Топ-100
Back

ⓘ Структура от данни. Структурите от данни са множество от данни, които са организирани на основата на логически и математически закони. Често изборът на правилна ..
Структура от данни
                                     

ⓘ Структура от данни

Структурите от данни са множество от данни, които са организирани на основата на логически и математически закони. Често изборът на правилната структура прави програмата по-ефективна, тъй като се спестява памет и време за изпълнение. Данните биват групирани по определен начин, за да се улесни достъпът до тях и управлението им. За различни задачи са подходящи различни структури. За най-общо групиране може да се използва специфичен идентификатор, както например при речника думите са групирани по начална буква. За по-сложни случаи могат да се създадат много по-сложни структури. При избор на подходяща структура е възможно по-бързо и икономично обработване на информацията.

                                     

1. Дефиниране на структури

Дефинирането на структури от данни става посредством задаване на общи правила за връзките между данните и възможните операции с тях.

От основните видове са изведени специфични структури за определени задачи например двоични дървета за реализиране на бази данни.

                                     

2.1. Основни видове структури Линейни

Линейните структури от данни са списъци, стекове и опашки.

Линейният списък е редица от елементи от един и същи тип. Основни операции, които могат да бъдат извършвани с елементите, са добавяне и премахване.

                                     

2.2. Основни видове структури Дървовидни

Дървовидните структури от данни включват различни типове дървета.

Дърветата са мрежови структури от данни, едно от най-важните понятия в теория на графите. Следват три еквивалентни дефиниции на понятието "неориентирано дърво":

  • Свързан граф, несъдържащ цикъл;
  • Граф, в който всяка двойка върхове е съединена с проста верига
  • Свързан граф, съдържащ n върха и n-1 ребра;

Ако G = X, A {\displaystyle G=X,A} е неориентиран граф с n {\displaystyle n} върха, то всяко дърво, образувано от негови дъги се нарича "покриващо дърво", ако включва в себе си всички върхове на графа. Очевидно покриващото дърво има n − 1 {\displaystyle n-1} ребра.

Ориентирано дърво: ориентиран граф без цикли, в който степента-вход на всеки връх с изключение на един е равна на 1, на отбелязания връх изключение наречен корен е 0.

Графи са мрежови структури от данни, съвкупност от множеството Х, елементите на което се наричат върхове и множеството А от наредени двойки върхове, наречени дъги ребра. Означението е Х, А.                                     

2.3. Основни видове структури Масив

Масивът е колекция от елементи стойности или променливи, до които може да се получи достъп директно чрез индекс.