Топ-100
Back

ⓘ Нервна тъкан. Нервната тъкан е изградена е от клетки, които приемат, провеждат, съхраняват и предават информация за дразнители от външната и вътрешната среда. Т ..
Нервна тъкан
                                     

ⓘ Нервна тъкан

Нервната тъкан е изградена е от клетки, които приемат, провеждат, съхраняват и предават информация за дразнители от външната и вътрешната среда. Тя притежава свойството възбудимост и проводимост. Осъществява координацията на множество процеси в организма, в това число и мускулното съкращение.

Тя е най-високо диференцираната тъкан в човешкия организъм, която регулира и обединява функциите на останалите тъкани и органи. Нервната тъкан изгражда органите на централната нервна система и органите на периферната нервна система нерви и нервните възли. Основната функционална единица на нервната система се нарича неврон. Освен от неврони нервната тъкан е изградена от невроглия или още наречени глиални клетки.

                                     

1. Проводимост на нервните клетки

При възбуждането на невроните в клетъчната им мембрана възникват нервни импулси, които се възпроизвеждат като електричен ток. Невроните са свързани помежду си във вериги. Под влияние на външни и вътрешни дразнители, възникват нервни импулси в рецепторните клетки, които са специализирани, силно изменени неврони. Тези импулси се провеждат по невронни вериги от неврон на неврон до мускули и жлези. В резултат се извършва мускулно съкращение или се отделят секрети.

                                     

2. Устройство на нервна клетка

Всеки неврон е изграден от тяло и израстъци. В тялото се съдържат ядрото и цитоплазмата. Един от израстъците е много по дълъг от останалите и се нарича аксон. Дължината на някои аксони надхвърля един метър. Аксонът образува разклонения, които завършват с многобройни крайни окончания. Чрез тях се осъществява предаването на нервния импулс.

Останалите израстъци са къси и дървовидно разклонени и се наричат дендрити. Чрез тях невронът приема нервни импулси.

                                     

3. Нервни синапси

Предаването на нервните импулси от неврон на неврон, а също така от неврон на мускулна или жлезиста клетка, се извършва с помощта на синапси. Синапсите се образуват от участъци на клетъчните мембрани на двете клетки, в места, където те почти се допират. Между двете мембрани има тясно пространство, в което се отделя вещество, чрез което се предава нервният импулс на друга клетка като я възбужда.

По своята природа дразнителите могат да бъдат светлинни, звукови, механични, химични. За да предизвикат възбуждане те трябва да действат с достатъчна сила.

По дължината си аксонът е обвит с така наречената миелинова обвивка. Тя служи като изолатор. Миелиновата обвивка придава на аксоните бял цвят и на нея се дължи голямата скорост, с която се предава нервният импулс – 120 m/s. Тялото на невроните и дендритите нямат миелинова обвивка.

Телата на невроните са разположени в главния и гръбначния мозък. Те са групирани в участъци, които изглеждат сиви на цвят и се наричат сиво мозъчно вещество. В други участъци са групирани аксоните на нервните клетки, които образуват бялото мозъчно вещество.

Клетките на невроглията са разположени около невроните. Някои от тях участват в обмяната на веществата между невроните и кръвта, други образуват миелиновата обвивка на аксоните, трети унищожават мъртвите неврони и имат защитна функция.

Нервната тъкан позволява на организма да се ориентира в средата, т.е. да почувства нейните промени и да реагира на тях по най-подходящ начин.                                     

4. Класификация на невроните

По-подробна класификация: Неврони.

Според структурата си невроните могат да бъдат класифицирани на три типа:

 • Мултиполярни неврони – това са моторни неврони, които притежават множество израстъци един аксон и множество дендрити.
 • Униполярни неврони – това са сензорни неврони, които имат само един израстък разделящ се на две аксон и дендрит.
 • Биполярни неврони – тoва са сферични клетки с един аксон в единия край и дендрит в другия. Такива неврони могат да бъдат открити в светлочувствителната ретина на окото.
                                     
 • Съединителната тъкан е една от четирите вида тъкани в традиционните класификации в биологията другите три са епителна, мускулна и нервна тъкан Тя до голяма
 • общата маса на главния мозък. Нервната система се подразделя на две подсистеми  централна нервна система ЦНС и периферна нервна система ПНС Първата е
 • начин да премества отделни части или целият организъм в пространството. Нервна тъкан специфичен комплекс, притежаващ свойствата възбудимост и проводимост
 • Периферната нервна система ПНС е продължение на централната нервна система ЦНС която се състои от главния мозък и гръбначния мозък. Основната функция
 • периферната и вегетативната нервна система, включително тяхната обвивка, кръвоносни съдове и всяка подлежаща на нервен стимул тъкан като например мускулите
 • микроскопското изучаване на тъканите в човешкото тяло епителна тъкан мускулна тъкан нервна тъкан и съединителна тъкан като изучава само техните общи
 • структурата на нервната система. Има четири основни вида тъкани съединителна, епителна, нервна и мускулна тъкан Всички останали видове тъкани произхождат
 • на старогръцки: νεῦρον  влакно, нерв наричан още нервна клетка, е структурна единица на нервната система. Представлява електрически възбудима клетка
 • Мастната тъкан е вид отпусната съединителна тъкан съставена главно от адипоцити. Освен тях, мастната тъкан съдържа и стромална съдова - клетъчна фракция
 • роля в регулацията на сърдечната дейност изпълнява нервната тъкан Допълнително сърдечната мускулна тъкан се изгражда от два подвида  работна и проводяща

Users also searched:

...