Топ-100
Back

ⓘ Съдова енергетична установка – комплекс от машини, механизми, теплообменни апарати, източници на енергия, устройства и тръбопроводи и други системи предназначен ..
                                     

ⓘ Съдова енергетична установка

Съдова енергетична установка – комплекс от машини, механизми, теплообменни апарати, източници на енергия, устройства и тръбопроводи и други системи предназначени за осигуряване на движението на съда, а също и снабдяване с енергия на различните му механизми.

В състава на енергетичната установка влизат:

 • ГЕУ – главна енергетична установка привеждаща съда в движение – подразделя се на
 • Валопровод.
 • Главен двигател ;
 • Корабен движител ;
 • Спомагателни механизми – служат за осигуряване на съда с електроенергия, пара за битови нужди или почистване на танковете, прясна вода и др.

В зависимост от принципите на работа и типовете главни двигатели и източници на енергия съдовите енергетични установки се подразделят на:

 • паротурбинни;
 • комбинирани напр. дизел-газотурбинна съдова енергетична установка.
 • паросилови;
 • дизелтурбинни;
 • газотурбинни;
 • дизелни;
 • атомни;

В съда енергетичната установка се помества в специални помещения:

 • Машинни отделения;
 • Отделения за спомагателните механизми – в т.ч.: дизелгенераторно, хладилно, акумулаторно и др.
 • Котелни отделения;

Според способа на предаване трансмисията на мощността към движителя се делят на:

 • СЕУ с пряко предаване;
 • СЕУ с електрическо предаване;
 • СЕУ с механично предаване;
 • СЕУ с хидравлично предаване;
 • СЕУ с комбинирано предаване.