Топ-100
Back

ⓘ Академия - Академия, Руска академия на науките, Национална музикална академия, Румънска академия, Военна академия Георги Раковски, Академична генеалогия ..
                                               

Академия

Академия означава научна организация или висше училище. Думата "академия" на английски: academy произлиза от името на философската Платонова академия, създадена около 387 пр.н.е. в маслинена горичка край Атина. Архаичното име на местността Ἑκαδήμεια Hekademia по време на класическата епоха става Ἀκαδημία Akademia и се свързва с легендарния древногръцки герой Академ. За разлика от термина за организацията английският термин academia е обобщаващ и се употребява за научната общност по света, съставена от всички учени преподаватели и изследователи във висшите училища.

                                               

Руска академия на науките

Руска академия на науките, съкратено РАН, е националната академия на науките на Русия. Основана е по разпореждане на император Петър I с указ на Сената от 28 януари 8 февруари 1724 г. като Петербургска академия на науките Петербургская академия наук. През 1747 – 1803 г. носи името Императорска академия на науките и изкуствата Императорская Академия наук и художеств, през 1803 – 1836 – Императорска академия на науките Императорская Академия наук, през 1836 – 1917 г. – Императорска санкт-петербургска академия на науките Императорская Санкт-Петербургская Академия наук. През 1783 г. паралелно ...

                                               

Национална музикална академия

Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров", съкр. НМА, е държавно висше училище в София. Широко известна е с дългогодишното си название Българска държавна консерватория. Преименувана е на Държавна музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" с Постановление № 52 на Министерския съвет от 2 март 1995 г. в чест на българския композитор Панчо Владигеров, а от май 2006 г. с решение на Народното събрание – на Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

                                               

Румънска академия

Румънската академия е висше научно и културно учреждение на Румъния, което обхваща научни, художествени и литературни области на дейност. Основана е през 1866 г. като Румънско литературно дружество. През 1867 г. то е преименувано на Румънско академично дружество, а от 1879 г. се нарича Румънска академия. С идването на власт на Румънската комунистическа партия тя е реорганизирана и от 1948 г. носи наименованието Академия на Румънската народна република. От 1965 г. до Румънската революция през 1989 г. носи името Академия на Социалистическа република Румъния. В състава на Академията влизат фи ...

                                               

Военна академия "Георги Раковски"

Военната академия "Георги Стойков Раковски" в София е най-старото висше военно училище в България. Намира се в центъра на столицата, близо до Орлов мост – с централен вход на булевард "Евлоги и Христо Георгиеви", подходът от който към главната сграда е продължение на улица "Шипка".

                                               

Национална художествена академия

Националната художествена академия е най-старото българско висше училище за подготовка на професионални художници в областта изящните и приложните изкуства. Сградата е построена през 1907 година по проект на руския архитект Александър Смирнов.

Академична генеалогия
                                               

Академична генеалогия

Академична генеалогия създава "родословно дърво" на учени в дадено област според позиции на научно ръководство. Академичното родословно дърво представлява линия от учени, които били съветници и ръководители един на друг. Много от термините използвани в общата генеалогия биват използвани и в академическата, така може да се говори за академическо поколение, деца, братя и сестви и т.н.