Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 345
                                               

Алабак

Алабак е планински рид в Западните Родопи, между долините на реките Яденица и Чепинска, на територията на Област Пазарджик. Ридът се простира от югозапад на североизток на около 25 km, а ширината ѝ е от 5 до 10 km. На северозапад дълбоката долина ...

                                               

Бабин нос

Бабин нос е планина в Северозападна България, Предбалкана, област Видин и в Република Сърбия. Планината Бабин нос се издига в най-западната част на Предбалкана и е разположена в България и Сърбия, като по билото ѝ от югозапад на североизток преми ...

                                               

Баташка планина

Баташка планина е мощен планински рид с централно местоположение в Западните Родопи, между долините на реките Чепинска, Девинска и Въча, на територията на области Пазарджик и Смолян. Планината има форма на изпъкнала на юг дъга с дължина около 60 ...

                                               

Белица (рид)

Белица e планински рид в Ихтиманска Средна гора, разположен на територията на Софийска област и Област Пазарджик. Планинският рид Белица се простира в северната и североизточна част на Ихтиманска Средна гора. На изток долината на река Тополница г ...

                                               

Белочерковски рид

Белочерковски рид е планински рид в Западните Родопи, североизточно разклонение на рида Чернатица, между долините на реките Първенецка и Чепеларска, на територията на области Пловдив и Смолян. Рида има форма на равнобедрен триъгълник обърнат с ос ...

                                               

Берковска планина

Берковска планина е планина в Северозападна България, Западна Стара планина, област Монтана и Софийска област. Югозападната част на планината е на територията на Република Сърбия.

                                               

Било (планина)

Било планина е планина в Западна Стара планина, Софийска област, на север от Етрополска планина. По северното и източното ѝ подножие преминава условната граница между Западна Стара планина на юг и Западния Предбалкан на север.

                                               

Босна (рид)

Босна е най-северният планински рид на Странджа, разположен изцяло на територията на България в Област Бургас. Ридът се простира от запад на изток на около 65 км, а ширината му достига до 25 км. Разположен е между долините на реките Велека на юг ...

                                               

Боховска планина

Боховска планина е планина в Западна България и Югоизточна Сърбия, в историко-географската област Краище. Планината е част от Руйско-Верилската планинска група, като по билото ѝ от гранична пирамида 173 до гранична пирамида 185 преминава участък ...

                                               

Букова планина

Букова планина е планински рид в централните части на Западните Родопи, южно разклонение на Переликско-Преспанския дял, на територията на Област Смолян. Ридът се простира от север на юг на около 12 км, а ширината му достига до 8 км. На запад висо ...

                                               

Вакарелска планина

Вакарелска планина e планински рид в Ихтиманска Средна гора. Вакарелска планина е разположена в северозападната част на Ихтиманска Средна гора, като на северозапад и югоизток склоновете ѝ постепенно затъват в Софийската и Ихтиманската котловина. ...

                                               

Васильовска планина

Васильовска планина е планина в Северна България, южните части от област Ловеч. Разположена е в Централните части от Предбалкана. Васильовска планина се издига във вътрешната структурна ивица на Средния Предбалкан между реките Вит, Бели Вит, Бели ...

                                               

Велийшко-Виденишки дял

Велийшко-Виденишкият дял е планински рид в югозападната част на Западните Родопи с централно място в техния орографски план. По-голямата му част е на територията на Област Пазарджик, южната на територията на Област Смолян, а крайните северозападн ...

                                               

Ветрен (рид)

Ветрен e планински рид в югоизточната част на Ихтиманска Средна гора, между долините на реките Тополница и Марица. Рида Ветрен е разположен между долината на река Тополница на североизток, която го отделя от югозападните разклонения на Същинска С ...

                                               

Видлич

Вѝдлич е планина в Западна България и Източна Сърбия, Западна Стара планина, Софийска област, между долината на река Нишава и десният ѝ приток Височица. Планината Видлич се издига в западната част на Стара планина и е разположена в Сърбия 90% и Б ...

                                               

Вискяр

Вискяр е планина в Западна България, на границата между Софийска и Пернишка област, част от Завалско-Планската планинска редица на Средногорието. Планината е разположена между Бурелската котловина на север и Софийската котловина на североизток, н ...

                                               

Влахина

Вла̀хина или Влайна е гранична планина между България и Северна Македония, част от Осоговско-Беласишката планинска група. В България е разположена на територията на две области Благоевградска и Кюстендилска.

                                               

Врачанска планина

Тази статия е за планината. За парка вижте Врачански Балкан природен парк. Врачанска планина е планина в Северозападна България, част от Западна Стара планина, на територията на област Враца, област Монтана и Софийска област.

                                               

Вучибаба

Вучибаба е рид в Западна България, част от Видлич, между долината на река Нишава и десния ѝ приток Височица. Вучибаба се издига в западната част на Стара планина между долината на река Нишава на юг) и десният ѝ приток Височица Комщица, Темска рек ...

                                               

Върбишка планина

Върбишка планина е планина, дял от Източна Стара планина, в области Бургас, Шумен и Варна между Върбишкия проход и Лудокамчийския пролом. По северното ѝ подножие преминава условната граница между Източния Предбалкан и Източна Стара планина. Върби ...

                                               

Голема планина

Най-висока точка е връх Чукава 1587.6 м, разположен на около 3 км югозападно от село Осеновлаг.

                                               

Голо бърдо (планина)

За областта в Албания вижте Голо бърдо област. Голо бърдо е планина в Западна България. Част е от Краищенската област. Заема югоизточния край на Руйско-Верилската планинска редица.

                                               

Голоух

Голоух е планински рид, част от планината Рудините, разположен на територията на Област Перник. Планинският рид Голоух е най-северният от планинските ридове на Рудина планина, разположена между долините на реките Струма и десните ѝ притоци Трекля ...

                                               

Гората

Гората е планински рид в Източните Родопи, между Хасковската хълмиста област на север и Вълчеполската котловина на юг, на територията на България област Хасково и малка част в Северна Гърция. Ридът се простира от запад на изток на около 45 км, а ...

                                               

Гребенец

Гребенец е планина, дял от Източна Стара планина, в Област Сливен, на север от Сливенското поле. Планината Гребенец се издига в южната част на Източна Стара планина с посока изток-запад, с дължина около 20 км и ширина до 10 км. На юг със стръмни ...

                                               

Девинска планина

Девинска планина е планински рид в Западните Родопи, източно разклонение на Велийшко-Виденишкият дял, разположен южно от долината на Девинска река. По-голямата му част е на територията на Област Смолян, а северозападната – на територията на Облас ...

                                               

Добростански рид

Добростански рид е планински рид в северната периферия на Западните Родопи, издига се непосредствено южно от Асеновград, на територията на Област Пловдив. Дължината му от север на юг е около 15 км и ширина до 10 км. На североизток чрез добре изра ...

                                               

Драгоевска планина

Драгоевската планина е планина във вътрешната структурна ивица на Източния Предбалкан, в Област Шумен, между река Голяма Камчия и десният ѝ приток Брестова река. Планината е разположена в посока северозапад-югоизток с дължина около 32 km и максим ...

                                               

Драгойна

Драго̀йна е планински рид в крайните северозападни части на Източните Родопи, на територията на Област Пловдив. Ридът има форма на изпъкнала на северозапад дъга с дължина около 16 – 17 км и ширина до 5 км. Простира се между долината на река Каяли ...

                                               

Дъбраш

Дъбра̀ш е най-западният дял на Родопите, разположен в югозападната част на Западните Родопи. По-голямата му част е на територията на област Благоевград, югоизточната на територията на област Смолян, а крайните североизточни части в Област Пазарджик.

                                               

Ездимирска планина

Ездимирската планина е моноклинална планина в Западна България, част от Руйско-Верилската планинска редица, във физикогеографската област Краище, област Перник.

                                               

Елено-Твърдишка планина

Елѐно-Твърдѝшка планина̀ е планина в най-източната част Средна Стара планина, в области Велико Търново, Сливен и Стара Загора, между Прохода на републиката и прохода Вратник. Елено-Твърдишка планина се издига в най-източната част на Средна Стара ...

                                               

Еловишка планина

Еловишка планина е планина в Западна България, във физикогеографската област Краище, област Перник, част от Руйско-Верилска планинска редица. Планината има форма на равнобедрен триъгълник, обърнат с върха си на северозапад. Дължината ѝ основата н ...

                                               

Еминска планина

Ѐминска планина е ниска планина, дял от Източна Стара планина, в област Бургас, между река Луда Камчия и Черно море. Еминска планина се издига в най-източната част на Източна Стара планина с посока изток-запад, с дължина около 60 км и ширина 15 – ...

                                               

Ерулска планина

Ерулска планина е планина част от Руйско-Верилската планинска редица в Западна България, във физикогеографската област Краище, област Перник. Планината заема централно място във физикогеографската област Краище, като границите ѝ са следните: на с ...

                                               

Етрополска планина

Най-висока точка е връх Мара Гидия 1789.8 м, разположен в средата на планината.

                                               

Жълти дял

Жълти дял е най-големият по площ и най-западният планински рид в Източните Родопи, на територията на области Кърджали и Смолян. Ридът се простира от югозапад на североизток на около 50 км, а ширината му е 20 – 25 км. На северозапад и север достиг ...

                                               

Завалска планина

Завалска планина е планина в Западна България, Пернишка област, най-западната от Завалско-Планската планинска редица на Средногорието. Планината се простира от северозапад на югоизток на около 20 км, а ширината и е до 4 – 5 км. На североизток Яро ...

                                               

Земенска планина

Билото на планината е плоско и заравнено, разположено на около 1200 м н.в. На него стърчат отделни заоблени върхове: Тичак 1294.9 m, най-висока ѝ точка в северната част, Силни връх 1244.6 m, Гламен 1212.4 m, Иванов камък 1207.9 m, Мечка 1176 m. С ...

                                               

Златишко-Тетевенска планина

Златишко-Тетевенска планина е планина в най-западната част Средна Стара планина, в Софийска област и областите Ловеч и Пловдив, между Златишкия и Рибаришкия проход. По северното ѝ подножие преминава условната граница между Средния Предбалкан и Ср ...

                                               

Изворска планина

Изво̀рска планина е планина в Западна България и Югоизточна Сърбия, част от Милевско-Конявската планинска група в историко-географската област Краище, в Област Кюстендил. Планината е част от Милевско-Конявската планинска група, като по билото ѝ о ...

                                               

Ирантепе

Ирантепе е планински рид в централната част на Източните Родопи, на територията на Област Кърджали. Ридът се простира от юг на север на около 22 км, а ширината му е до 15 км. На запад достига до долината на река Крумовица, която го отделя от Стръ ...

                                               

Кайнадински рид

Кайнадинският рид е планински рид в Западните Родопи, между най-горното течение на река Арда на юг и десният ѝ приток река Черна, на територията на България Област Смолян и малка част в Северна Гърция. Ридът се простира от запад на изток на около ...

                                               

Калоферска планина

Калоферска планина е планина в Средна Стара планина, най-висок дял на Стара планина, в областите Габрово, Ловеч, Пловдив и Стара Загора, между Троянска планина и Шипченска планина. По северното ѝ подножие преминава условната граница между Средния ...

                                               

Камчийска планина

Ка̀мчийска планина̀ е ниска планина, дял от Източна Стара планина, в области Варна и Бургас, между река Луда Камчия и Черно море. По северното ѝ подножие преминава условната граница между Източната Дунавска равнина и Източна Стара планина. Камчий ...

                                               

Каракулас

Каракулас е планински рид в най-източната част на Западните Родопи, издигащ се между река Арда и левите ѝ притоци Давидковска и Боровица, на територията на области Кърджали и Смолян. Ридът Каракулас представлява крайно югоизточно разклонение на П ...

                                               

Карнобатска планина

Карнобатска планина е ниска планина, дял от Източна Стара планина, в Област Бургас, между долината на река Луда Камчия и Карнобатската котловина. Карнобатска планина се издига в средната част на Източна Стара планина с посока изток-запад, с дължи ...

                                               

Кобилска планина

Кобилска планина е планина в Западна България, част от Милевско-Конявската планинска група, в историко-географската област Краище, в Област Кюстендил. Планината е част от Милевско-Конявската планинска група и е разположена между долината на Трекл ...

                                               

Козница (Стара планина)

Козница е планина в Северозападна България, част от Западна Стара планина, на територията на Област Монтана и Софийска област, между Петроханския проход и Искърския пролом.

                                               

Конявска планина

Конявска планина е планина в Западна България, част от Милевско-Конявската планинска група, във физикогеографската област Краище, разположена на територията на Пернишка и Кюстендилска област. Най-голямата по площ планина в Краището.