Топ-100
Back

ⓘ Център на величината – в Теория на кораба е точка, където действат силите на плавучест, въздействащи на съда. Известен и като център на водоизместимост на тялот ..
Център на величината
                                     

ⓘ Център на величината

Център на величината – в "Теория на кораба" е точка, където действат силите на плавучест, въздействащи на съда. Известен и като център на водоизместимост на тялото.

Тъй като силите на плавучест са по природа сили на налягането, те действат еднакво на цялата повърхност на потопения обем. За удобство при изчисленията е удобно те да се сведат, т.е. да се изразят като една равнодействаща сила, приложена в една точка.

Иначе казано, центъра на величината това е въображаема точка, където са приложени равнодействащите сили на плавучест.

                                     
  • светлина V с център 555 nm в средата на диапазона на видимата светлина. Видимата величина при липса на пояснения е стойността на величината на във V диапазона
  • от на гръцки: μετα  през и на латински: centrum  средоточие център на кривата на траекторията, по която се премества център на величината в процеса
  • Разстоянията над основната плоскост на напречния метацентър zm центърът на величината zc а също и величината на напречния метацентричен радиус r в
  • измерва като абсолютна звездна величина съответстваща на видимата светимост или болометрична величина съответстваща на болометричната светимост. За разлика
  • невъоръжено око звезди. Величината 18 е определена още от александрийския астроном и географ Клавдий Птолемей през 2 век. Краят на навигационния полумрак
  • Вижте пояснителната страница за други значения на Маса. Масата е скаларна физична величина една от основните във физиката. Първоначално тя характеризира
  • диаметър на тактическа циркулация и диаметър на установената циркулация. Величината на диаметъра на циркулацията се намира в зависимост от отношението на дължината
  • осма звездна величина масата и е 3000 милиарда слънчеви маси. Тя е мощен източник на радио - и гама лъчение, което се дължи на наличието на черна дупка
  • описват с векторни величини Най - често се изобразява само единия вектор. Средната точка между двата заряда полюса се приема за център на дипола и се нарича
  • звездна величина 11.9. Възрастта на купа се оценява на 89 млн. години. Интересна особеност на купа е липсата на сгъстяване на звездите към центъра на купа

Users also searched:

...