Топ-100
Back

ⓘ Рангоут. Ранго́ут – общо наименование на устройствата за поставяне на ветрилата, извършване на товаро-разтоварни работи, издигане на сигнали и т.н. В миналото н ..
                                     

ⓘ Рангоут

Ранго́ут – общо наименование на устройствата за поставяне на ветрилата, извършване на товаро-разтоварни работи, издигане на сигнали и т.н. В миналото на съдовете от ветроходния флот рангоута е изготвян от дърво, впоследствие всички главни части на рангоута започват да се произвеждат от стомана или други материали с нерастителен произход.

Към рангоута се отнасят:
 • Стенгите – вертикално стоящите рангоутни дърва, явяващи се продължение на мачтите.
 • Гафелите – наклоните рангоутни дърва, издигани по мачтата и опиращи се в нея с пета, обладаващи при това възможност за свободно преместване от траверса на единия борд до траверса на противоположния. Гафелите служат за разтягане по тях на горните шкаторини на косите четириъгълни ветрила – триселите, а също и за закрепване за шкотовите ъгли на допълнителните коси ветрила топсели, издигани над триселите. На малките плавателни съдове и лодките с коси ветрила гафелите служат за закрепване на фока и грота. На гафелите също се издигат сигналите и понякога флага.
 • Мачтите – вертикално стоящите рангоутни дърва, явяващи се основа за закрепване на реите и такелажа.
 • Гикове – рангоутни дърва, служещи за разтягане по долната шкаторина на косите ветрила, могат да са подвижно или неподвижно закрепени.
 • Реите – хоризонталните рангоутни дърва, служещи за носене на прави ветрила, които се закрепват към реите със своя горен ръб шкаторината.
 • В местата на съединяване на мачтите и стенгите се поставят марсове и салинги.
 • Рю латинските реи – служат за носене на латинското ветрило.
 • Бушприта – наклонена мачта, поставяна на носа на съда, служи за издигане и закрепване на кливерите, а също опъването на стоящия такелаж, продължението на бушприта може да бъде утлегар и бом-утлегар.

Пример за рангоут на тримачтов ветроход:

 • Бегин-рея.

Бизан – в този случай приставка, обозначаваща част от рангоута на бизанмачтата.

 • Бизанмачта.
 • Бизан-гик.
 • Бизан-гафел.

Бом – приставка към имената на частите от рангоута, такелажа и ветрилата, намиращи се на Бом-брам-стенгата.

 • Бушприт.
 • Бом-утлегар.

Грот грота – в този случай приставка, обозначаваща частите на рангоута на гротмачтата.

Брам – приставка към имената на частите от рангоута, такелажа и ветрилата, указваща на тяхната принадлежност към брам-стенгата.

 • Грот-гафел.
 • Грот-бом-брам-рея.
 • Грот-брам-рея.
 • Грот-бом-брам-стенга
 • Грот-брам-стенга.

Марс – приставка, обозначаваща принадлежност към марсела или марс-рея.

 • Грот-трюм-стенга.
 • Грот-стенга.
 • Гротмачта.
 • Грот-марс-рея.
 • Грот-рея.
 • Грот-трюм-рея.

Крюйс – первата съставна част на имената, обикновено обозначаваща названията на рангоута, ветрилата и такелажа, отнасящи се към бизанмачтата.

 • Крюйс-брам-стенга
 • Утлегар.
 • Крюйс-бом-брам-рея.
 • Крюйс-брам-рея.
 • Площадка на салингите.
 • Фокмачта.
 • Флагщок.
 • Крюйс-стенга.
 • Крюйс-бом-брам-стенга.
 • Крюйс-трюм-стенга.
 • Крюйс-трюм-рея.
 • Крюйс-марс-рея.
 • Мартин-гик

Фок фока – приставка към всички названия на въжетата, ветрилата и рангоута, крепящи се под марса на фокмачтата.

 • Фок-рея.

Фор – приставка към названията на реите, ветрилата и такелажа, намиращи се над марса на фокмачтата.

 • Фор-бом-брам-рея.
 • Фор-брам-стенга.
 • Фор-марс-рея.
 • Фор-брам-рея.
 • Фор-гафел.
 • Фор-трюм-рея.
 • Фор-трюм-стенга.
 • Фор-стенга.
 • Фор-бом-брам-стенга.