Топ-100
Back

ⓘ Система се нарича множество от обекти и връзки между тях, които се разглеждат като едно цяло. Една връзка може да свързва два или повече обекта. Тя може да бъде ..
Система
                                     

ⓘ Система

Система се нарича множество от обекти и връзки между тях, които се разглеждат като едно цяло.

Една връзка може да свързва два или повече обекта. Тя може да бъде информационна, материална или енергийна. Съвкупността от връзките определя структурата на системата. Управлението на една произволна система се изучава от кибернетиката по два подхода:

 • черна кутия – разглежда се поведението на системата без значение на структурата ѝ
 • изучава се структурата на системата от гледна точка на процеса на нейното управление.

Повечето системи имат някои общи характеристики, които включват:

 • Системите притежават структура, определена от частите им и тяхното устройство;
 • Системите притежават поведение, което включва вход, обработка процесинг и изход на материали, енергия, информация и данни;
 • Системите притежават взаимосвързаност: различните части на системата са свързани както функционално, така и структурно помежду си;
 • Системите притежават самостойни функции или групи от функции;
                                     

1. Типове системи

Отворена система е такава, която може да се влияе от външни фактори извън определената за системата граница. Затворена система е тази, която не може да се влияе от външни фактори. Динамичната система съдържа части или връзки или и двете, които променят системата от отворена в затворена и обратно през цялото време.

Друго разделение е на физични и идейни системи. Физичните са системи от енергия и материя. Идейните се състоят от идеи. Идейните системи съществуват основно за осъществяване на специфични цели или за да могат да се използват като модел на физични системи

                                     

2. Външни препратки

 • ru) Коротаев А. В., Малков А. С., Халтурина Д. А. Законы истории. Математическое моделирование исторических макропроцессов. Демография, экономика, войны Архив на оригинала от 2011-07-27 в Wayback Machine. М.: УРСС, 2005
 • en) Дефиниции на системи и модели
                                     
 • Нервната система на латински: Systema nervosum е високоспециализирана система в телата на животните, която е изградена от най - високо организираната жива
 • Слънчевата система е Слънцето  звезда от главната последователност от спектралния клас G2. Слънцето съдържа 99, 86 от масата на цялата система поради което
 • Правната система на гражданското право, континенталната правна система или романо - германската правна система е правната система на всички европейски страни
 • осигуряват запазването на вида. Половата система може да бъде: Двойна чифтна, хермафродитна полова система съдържа едновременно както мъжки, така
 • Международната система единици международно означение SI, от френски: Système international d unités е съвременната форма на метричната система наречена
 • система е съвкупност от множество биологични структури и процеси в организма, предпазващи го от болести. За да функционира правилно, имунната система
 • Дихателна система на латински: Systema respiratorium е биологична система съставена от специализирани дихателни органи и образувания използвани от
 • Централната нервна система ЦНС е част от нервната система и се състои от: главен и гръбначен мозък. Главният мозък се състои от шест дяла  краен, междинен
 • циркулиращата течност съдовата система се разделя на два отдела, които се обозначават като кръвоносна и лимфна система Кръвоносната система е изпълнена с кръв.

Users also searched:

...