Топ-100
Back

ⓘ Ъглова гънка. Ъгловата гънка е регион в мозъка, който е разположен основно в антеролатералния регион на теменния дял, който лежи близо до горния ръб на слепоочн ..
Ъглова гънка
                                     

ⓘ Ъглова гънка

Ъгловата гънка е регион в мозъка, който е разположен основно в антеролатералния регион на теменния дял, който лежи близо до горния ръб на слепоочния дял и непосредствено зад надкраевата гънка. Значимостта ѝ се състои в предаването на визуалната информация към зоната на Вернике, за да се изведе смисъл от визуално възприеманите думи. Също така участва в редица процеси, свързани с езика, обработката на числата и пространственото познание, възпроизвеждането от паметта, вниманието и теорията на ума. Нарича се още 39-а зона на Бродман в човешкия мозък.

                                     

1.1. Език Аритметични действия и пространствено познание

От 1919 г. се знае, че увредите на ъгловата гънка водят до дефицит по отношение на аритметичните действия. Функционалното изобразяване показва, че докато други части на теменния дял са двустранно свързани с приблизителните изчисления поради връзката им с пространствено-визуалните способни, лявата ъглова гънка заедно с лявата долна предна гънка са свързани с точното изчисление поради вербалното извличане на аритметични факти. Когато има по-голяма активация на лявата ъглова гънка аритметичните способности на човека също са по-добри.

                                     

1.2. Език Внимание

Дясната ъглова гънка се свързва със зрително пространственото внимание към очевидните характеристики. Тя може да разпредели вниманието, като използва стратегия от долу нагоре, която се опира на способността на региона да извлича спомени. Например гънката има критична роля при разграничаването на ляво и дясно чрез интегрирането на думите в езика за "ляво" и "дясно" с разположението на ляво и дясно в пространството. Освен това тя се свързва и с ориентирането в триизмерното пространство, не защото интерпретира пространството, а защото е възможно да контролира пренасочването на вниманието в пространството.

                                     

1.3. Език Мрежа по подразбиране

Ъгловата гънка се активира заедно с други региони на мозъка, когато мозъка не е зает с експлицитни задачи и няма очевидни цели наричано мрежа по подразбиране.

                                     

1.4. Език Осъзнатост

Ъгловата гънка реагира различно спрямо това дали човек възнамерява да извърши дадено действие, или извършва действието. Това предполага, че ъгловата гънка наблюдава собствените намерения за извършване на действието и използва допълнителната информация, за да направи различно изчисление, както това става при реално извършеното действие. Чрез записване на разминаването ъгловата гънка поддържа осъзнатост на личността.

                                     

1.5. Език Извличане от паметта

Активацията на ъгловата гънка показва, че не само действа като медиатор по отношение на извличането на информация от паметта, но също отбелязва и противоречието между това, което се очаква при извличането и това, което е необичайно. Ъгловата гънка може да има достъп до съдържателната и епизодичната памет и е полезна при извеждането на намеренията на човешкия характер. Нещо повече тя може да служи като обратна връзка, за да се установи дали извличането е очаквано, или е необичайно.

                                     

1.6. Език Извънтелесни преживявания

Скорошни експерименти показват, че стимулацията на дясната ъглова гънка води до извънтелесни преживявания. Стимулацията на лявата ъглова гънка в един експеримент кара жената-участничка да види мъглив образ на човек, който дебне зад нея. Тази мъглива фигура всъщност се възприема като двойник на участничката. Друг такъв експеримент дава на тестовия субект усещането, че е на тавана на стаята. Това се отдава на разминаването между реалната позиция на тялото и възприеманата от мозъка позиция на тялото.

                                     

2. Клинична значимост

Увреда в ъгловата гънка се проявява като синдром на Гертсман. Той се характеризира с 4 основни симптома:

 • Пръстова агнозия: невъзможност за различаване на пръстите на ръката
 • Дисграфия/аграфия: нарушения в способността за писане
 • Ляво-дясна дезоориентация
 • Дискалкулия/акалкулия: затруднения в научаването или разбирането на аритметичните действия
                                     
 • обикновено лява хемисфера, включително в гънките на мозъчната кора ъглова гънка gyrus angularis и надкраева гънка gyrus supramarginalis близо до темпоралния
 • надкраевата гънка показана в червено Гънките на страничната повърхност на лявата мозъчна хемисфера Надкраевата гънка е показана в зелено. Гънки в десния
 • по себе си без връзка с други разстройства. Обикновено лезии в лявата ъглова гънка girus angularis и задните париетални зони могат да доведат до пръстова
 • орган. За селото в Северна Македония вижте Клепач село Клепачът е тънка гънка на кожата, която покрива и защитава окото от механични въздействия и светлинни
 • основни слоя: Лигавица на латински: tunica mucosa образуваща множество гънки По нея се намират множество хлътвания  наречени стомашни ямички, представляващи
 • получени от механично изветряне или деформация на близките скали. Тяхната ъглова форма предполага минимално транспортиране на материала. Понякога брекчите
 • под и зад окото. Външният му отвор е покрит от къси пера и малка кожна гънка В основата на канала се намира тъпанчето, което е леко изпъкнало навън
 • ранната хейанска скулптура със своето масивно тяло. То е покрито с дебели гънки на материя която е издялана в стил хомпа - шики обръщаща се вълна и

Users also searched:

...