Топ-100
Back

ⓘ Шпил, морски термин. Шпил е механизъм на плавателен съд от типа колело и ос с вертикална ос на въртене, който служи за изтегляне на котвената верига от водата. ..
                                     

ⓘ Шпил (морски термин)

Шпил е механизъм на плавателен съд от типа "колело и ос" с вертикална ос на въртене, който служи за изтегляне на котвената верига от водата. Използва се също за швартовните операции, обиране на въжета, преместване на товар, вдигане на тралове, риболовни мрежи и т.н. Понякога се използва в смисъл на кабеста́н. Средния срок на служба на шпила съставлява 25 години.

Двоен шпил – шпил с два барабана на един балер, разположени по вертикала. Използването на двойния шпил позволява да се икономиса полезна площ на бака.

Отпусни шпила! – команда, по която барабанът на шпила трябва да се разсъедини от шпиндела.

Шпилите се разграничават по типа на задвижване – ръчни, парни, електрически и хидравлични.

Най-голямото натоварване върху шпила е при откъсването на котвата от грунта.

                                     

1. Видове

Одинарен шпил Capstan – механизъм със собствено задвижване, имащ зъбчатка звезда с вертикална ос на въртене.

Съединен шпил Coupled capstan – механизъм със собствено задвижване, състоящ се от два одинарни шпила, имащи общ редуктор или самостоятелни редуктори, кинематично съединени помежду си.

Швартовен шпил Mooring capstan – механизъм със собствено задвижване, имащ барабан с вертикална ос на въртене, осигуряващ обирането натягане на швартовния канат въже.

Одинарен котвено - швартовен шпил Vertical shaft windlass – механизъм със собствено задвижване, имащ звезда зъбчатка и барабан, които са разположени на една вертикална ос.

Съединенен котвено - швартовен шпил Coupled anchor - mooring capstan – механизъм със собствено задвижване, состоящ се от два одинарни котвено - швартовни шпила, имащи общ редуктор или самостоятелни редуктори, кинематично съединени помежду си.

Еднопалубен шпил One - deck capstan – котвено - швартовен или швартовен шпил, при който всички конструктивни части са монтирани на една палуба. Задвижването може да бъде разположено под или над палубата.

Двупалубен шпил Double - deck capstan – котвено - швартовен или швартовен шпил, при който задвижването е разположено на палубата, намираща се под палубата, където са разположени звездата зъбчатката и/или барабана на шпила.

                                     

2. Конструкция

Шпила на дървените ветроходни съдове се състои от дървено свободновъртящ се вертикален барабан насаден на вертикален вал, изтъняващ към средата на височината му и хоризонтални дръжки вимбовки, набити в отвори на горната част на шпила.

Днес шпилите се правят от чугун. Основно имат универсална конструкция, както за обирането на канатите, така и за веригите, който има допълнителни специални гнезда в долната част на барабана за отделните звена на веригата. За натягането на въжения канат шпила се прави от два вертикални барабана, въртящи се в обратни посоки от задвижващото ги зъбно колело, поместено между тях. Барабаните имат канали по окружността, на които каната се навива във вид на осморка.

Управлението на шпила е дистанционно от стационарен пулт за управление, в отделно помещение, при котвен и швартовен режим или от палубата на надстройките, от външен пост за управление, чрез преносим пулт в швартовен режим.

Основни елементи на шпила

 • Балер на шпила – кован или отлят монолитен вал, предназначен за завъртане на барабана на шпила.
 • Шпилови машини – парното, електрическото, механичното или хидравличното задвижване на шпила.
 • Палгун – фундамент на шпила, закрепен към палубата и имащ по окръжността зъбна рейка, по която се движи пал застопоряващ палец при въртенето на шпила.
 • Палгед – долната част на балера на шпила, на която се насаждат подвижните стопори паловете.
 • Турачка – барабан за обиране натягане, навиване на швартовите въжета при швартовка, поставе на края вала на шпила.
 • Вимбовка – дървена или метална дръжка, служеща за ръчно въртене на шпила. Вимбовките се поставят в четириъгълни гнезда шпилгати в главата на шпила.
 • Степс – гнездо в палубата, в което е поставен балера на шпила.
 • Велпи Велпси – надлъжни издатини ребра на барабана на шпила, препятстващи плъзгането на въжетата, обвиващи барабана, при обирането им.
 • Пал – метален подвижен палец, служещ като стопор. Пала препятства въртенето на шпила в обратната посока.

Конструкция на съвременен хидравлично котвено-швартовен шпил

 • Турачка;
 • Котвена звезда със спирачен шкив улей, канал;
 • Хидрокомпенсатор.
 • Въжена спирачка;
 • Херметичен корпус – вътре се намират: планетарен редуктор; дискова спирачка; зъбна помпа; хидроцилиндър за вдигане-спускане на турачката, чийто корпус едновременно е и балер; датчик за дължината на отпуснатата верига;
 • Хидромотор;