Топ-100
Back

ⓘ Структура на МТСП в България. Главна дирекция Европейски фондове, международни програмни проекти Дирекция Политика на пазара на труда и трудова мобилност Дирекц ..
                                     

ⓘ Структура на МТСП в България

 • Главна дирекция "Европейски фондове, международни програмни проекти"
 • Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
 • Дирекция "Социално включване"
 • Специализирана администрация
 • Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
 • Дирекция "Европейски въпроси и международно сътрудничество"
 • Дирекция "Стратегическо планиране и демографска политика"
 • Дирекция "Политика за хора с увреждания, равни възможности и социална помощ"
 • Дирекция "Право и административно обслужване и човешки ресурси"
 • Обща администрация
 • Дирекция "Връзки с обществеността и протокол"
 • Дирекция "Финанси и управление на собствеността"