по билото ѝ от юг-югоизток на север-северозапад преминава държавната граница между двете страни, между пограничните пирамиди от № 341 Светиник ...

                                               

Септемврийски рид

Септемврийски рид e планински рид в южната част на Ихтиманска Средна гора, между Ихтиманската и Костенецко-Долнобанската котловина. Септемврийският рид е разположен между Ихтиманската котловина на североизток и Костенецко-Долнобанската котловина ...

                                               

Сливенска планина

Сливенска планина е планина, дял от Източна Стара планина, в Област Сливен, северно от Сливенското поле. Сливенска планина се издига в западната част на Източна Стара планина с дължина около 25 km и ширина до 20 km на запад и 5 km на изток. На за ...

                                               

Софийска планина

Софийска планина е планина в южния клон на Мургашкия дял на Западна Стара планина в Област София и Софийска област, северна ограда на Софийската котловина.

                                               

Стидовска планина

Стидовска планина е планина, дял от Източна Стара планина, в области Сливен и Бургас, между долината на река Луда Камчия и Карнобатската котловина. Стидовска планина се издига в южната част на Източна Стара планина с посока изток-запад, с дължина ...

                                               

Стража (планина)

Стража планина е моноклинална планина в западна България, част от Руйско-Верилската планинска редица, във физикогеографската област Краище, област Перник.

                                               

Стръмни рид

Стръмни рид е планински рид в централната част на Източните Родопи, на територията на Област Кърджали. Ридът се простира от юг на север на около 40 км, а ширината му е 15 – 22 км. На запад достига до долината на река Върбица, която го отделя от р ...

                                               

Стъргач

Поради близостта на планината до Егейско море, климатът е преходно-средиземноморски. Най-много валежи, предимно от дъжд, падат през есенно-зимния период. Снежна покривка почти не се задържа. Почвите в планината са предимно излужени канелени горск ...

                                               

Сърта (рид)

Сърта е планински рид в източната част на Източните Родопи, на територията на Област Хасково, а крайните му източни разклонения са на гръцка територия. Ридът се простира от запад на изток на около 35 км, а ширината му е 15 – 20 км. На запад долин ...

                                               

Терзийски баир

Терзийски баир е планински рид, дял от Източна Стара планина, в области Ямбол, Бургас и Сливен, между река Мочурица и десния ѝ приток – река Мараш. Планинският рид Терзийски баир се издига в най-южната част на Източна Стара планина с посока изток ...

                                               

Тревненска планина

Тревненска е планина, дял от Средна Стара планина, в области Велико Търново, Габрово и Стара Загора, между Шипченска планина и Прохода на републиката. Тревненска планина се издига в източната част на Средна Стара планина с посока изток-запад, с д ...

                                               

Триглав (Стара планина)

Триглав е планински масив, дял на Калоферска планина, южно от Главното Старопланинско било, в област Стара Загора, между реките Тъжа и Габровница. Планинският масив Триглав се издига южно от Главното Старопланинско било и е дял от Калоферска план ...

                                               

Троянска планина

Троянска планина е планина в западната част Средна Стара планина, в областите Ловеч и Пловдив, между Рибаришкия проход и Калоферска планина. По северното ѝ подножие преминава условната граница между Средния Предбалкан и Средна Стара планина. Запа ...

                                               

Устренски рид

Устренски рид е планински рид в западната част на Източните Родопи, югоизточно разклонение на Жълти дял, на територията на области Кърджали и Смолян. Ридът се простира от северозапад на югоизток на около 20 км, а ширината му е 12 – 15 км. Разполо ...

                                               

Царичка планина

Царичка планина е планина в Западна България и в Югоизточна Сърбия, във физикогеографската област Краище, част от Милевско-Конявската планинска група, в Кюстендилска и Пернишка област. Планината е разположена от двете страни на границата ни със С ...

                                               

Чамлия

Чамлия е планински рид в централните на Западните Родопи, първото, най-западно северно разклонение на Переликско-Преспанския дял, на територията на Област Смолян. Ридът представлява първото северно разклонение на Переликско-Преспанския дял на Зап ...