Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 346
                                               

Източнотувинска планинска земя

Източнотувинската планинска земя е планинска земя в Южен Сибир, в източната част на Република Тува, Русия. Простира се между долините на реките Голям Енисей Бий-Хем на запад и север и Малък Енисей Ка-Хем на юг и югоизток. На изток, в района на из ...

                                               

Патомска планинска земя

Па̀томската планинска земя е планинска земя в Източен Сибир, разположено в източната част на Иркутска област, крайните северни части на Забайкалски край и крайната югозападна част на Якутия в Русия. На югозапад и запад долината на река Витим десе ...

                                               

Юдомо-Майска планинска земя

Ю̀домо-Ма̀йската планинска земя е планинска земя в Източен Сибир, разположена в източната част на Якутия и в крайната северна част на Хабаровски край в Русия. Простира се в горния басейн на река Мая десен приток на Алдав и в басейна на десния ѝ п ...

                                               

Академия на Науките (хребет)

Академия на Науките е мощен планински хребет в Западен Памир, разположен на територията на Таджикистан. Простира се от север на юг връх Революция на протежение около 110 km. На запад от него се отделят хребетите: Петър Първи ; Дарвазки и Ванчски, ...

                                               

Бабатаг

Бабатаг е планински хребет, южно разклонение на Хисарския хребет, част от планинската система на Хисаро-Алай, разположен на териториите на Узбекистан и Таджикистан. Простира се от север на юг на протежение от 125 km, като на север се свързва с Хи ...

                                               

Ванчки хребет

Ванчкият хребет е планински хребет в западната част на Памир, разположен на територията на Таджикистан. Простира се от югозапад на североизток на протежение около 200 km, между долините на реките Ванч и Язгулем, десни притоци на Пяндж. На югозапа ...

                                               

Вахшки хребет

Вахшкият хребет е планински хребет в Таджикистан, заемащ междинно положение между планинските системи на Хисаро-Алай на запад и Памир на изток Простира се от североизток на югозапад на протежение около 80 km, между дълбоките долини на реките Вахш ...

                                               

Дарвазки хребет

Дарвазкият хребет е планински хребет в западната част на Памир, разположен на територията на Таджикистан. Простира се от запад на изток на протежение около 200 km и има форма на "легнала" латинска буква "S", разположен между реките Обихингоу на с ...

                                               

Зеравшански хребет

Зеравшанският хребет е мощен планински хребет в западната част на планинската система Хисаро-Алай, разположен на територията на Таджикистан и Узбекистан. Простира се от запад на изток на протежение около 370 km южно от дълбоката долина река Зерав ...

                                               

Зулумарт

Зулумарт е планински хребет в Северен Памир, разположен на територията на Таджикистан. Простира се от север на юг на протежение около 150 km. На север се отделя от връх Абу Али ибн Сина, на юг достига до сливането на реките Танимас и Кокуйбел, от ...

                                               

Ишкашимски хребет

Ишкашимският хребет е планински хребет в крайната югозападна част на Памир, разположен на територията на Таджикистан. Простира се от север на юг на протежение около 90 km, между река Пяндж на запад и юг, десният ѝ приток Дарайдаршай на югоизток и ...

                                               

Каратегински хребет

Каратегинският хребет е планински хребет, южно разклонение на Хисарския хребет, част от планинската система на Хисаро-Алай, разположен на територията на Таджикистан. Простира се от североизток на югозапад на протежение около 80 km, като на север ...

                                               

Курамински хребет

Кураминският хребет е планински хребет в крайната югозападна част на Тяншан,разположен на територията на Таджикистан и Узбекистан. Простира се от североизток на югозапад на протежение около 170 km, като загражда от северозапад Ферганската котлови ...

                                               

Музкол

Музкол е планински хребет в централната част на Памир, разположен на територията на Таджикистан. Простира се от запад на изток, като леко изпъкнала на север дъга, на протежение около 130 km. На запад започва от устието на река Кудара, на изток за ...

                                               

Петър Първи (хребет)

Петър Първи е мощен планински хребет в северозападната част на Памир, разположен на територията на Таджикистан. Простира се от запад на изток на протежение около 180 km. На запад започва от сливането на реките Обихингоу и Сурхоб, на изток се свър ...

                                               

Рушански хребет

Рушанският хребет е мощен планински хребет в югозападната част на Памир, разположен на територията на Таджикистан. Простира се от запад на изток, като леко изпъкнала на север дъга на протежение около 120 km, между река Пяндж на запад и десните ѝ ...

                                               

Североаличурски хребет

Североаличурският хребет хребет) е планински хребет в централната част на Памир, разположен на територията на Таджикистан. Простира се от запад на изток на протежение около 130 km, между река Бартанг на северозапад и средното ѝ течение Мургаб на ...

                                               

Хазратишох

Хазратишох или Хозратиши е планински хребет в Таджикистан, заемащ междинно положение между планинските системи на Хисаро-Алай на запад и Памир на изток. Простира се от север-североизток на юг-югозапад на протежение около 120 km покрай десния бряг ...

                                               

Хисарски хребет

Хисарският хребет е мощен планински хребет в западната част на планинската система Хисаро-Алай, разположен на територията на Таджикистан и Узбекистан. Простира се от запад на изток на протежение около 200 km, южно от успоредния на него Зеравшанск ...

                                               

Шахдарински хребет

Шахдаринският хребет е планински хребет в югозападна част на Памир, разположен на територията на Таджикистан. Простира се от запад-югозапад на изток-североизток на протежение от 105 km, между реките Пяндж на юг и Шахдаря на север. На запад се свъ ...

                                               

Шугнански хребет

Шугнанският хребет е планински хребет в югозападната част на Памир, разположен на територията на Таджикистан. Простира се от запад на изток на протежение около 80 km, между река Гунт на север и левите ѝ притоци Шахдаря на югозапад и юг и Токузбул ...

                                               

Южноаличурски хребет

Южноаличурският хребет е планински хребет в южната част на Памир, разположен на територията на Таджикистан. Простира се от запад на изток на протежение около 150 km, между реките Памир на юг и Аличур на север. На запад се свързва с хребетите Шахд ...

                                               

Язгулемски хребет

Язгулемският хребет е мощен планински хребет в западната част на Памир, разположен на територията на Таджикистан. Простира се от запад-югозапад на изток-североизток на протежение около 170 km, между долините на реките Язгулем и Бартанг, десни при ...

                                               

Голям Балхан

Голям Балхан е нисък изолиран хребет, крайно северозападно разклонение на планината Копетдаг в западната част на Туркменистан. Простира се от запад на изток на протежение от 70 km, като сухата долина Узбой на югоизток го отделя от по ниския хребе ...

                                               

Кугитангтау

Кугитангтау е планински хребет, крайно югозападно разклонение на Хисарския хребет, част от планинската система на Хисаро-Алай, разположен на териториите на Узбекистан и Туркменистан. Простира се от север на юг на протежение около 100 km, като на ...

                                               

Кюрендаг

Кюрендаг е нисък изолиран хребет, северозападно разклонение на планината Копетдаг в западната част на Туркменистан. Простира се от запад-югозапад на изток-североизток на протежение около 60 km и ширина до 10 km. На юг дълга падина го отделя от хр ...

                                               

Малък Балхан

Малък Балхан е нисък изолиран хребет в западната част на пустинята Каракум, разположен межу северозападната част на планината Копетдаг и хребета Голям Балхан, в западната част на Туркменистан. Простира се от запад-югозапад на изток-североизток на ...

                                               

Байсунтау

Байсунтау е планински хребет, югозападно продължение на Хисарския хребет, част от планинската система на Хисаро-Алай, разположен на територията на Узбекистан. Простира се от север-североизток на юг-югозапад на протежение от 150 km, като на север ...

                                               

Нуратау

Нуратау е нископланински хребет в крайната северозападната част на планинската система Хисаро-Алай, разположен на територията на Узбекистан. Явява се северозападно продължение на Туркестанския хребет. Простира се от северозапад на югоизток на про ...

                                               

Султануиздаг

Султануиздаг е нисък планински масив в западната част на Узбекистан, разположен покрай десния бряг на река Амударя, в западната част на пустинята Къзълкум. Простира се от северозапад на югоизток и изток на протежение над 50 km и ширина до 25 km. ...

                                               

Макдонъл (планини)

Планините Макдонел са разположени в централната част на Австралия и са дълги 644 километра. Намират се в близост до Алис Спрингс, Северна територия. Областта е съставена от много видове скали, но най-често намираните са червен кварцит. Най-високи ...

                                               

Алазейско плато

Алазѐйското плато е плато, разположено в междуречията на реките Индигирка и десният ѝ приток Бадяриха на запад и северозапад, Алазея на север, Колима на изток и Ожогина на юг, на североизток от Момския хребет и югозападно от Колимската низина, в ...

                                               

Елгинско плато

Елгинското плато е плато, в Североизточна Азия, в източната част на Якутия, Русия. Разположено е в средната част на Яно-Оймяконската планинска земя в басейните на реките Елги ляв приток на Индигирка и Делиня дясен приток на Томпо, десен приток на ...

                                               

Оймяконско плато

Оймяконското плато е платовидна земя, в Североизточна Азия, в югоизточната част на Яно-Оймяконската планинска земя, в източната част на Якутия, Русия. Разположено е в басейна на горното течение на река Индигирка между хребетите Тас-Кистабит на се ...

                                               

Янско плато

Янското плато е плато, в Североизточна Азия, в централната част на Якутия, Русия. Разположено е в северозападната част на Яно-Оймяконската планинска земя в басейна на средното течение на река Яна. На югозапад е ограничено от Верхоянските планини, ...

                                               

Кейп Йорк

Кейп Йорк е полуостров в северната част на Австралия, в щата Куинсланд. Той е сред последните големи ненаселени и неусвоени от човека райони на Земята. Обсъжда се въпросът влажните му тропически гори и савани да се обявят за природен обект под за ...

                                               

Ангелн

Ангелн e полуостров в Германия, в областта Шлезвиг-Холщайн. На юг Ангелн е отделен от съседния полуостров Швансен чрез фиорда Шлай, на север от датския остров Алс – чрез Фленсбургския фиорд. Думата "ангелн" означава кука, полуостров, ъгъл и произ ...

                                               

Дарс

Полуостровът разделя веригата от плитки крайбрежни води/ бодден/ "Дарс- Цингст Бодденкетте" от откритите води на Балтийско море. Частта Дарс принадлежи към провинция Предна Померания, докато Фишланд исторически принадлежи към Мекленбург. Границат ...

                                               

Кадис

Кàдис е град в Испания, на брега на Атлантическия океан, административен център на едноименната провинция в автономния регион Андалусия.

                                               

Салентина

Салентина, е полуостров в югоизточната част на Италия, наричан още "токът на италианския ботуш". Административно принадлещи към област Апулия, провинции Бриндизи, Лече и Таранто. Дължина около 150 km, ширина до 50 km. На североизток се мие от вод ...

                                               

Ляодунски полуостров

Ляодунският полуостров е полуостров в Североизточен Китай, провинция Ляонин. Намира се в северната част на Жълто море. Дължината му е 225 km, а широчината – от 80 до 130 km. Височина – до 1132 m. Град Далян е главна отправна точка на полуострова. ...

                                               

Гидански полуостров

Гида̀нският полуостров или Гидан е полуостров на северното крайбрежие на Западен Сибир, между Обския и Тазовския заливи на запад и Енисейския залив на изток. Вдава се на около 400 km на север в Карско море и ширина около 400 km. Заема крайната се ...

                                               

Камчатка

Полуостров Камчатка е разположен в крайната североизточна част на Азиатска Русия. Простира се от север-североизток на юг-югозапад на протежение от 1200 km, ширина до 450 km, площ 370 хил.km 2. Чрез тесния провлак Параполски дол се съединява с кон ...

                                               

Канин

Полуостров Ка̀нин е палуостров в северната част на Европейска Русия. Отделя северната част на Бяло море на запад от плитководния залив Чешка губа на Баренцово море на изток. Площ около 10.5 хил.km 2. В разширената му северна част от северозапад н ...

                                               

Керченски полуостров

Керченският полуостров е полуостров, разположен в източната част на Кримския полуостров. На изток Керченският проток го разделя от Таманския полустров, на запад Ахманайския провлак широк 17 km го свързва с останалата част на Крим. Бреговете му се ...

                                               

Колски полуостров

Ко̀лският полуостров е полуостров в най-северната част на Европейска Русия, част от Мурманска област. На север и североизток се мие от водите на Баренцово море, на югоизток и юг – от водите на Бяло море. За западна граница на полуострова се прием ...

                                               

Крим

Кримският полуостров, Крим е полуостров в северната част на Черно море, на югозапад от Азовско море. На север чрез тесния Перекопски провлак се съединява с Източноевропейската равнина, на изток Керченският проток го отделя от нея. На изток между ...

                                               

Лисянски (полуостров)

Полуостров Лися̀нски е полуостров на северното крайбрежие на Охотско море, в крайната североизточна част на Хабаровски край на Русия. Разделя Евринейската губа на запад от залива Ушки на изток. Площ около 625 km 2. Вдава се на около 30 km на юг в ...

                                               

Рибачи

Полуостров Риба̀чи е полуостров в северозападната част на Мурманска област в Русия, вдаващ се във водите на Баренцово море. Дължина от северозапад на югоизток 57 km, ширина до 27 km. Чрез тесен провлак се свързва с полуостров Средни, а той от сво ...

                                               

Тайгонос

Тайгоно̀с е полуостров в Североизточен Сибир, влизащ административно в състава на Магаданска област и Камчатски край на Русия. Вдава се на около 200 km във водите на залива Шелихов на Охотско море между Гижигинска губа на запад и Пенжинска губа н ...