Топ-100
Back

ⓘ Трисел – косо четириъгълно ветрило, имащо форма на неправилен трапец. Долната шкаторина на трисела е пришнурована за гика, горната шкаторина – към гафела, предн ..
Трисел
                                     

ⓘ Трисел

Трисел – косо четириъгълно ветрило, имащо форма на неправилен трапец. Долната шкаторина на трисела е пришнурована за гика, горната шкаторина – към гафела, предната – към мачтата или плъзгачите, ходещи по мачтата. Свалянето на трисела става с помощта на гитовите снасти, пристягащи средата на ветрилото към мачтата и гафела. Гитовият, подтягащ шкаторината към гафела, се нарича горен гитов, а подтягащият към мачтата – долен. Основният гитов се закрепва по средата на задната шкаторина на трисела и е прекаран през блок под петата на гафела.

В зависимост от това на каква мачта е разположен трисела, той се нарича фор-трисел или грот-трисел.

Триселът е основно ветрило на гафелните шхуни, при които това наименование носят фокът, гротът и бизанът.

На яхтите трисел се нарича щормовото ветрило с малка площ, ушито от здрав плат. Триселът се поставя вместо грот и се вдига с грот-фала при бермудско стъкмяване или с гардела при тези с гафелно стъкмяване. Управляването на трисела е чрез трисел-шкот, заложен на шкотовия ъгъл и прокаран на кърмата на яхтата така, че линията на тягата на шкота да дели шкотовия ъгъл на трисела примерно наполовина. Триселът при яхтите няма гик гика се закрепва или сваля от бугела и се прибира на палубата и обвързва по всички шкаторини. Обикновено площта на трисела съставлява не повече от 20% от нормалната ветрилна площ на яхтата.

                                     
  • имат трета мачта т.нар. шняв - мачта, трисел - мачта стояща непосредствено зад гротмачтата, на която се носят трисел с гик, прошнурован за предната си шкаторина
  • към гротмачтата се прикрепя косо гафелно ветрило, наричано спанкер или трисел Известен бриг е Роалд Амундсен Това е кораб за обучение, където се провеждат
  • въоръжение на гафелния тендер се състои от четириъгълни ветрила грот грот - трисел стаксел, един или повече кливера и горно триъгълно ветрило топсел В
  • ъгъл, когато стаксела е вдигнат от фала. Бизан - шкотите, фор - трисел - шкотите и грот - трисел - шкотите служат за поставянето на триселите и бизана. Лисел - шкотите

Users also searched:

...