Топ-100
Back

ⓘ Памет - Памет, с произволен достъп, Оперативна памет, Компютърна памет, Ейдетична памет, Дълготрайна памет, Разпределена обща памет, Енграма, Мнемозина ..
                                               

Памет

Тази статия е за човешката памет. За електронното устройство вижте Компютърна памет Паметта и обучението са най-съществените черти на висшите животни, достигащи съвършена форма при човека. Възприемането, съхранението и обработването на информацията е важно свойство на нервната система за адаптация и за поведението на живите организми към условията на околната среда. Под памет се разбира способността на мозъка да задържа за кратко или за продължително време следите, образуващи се в резултат на възприемането на предметите и явленията на околната среда след прекратяване на тяхното действие. В ...

                                               

Памет с произволен достъп

Паметта с произволен достъп или RAM е вид компютърна памет, която позволява неограничен достъп до произволна част от запаметените данни, за разлика от паметта с последователен достъп и която има относително голяма скорост, за разлика от запаметяващи устройства като твърдите дискове. Най-често под RAM памет се разбира динамична памет с произволен достъп, която намира широко приложение като оперативна памет в изчислителната техника.

                                               

Оперативна памет

Оперативна памет е вид компютърна памет, която съдържа инструкциите за централния процесор и различни данни, използвани при неговата работа. В архитектурата на фон Нойман това е бързодействаща памет, с която процесорът обменя данни без посредничеството на други запаметяващи устройства. В оперативната памет се съхраняват кодът на изпълняваната програма и данните, върху които се извършват операциите. В съвременните системи се използва и кешпамет, която обикновено е разположена физически в чипа на процесора и осигурява време за достъп, съизмеримо с вътрешните за процесора операции. Оперативна ...

                                               

Компютърна памет

Компютърната памет в компютрите е средата за съхранение на обработваните данни в течение на определено време. Притежава йерархична структура и обикновено е съставена от няколко запаметяващи устройства с различни характеристики. Основната задача на компютърната памет е да съхранява информация, получена в резултат на външно въздействие и представена в подходящ вид. В случая на двоично представяне това означава записване на две състояния – 0 и 1 и може да се онагледи със състоянието "включено/изключено" на ключ или реле. За управление на паметта се въвежда вътрешна организация, като тя се раз ...

                                               

Ейдетична памет

Ейдетичната памет е способността да си спомняш ясно образи с висока точност за кратко време след като са видени само няколко пъти, без помощта на мнемоники. Въпреки че понятията ейдетична памет и фотографска памет често се използват с един и същи смисъл, те се и разграничават, като ейдетичната се отнася за способността спомените да се разглеждат като снимки за няколко минути, а фотографската – за способността да си спомниш до най-малки подробности страници с текст, числа и подобни. Когато понятията се разглеждат като различни, наблюдения на ейдетична памет са докладвани при малък брой деца ...

                                               

Дълготрайна памет

Вторичната памет е вид памет, която може да се запази за няколко дена или до десетилетия. Тя се различава сткруктурно и функционално от кратката първична памет, която запазва информацията за около 18 секунди средно. Биологично кратката памет е временна мрежа от неврони, които се превръщат в продължителна памет в процеса на повтаряне и значимо асоцииране. Много се знае за биологичния механизъм на продължителната памет, но процеса на потенциалното запомняне, който включва физическа промяна в структурата на невроните, което се счита за механизмът по-който първичната памет става вторична. Втор ...

                                               

Разпределена обща памет

Разпределителна обща памет), също разбирано като разпределително глобално адресно пространство е широк клас от софтуерни и хардуерни изпълнения, където всяка система от кластъера има достъп до голяма обща памет, като допълнение до ограничената не-обща вградена памет. Валидността на данните е поддържана от специален протокол съобразен с модела на валидиране.

                                               

Енграма

Енграма е понятие от областта на неврофизиологията въведено от немския биолог и зоолог Рихард Земон в началото на 20 век. Енграма е общо название на структурните и функционални изменения, възникващи в кората на крайния мозък при въздействието на някакъв дразнител, отпечатък, вътрешен запис на образите и явленията от преживяванията в мозъка, чиято възбуда е необходима за възпроизвеждане на спомени.

Мнемозина
                                               

Мнемозина

Мнемозина или Мнемосина в древногръцката митология е богинята на паметта и също река в задгробния свят. Тя е една от титанидите, дъщеря на Уран и Гея. Мнемозина ражда на Зевс девет дъщери – музите: Ерато Мелпомена Калиопа Полихимния Талия Евтерпа Клио Урания Терпсихора