Топ-100
Back

ⓘ Международна общност. Международната общност е широк термин, описващ голяма общност от страни. Може да се отнася за: страните – членки на ООН; всички страни по ..
                                     

ⓘ Международна общност

Международната общност е широк термин, описващ голяма общност от страни. Може да се отнася за:

 • страните – членки на ООН;
 • всички страни по света;
 • страни с голямо геополитическо влияние, най-често САЩ и съюзниците им.
 • страните – членки на Съвета за сигурност на ООН, чийто състав е променлив;

Терминът често се използва от медиите, най-често в контекста на изразяване на позиция на голяма група страни със сходни виждания върху дадено събитие. Такова събитие може да е провъзгласяване на независимост, погазване на човешки права или обявяване на война от дадена държава. Случва се международната общност да е разделена, например част от страните в даден геополитически блок да застанат на противопоставящи се позиции, какъвто например е случаят с някои членки на НАТО по отношение на войната в Ирак през 2003 г. или в Ливан през 2006 г.

В някои случаи определени страни използват термина "международна общност" само в смисъла на своя геополитически блок.

                                     
 • Европейската икономическа общност на български: ЕИО на английски: European Economic Community EEC е международна организация, създадена след Договора
 • Общността на нациите на английски: Commonwealth of Nations наричана в миналото и Британска общност е международна организация, включваща 53 независими
 • Карибската общност на английски: Caribbean Community, CARICOM е международна организация, съставена от петнадесет карибски държави. Главните ѝ цели
 • други държавни белези без да е държава физически лица напр. военнопрестъпниците могат да носят наказателна отговорност пред международната общност
 • Европейската общност за атомна енергия, Евратом на английски: European Atomic Energy Community, EAEC или Euratom е международна организация, основана
 • Европейските общности са три международни организации, които се управляват от едни и същи институции. Тези организации са: Европейската общност за въглища
 • Общност на независимите държави ОНД, на руски: Содружество Независимых Государств, СНГ е регионална международна организация, имаща за цел да регулира
 • Международният съюз за защита на природата и природните ресурси International Union for Conservation of Nature, IUCN е международна природозащитна организация
 • Андската общност на испански: La Comunidad Andina е политическа и икономическа организация, състояща се от няколко южноамерикански държави. Това са:
 • държавни органи, международни организации и всички останали институции, които са пряко засегнати от решението, както и на научната общност През 1904 г.
 • Евразийската икономическа общност на руски: Евразийское экономическое сообщество, ЕврАзЭС ЕАИО е международна икономическа организация на редица постсъветски

Users also searched:

...