Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 83
                                               

Никола Ихчиев

Ихчиев е роден в 1890 година в семейството на османиста Диаманди Ихчиев. Брат е на Васил Ихчиев. Завършва славянска филология и германистика в Лайпциг и Прага. Пише трудове по българско езикознание, публикува статии в списание "Българска сбирка". ...

                                               

Калистрат Зографски

Роден е около 1830 година в Струга, тогава в Османската империя, със светско има Кръстан Санджаковски. Получава добро образование в областта на богословието, музикологията и филологията. Работи като учител по гръцки и църковно пеене преди да се з ...

                                               

Андон Калчев

Д-р ст. н. Андон Христов Калчев е български икономист, офицер и общественик. През Втората световна война е преводач към немското командване, активен член на Солунския български клуб и погрешно е считан за основател на българската доброволческа во ...

                                               

Теодосий Кардалев

Кардалев е роден в 1882 година в Битоля, тогава в Османската империя. В 1910 годна завършва Техническото училище в Митвайда, а по-късно завършва инженерство в Дармщат, Германия. Работи като инженер в Контролната служба по парните котли, а след то ...

                                               

Антон Китипов

Антон Китипов е роден в 1915 година в Неврокоп, България. В 1934 година завършва средно образование в родния си град. Китипов завършва в периода 1937 - 1941 година агрономство в Агрономо-лесовъдния факултет в София. Започва работа в село Козарско ...

                                               

Стефан Костов (писател)

Стефан Лазаров Костов е български писател и етнограф, определян като най-изтъкнатият български комедиограф.

                                               

Борис Ляков

Роден е на 8 юли 1916 г. в Ресен. През 1925 г. се установява в Пазарджик, където живее в семейството на леля си – д-р Захарина Димитрова и нейния съпруг Панайот Димитров, магистър фармацевт, който по-късно го осиновява. Завършва средно образовани ...

                                               

Константин Малков

Константин Малков е роден в 1873 година в Крушево, тогава в границите на Османската империя. След като Крушево остава в Османската империя след Берлинския конгрес, семейството на Малков се мести в Орхание днес Ботевград. Малков завършва в 1892 го ...

                                               

Никола Манолев

Никола Манолев е роден в град Кукуш, тогава в Османската империя в 1878 година. Брат е на Милан Манолев и Иван Манолев. В 1899 година завършва с третия випуск класическия отдел на Солунската българска мъжка гимназия. Става революционер и влиза въ ...

                                               

Мане Накашев

Емануил Константинов Накашев е български магистър-фармацевт, общественик и революционер, деец на Вътрешната македонска революционна организация.

                                               

Методи Теохаров

Роден е на 12 август 1948 година в петричкото село Коларово. В 1975 година завършва Агрономическия факултет на Лесотехническия университет. В 1988 година специализира в Почвения институт "Василий В. Докучаев" в Москва и във Всерусийския научноизс ...

                                               

Ненчо Панчев

Панчев е роден около 1893 – 1895 година в главния град на Македония, Солун, тогава в Османската империя, днес в Гърция, в семейството на учителя Младен Панчев. Завършва университета в Болоня в 1925 година. Работи като инженер в Отделението по пос ...

                                               

Партений Зографски

В 1867 г. е назначен за нишавски митрополит в Пирот и на този пост подпомага българското училищно дело и отблъсква опитите на сръбската пропаганда за проникване в Пиротско. От 1868 г. Партений Нишавски е част от отцепилата се от патриаршията бълг ...

                                               

Димитър Пасков

Роден е на 18 октомври 1914 година в сярското българско село Горно Броди, Гърция. След Първата световна война семейството на Пасков се преселва в България. В София той завършва Медицинския факултет на Софийския университет и започва своята практи ...

                                               

Андрей Петкович

Андрей Петкович е роден на 12 декември 1837 година в Башино село, тогава в Османската империя, негови братя са Димитър и Константин Петкович. Учителства във Велес в края на 40-те години на XIX век. От 1854 до 1860 година учи в Ришельовския лицей ...

                                               

Анастас Прокопанов

Анастас Прокопанов е роден на 6 декември 1907 година в голямата кайлярска паланка Емборе, тогава в Османската империя, днес Емборио, Гърция. В 1927 година завършва гимназия в Плевен, а след това ветеринарна медицина във Ветеринарномедицинския фак ...

                                               

Димитър Силяновски

Димитър Силяновски е роден в 1892 година в Крушево, днес в границите на Северна Македония. Дядо му е строител на главната църква в града. Димитър Силяновски учи в класическия отдел на Първа софийска мъжка гимназия. Записва математика в Софийския ...

                                               

Димитър Станишев (анатом)

Димитър Константинов Станишев е български професор – изтъкнат педагог и учен в областта на анатомията. Неговата трудова дейност е свързана с обучението и възпитанието на три поколения студенти по медицина, с изграждането на пловдивската катедра п ...

                                               

Константин Станишев (просветен деец)

Константин Наков Станишев е български обществен деец и просветител, член на Българската академия на науките.

                                               

Никола Станишев

Роден е в 1906 година в Кукуш, тогава в границите на Османската империя. Майка му Велика Лика е сестра на Гоце Делчев, а баща му Георги Гоце Станишев е негов приятел. Никола Станишев завършва гимназия в София 1927 и инженерство в Жамблу, Белгия 1 ...

                                               

Константин Стефанов

Константин Димитров Стефанов е български филолог просветен деец от Македония, професор в Софийския университет, публицист, дипломат и първият българин, възпитаник на Йейлския университет.

                                               

Теодосий Скопски

Теодосий Скопски е изтъкнат български възрожденски деец, духовник, учен богослов и преводач, член на Българската академия на науките. Теодосий Скопски с опита си да откъсне Скопската епархия от Българската екзархия е един от първите примери за ма ...

                                               

Петър Чачаров

Роден е в град Щип, тогава в Османската империя. Чачаров е от генерацията български фолклористи заедно с Иван Шандаров и Панчо Михайлов, насърчени в известна степен от делото на видния български фолклорист Ефрем Каранов, произхождащи от Кратовско ...

                                               

Атанас Ченгелев

Атанас Димитров Ченгелев е български просветен деец, директор на Солунската българска мъжка гимназия, педагог, специалист по тютюна. Той е първият българин експерт по тютюна с висше агрономическо образование.

                                               

Димитър Чкатров

Димитър Томов Чкатров е български революционер, деец на Македонската младежка тайна революционна организация, подразделение на Вътрешната македонска революционна организация. Негов брат е Йордан Чкатров, виден деец и основател на Македонската пат ...

                                               

Васил Шанов

Васил Пандев Шанов, с псевдоними Василка Лазева, Веселин, Одрински, е български учител, учен турколог-османист и революционер, деец на Вътрешната македонска революционна организация.

                                               

Благой Шклифов

Шклифов е роден в костурското село Черешница в Егейска Македония, днес Поликерасо, Гърция. Дядо му Кольо Никола е участник в Илинденското въстание като куриер на селската чета. Баща му Стефан Шклифов, роден през 1904 г. в Черешнища, през 1913 г. ...

                                               

Станислав Шумков

Станислав Иванов Шумков е български общественик, учен, журналист и писател от Македония, деец на българската емиграция в Северна Америка.

                                               

Стефан Армянов

Стефан Армянов е роден през 1942 г. в София. Завършва Института за стомана и сплави в Москва. През 1968 г. се присъединява към Българска академия на науките, а от 1971 г. е научен сътрудник. Получава докторска степен през 1975 г. с дисертация на ...

                                               

Велизар Велков

След завършването си през 1950 г. е приет за редовен аспирант в СУ, а през 1954 г. защитава дисертация на тема "Градът и селото в Тракия и Дакия през IV-VI век", с която получава научната степен кандидат на историческите науки. През 1955 г. Велиз ...

                                               

Боян Захариев

Боян Йорданов Захариев е български лесовъд, професор, заслужил лесовъд, заслужил природозащитник, член на Съюза на научните работници в България.

                                               

Анна Илиева

Родена е на 7 август 1933 г. в София. През 1956 г. завършва Държавната музикална академия в София и постъпва на работа в Института за музика при Българска академия на науките. От 1989 г. преминава в Института за фолклор, където по-късно става рък ...

                                               

Юлиян Караджов

Юлиян Караджов е български биохимик, старши научен сътрудник в Института за космически изследвания при БАН, член на екипа на Центъра за изследване на демокрацията.

                                               

Елена Лагадинова

Елена Атанасова Лагадинова с псевдоним Амазонка е български политик, учен, участничка в комунистическото съпротивително движение по време на Втората световна война, деятелка на Българската комунистическа партия.

                                               

Георги Марков (зоолог)

Завършил е висше образование по електрохимия 1974 и биология 1981. През 1985 г. се хабилитира като доктор на науките с дисертация на тема "Сравнителен популационно-морфологичен и генетичен анализ на род Сърни Capreolus Gray, 1821". През 1998 г. с ...

                                               

Тодор Тагарев

Професор Тодор Тагарев е български военен експерт, дългогодишен служител в системата на българската отбрана. От 13 март до 29 май 2013 г. е министър на отбраната в състава на служебното правителство на Марин Райков.

                                               

Николай Теллалов

Николай Теллалов е български писател, редактор, преводач и публицист. Творбите му се отнасят към жанровете магически реализъм, научна фантастика, алтернативна история фантастика и твърда научна фантастика.

                                               

Вихрен Чернокожев

Роден е на 5 юли 1951 г. в Пловдив. Кандидат на филологическите науки днес "доктор" с дисертация на тема "Димитър Подвързачов. Жизнен и творчески път" 1980. От 1990 г. старши научен сътрудник II степен днес "доцент" в Института за литература при ...

                                               

Сава Чукалов

Сава Константинов Чукалов е български лексикограф, езиковед и преводач. Издава първия пълен руско-български речник, който е в употреба много десетилетия.

                                               

Христо Бозуков

Проф. д-р Христо Георгиев Бозуков е български политик и учен – професор-доктор в областта на селското стопанство и растениевъдството. От януари 2017 г. до 4 май 2017 г. е министър на земеделието и храните в служебното правителство на Огнян Герджиков.

                                               

Йосиф Гагов

Йосиф Гагов е католически духовник, учен, професор, дългогодишен преподавател в Папския богословски факултет "Серафикум" и основател на българската секция на радио "Ватикана". Той е определен от проф. Елдъров като един от лидерите на България изв ...

                                               

Константин Кацаров

Завършва право в Берн, Швейцария. Преподава търговско право до 1947 г. в Юридическия факултет на Софийския университет. Професор по търговско и международно право. В периода 1921 – 1950 г. е член на Висшата законодателна комисия. Съден от комунис ...

                                               

Иван Странски (физикохимик)

Иван Странски е роден в София в семейството на Никола Странски, придворен аптекар, и Мария Странска рождено име Корн, немкиня от Прибалтика. То е част от калоферския род Странски, чичо на Иван е революционерът и политик Георги Странски, а негов п ...

                                               

Георги Абаджиев (писател)

Георги Абаджиев е писател, разказвач и романист, публицист и сценарист от Социалистическа Република Македония.

                                               

Спиро Константинов

Спиро Константинов е роден през 1887 година в град Щип, днес в Република Северна Македония. Завършва право. На 23 септември 1923 година Щипското братство по инициатива на Спиро Константинов и Диаманди Николов свиква в Софийския университет общо с ...

                                               

Лудвик Куба

Лудвик Куба е чешки художник, писател, професор в Академията за изящно изкуство в Прага. Представител е на късния импресионизъм и колекционер на народни песни.

                                               

Петър Мърмев

Мърмев е роден на 23 април 1884 година в Прилеп, Османската империя, днес Северна Македония. В 1907 година завършва търговската гимназия в Лозана, Швейцария, а след това – социология. Работи като учител в Прилеп в периода 1902 – 1904 година и е ч ...

                                               

Стефан Нанов

Стефан Георгиев Нанов е български емигрантски деец и революционер, деец на Вътрешната македонска революционна организация, приел идеите на македонизма.

                                               

Димитър Попиванов

Димитър Попиванов Арсениев е български оперен певец, тенор и вокален педагог. Той е просветен и културен деец, един от основателите на Софийската опера и на Музикалната акедемия.

                                               

Теодор Траянов

Заема различни дипломатически длъжности в Българската легация във Виена 1914 – 1920 и в Българското генерално консулство в Бреслау Вроцлав, 1922. През 1921 г. временно е освободен от длъжност и пребивава в България. През 1923 г. правителството на ...