Топ-100
Back

ⓘ Теорема на Лаплас. Теоремата на Лаплас гласи, че всяка детерминанта е равна на сумата от произведението на кой да е ред със съответните адюнгирани количества. Т ..
                                     

ⓘ Теорема на Лаплас

Теоремата на Лаплас гласи, че всяка детерминанта е равна на сумата от произведението на кой да е ред със съответните адюнгирани количества.

Теорема на Лаплас за увеличаване. Тя идва от така наречената формула на Лаплас

d e t A = ∑ M k A n − k {\displaystyle detA=\sum {}M_{k}A_{n-k}},

където сумирането на десните се отнася за всички детерминанти минори M k {\displaystyle M_{k}} от ред k {\displaystyle k}, които могат да бъдат формирани от редове i 1, i 2, i k {\displaystyle i_{1},i_{2},i_{k}} и стълбове j 1, j 2, j k {\displaystyle j_{1},j_{2},j_{k}}, а A n − k {\displaystyle A_{n-k}} е продуктът от номерата − 1 i 1 + i 2 +. + i k + j 1 + j 2 +. + j k {\displaystyle -1^{i_{1}+i_{2}+.+i_{k}+j_{1}+j_{2}+.+j_{k}}} и детерминантата на матрицата, останала от матрицата A {\displaystyle A} чрез премахването на редове i 1, i 2, i k {\displaystyle i_{1},i_{2},i_{k}} и стълбове j 1, j 2, j k {\displaystyle j_{1},j_{2},j_{k}}, използвани за формирането на минора M k {\displaystyle M_{k}}.

                                     
  • операция, оператор на Лаплас представлява комбинация от градиента и дивергенцията. Сред най - важните теореми на векторния анализ е теоремата на Стокс. Тази статия
  • величина Локална теорема на Моавър - Лаплас Функция на разпределението Математическо очакване Независимост Закон за големите числа Разпределение на случайна величина
  • централната гранична теорема първият вариант на която е установен от А. Моавър и П. Лаплас Според този универсален закон при сумиране на голям брой случайни
  • в скобите остава съответното адюнгирано количество Aij. Съгласно теоремата на Лаплас детерминантата може да се развие по произволен ред i или по стълб
  • представянето на движението на произволна материална система чрез системи диференциални уравнения. През 1792 г. Лагранж заедно с Гаспар Монж и Пиер - Симон Лаплас са
  • механика на Лаплас и някои съчинения на Мориц фон Якоби по елиптични функции. В крайна сметка решава твърдо да стане математик, и без да се яви на изпитите
  • Лагранж хармоничния анализ от Фурие статистиката и теорията на вероятностите от Лаплас диференциалната геометрия от Риман и Гаус неевклидовата
  • по - рано неговия талант, става негов приятел. Поасон тръгва по стъпките на Пиер - Симон Лаплас който го наблюдавал като свой син. След като завършва през 1802
  • числата на Фибоначи и свързва n - та степен на златното сечение φ с n - то число на Фибоначи. Той е и първият, постулирал централната гранична теорема която

Users also searched:

...