Топ-100
Back

ⓘ Наука - Икономика, наука, Хуманитарни науки, Инженерна наука, Когнитивна наука, Алтернативна наука, Компютърни науки, Природни науки, Наука, 1881 – 1884 ..
                                               

Икономика (наука)

Икономиката е социална наука, която изучава производството, разпределението, търговията и потреблението на стоки и услуги. Икономиката се фокусира върху поведението и взаимодействията на икономическите агенти и как функционират икономиките. Микроикономиката анализира основните елементи в икономиката, включително отделни обекти и пазари, техните взаимодействия и резултатите от взаимодействията. Индивидуалните агенти могат да включват например домакинства, фирми, купувачи и продавачи. Макроикономиката анализира икономиката като система, при която производството, потреблението, спестяванията ...

                                               

Хуманитарни науки

Хуманитарните науки включват науки, които изучават човека чрез аналитични, критични или свързани с предположения методи. По използваните методи те се отличават от природните науки, които използват емпиричните подходи. Хуманитарни науки са литературата, историята, философията, религията, визуалните и театрални изкуства, музика, както и изучаването на древните и съвременни езици. Понякога към тях биват включвани и антропологията, теренните изследвания, науките за комуникацията и културните изследвания, въпреки че те по-често биват възприемани като социални науки. Учените в областта на хумани ...

                                               

Инженерна наука

Техническите науки, наричани и инженерство или инженерни науки, са науките, които се занимават с изследване на явленията, свързани с развитието на техниката, разработването на нови конструкции и на технологични процеси. Това се постига чрез използването на знания в областта на физиката, математиката и чрез практически експерименти, насочени към усъвършенствуването на инструменти и апарати, или създаването на нови материали, процеси или изделия за нуждите на човечеството. Цели на инженерната дейност са изобретяването, разработката, създаването, внедряването, производството, ремонта, обслужв ...

                                               

Когнитивна наука

Когнитивната наука може накратко да се дефинира като изучаването на природата на интелигентността. Тя взима от множество емпирични дисциплини, включително психология, философия, невронаука, езикознание, антропология, компютърни науки, социология и биология. Терминът "когнитивна наука" е измислен от Кристофър Лонгет-Хигинс през 1973 в коментар към Лайтхил репорт, който се отнасял до тогавашното състояние на изследванията върху Изкуствения интелект. В същото десетилетие е създадено списанието Когнитивна наука, както и Общество за когнитивна наука. Когнитивната наука се различава от когнитивн ...

                                               

Алтернативна наука

Алтернативната наука, позната още като маргинална наука, тайна/авангардна наука, според някои е нестандартна наука, докато според друга, по-широко приета дефиниция, тя обикновено се приема по негативен начин, като квазинаука. Граничната наука е научно изследване в доказана област на знанието, което значително се отклонява от ортодоксалните теории и се класифицира по "ръба" на заслужаващата доверие наука от академичната дисциплина от преобладаваща насока. Идентифицирани са три класификации на научните идеи централни, непроучени и погранични, като учените от преобладаващата насока обикновено ...

                                               

Компютърни науки

Компютърните науки изучават теорията, провеждат експерименти и използват инженерни познания с цел проектирането и използването на компютри. Те съчетават научен и практически подход към изчисленията и изучават системно принципите и методическите процедури за придобиване, представяне, обработка, съхранение, предаване на и достъп до информация. Алтернативна дефиниция е "изучават автоматизирани алгоритмични процеси, подлежащи на мащабиране". Компютърният специалист специализира в областта на теорията на изчисленията и проектирането на компютърни системи. Компютърните науки могат да бъдат разде ...

                                     

ⓘ Наука

 • приложните науки като медицината и инженерната наука но те се концентрират върху практическите приложения на научното познание. Формалните науки най - важна
 • Тази статия е за науката За сферата на човешка дейност вижте Икономика. Икономиката е социална наука която изучава производството, разпределението, търговията
 • на хуманитаристиката се наричат хуманитаристи. Тази статия, свързана с наука все още е мъниче. Помогнете на Уикипедия, като я редактирате и разширите
 • относно Природни науки bg prirodninauki.bg Уебсайт свързан с обучението по природни науки в България. Тази статия, свързана с наука все още е мъниче
 • десетилетие е създадено списанието Когнитивна наука както и Общество за когнитивна наука Когнитивната наука се различава от когнитивната психология по
 • инженерите: една инженерна специалност отговаря обикновено на една приложна наука Учените често трябва да извършват инженерни дейности по създаването на
 • Алтернативната наука на английски: fringe science позната още като маргинална наука тайна авангардна наука според някои е нестандартна наука докато според
 • посочват три различни отделни парадигми в компютърните науки Питър Вагнер твърди, че тези парадигми са наука технология и математика. Питър Денинг твърди, че
 • на учените в България вижте Наука списание, 1991 За научното онлайн списание вижте Българска Наука списание Наука е българско литературно списание
 • Форум Наука За печатния орган на Съюза на учените в България вижте Наука списание, 1991 За литературното списание от 1881 до 1884 г. вижте Наука списание
 • на науките Петербургская академия наук През 1747  1803 г. носи името Императорска академия на науките и изкуствата Императорская Академия наук и художеств
 • Министерство на културата, науката и просветата МКНП което през същата година се преустройва в Националния съвет за образование, наука и култура и отново се
Природни науки
                                               

Природни науки

Природни науки наречени също естествени науки са науки, които изучават природните явления. Те изучават и прилагат законите на природата без да имат предвид човешката дейност. Друга причина за въвеждането на понятието природни науки е да бъдат разграничавани от хуманитарните и социалните науки. За основа на природните науки трябва да се счита естествознанието природознанието.

                                               

Наука (1881 – 1884)

"Наука" е българско литературно списание, издавано от Научно-книжовно дружество в Пловдив в периода от април 1881 до декември 1884 г. В списанието Иван Вазов публикува за първи път своят повест "Немили-недраги", както и разказа си "Хаджи Ахил".

                                               

Правна наука

Правната наука е социална наука, изучаваща правото. Нейни основни клонове са правната доктрина, теорията на държавата, сравнителното право, философията на правото, историята на правото, социологията на правото.

                                               

Колоквиум

Колоквиум е разговор, научна беседа, а във ВУЗ - специален вид изпитване с цел проверка на знанията на студентите, при което могат и да не се поставят оценки.

                                               

Сингулярност

Сингулярност е термин в науката, който най-общо се описва като състояние на уеднаквяване на определени характеристики на изследвания обект до степен, в която характерът на обекта коренно се променя. Гравитационна сингулярност – точка с нулев обем и с безкрайна плътност. Математическа сингулярност – състояние, в което даден математически обект не е дефиниран. Механична сингулярност – положение или конфигурация на механизъм или машина, откъдето последващото поведение не може да бъде предвидено.

Users also searched:

...
...
...