Топ-100
Back

ⓘ Структура на МП в България. Дирекция Връзки с обществеността и протокол Дирекция Канцелария Обща администрация Дирекция Управление на собствеността Дирекция Упр ..
                                     

ⓘ Структура на МП в България

 • Дирекция "Връзки с обществеността и протокол"
 • Дирекция "Канцелария"
 • Обща администрация
 • Дирекция "Управление на собствеността"
 • Дирекция "Управление на човешките ресурси"
 • Дирекция "Финанси и бюджет"
 • Дирекция "Взаимодействие със съдебната власт"
 • Дирекция "Статистическо развитие и програми"
 • Дирекция "Съвет по законодателство"
 • Дирекция "Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека"
 • Дирекция "Българско гражданство"
 • Инспекторат на министъра на правосъдието по "Закона за съдебната власт"
 • Дирекция "Международна правна закрила на детето и международни осиновявания"
 • Дирекция "Електронно правосъдие и регистри"
 • Дирекция "Международно правно сътрудничество и европейски въпроси"
 • Специализирана администрация
 • Централен регистър на особените залози
 • Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"
 • Агенция по вписванията
 • Главна дирекция "Охрана"
 • Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити
 • Национално бюро за правна помощ
 • ДП "Фонд затворен дело"
                                     
 • преобразува в Министерството на правосъдието МП Към 10 септември 2015 година министерството има следната структура Обща администрация Дирекция Канцелария
 • 1908 Царство България 1908 1947 Народна република България 1946 1990 и Република България след 1991 Наименованията са различни в различни исторически
 • бг. 5 - минутна промивка на маслена система  концентрат, 3ton ТМ - 301, Руски масла. Газпромнефть МП Синтетик, Maslagaz. Техниците в сервиза все по - често препоръчват

Users also searched:

...