Топ-100
Back

ⓘ Справочник - LDAP, CIA World Factbook, Промени в наименованията на физикогеографските обекти в България, Етнолог, издание, Mammal Species of the World ..
                                               

LDAP

LDAP е протокол за достъп до онлайн справочни услуги. IETF проектира и дефинира LDAP като по-добър начин за използване на X.500 справочниците, тъй като намира първоначалния DAP Directory Access Protocol – протокол за достъп до справочници твърде сложен, за да може да бъде използван от обикновени интернет клиенти. LDAP дефинира сравнително прост протокол за обновяване и претърсване на справочници, който използва TCP/IP. Общият термин "LDAP справочник" заблуждава. Няма определен тип справочник, който е "LDAP справочник". Всеки справочник, достъпен чрез LDAP протокола и способен да идентифици ...

                                               

CIA World Factbook

The World Factbook, наричана още и CIA World Factbook е годишно издание на Централното разузнавателно управление на САЩ, съдържащо основна информация за различните страни по света. За всяка от 272-те държави, зависими и други територии по света, официално признати от САЩ, са дадени две до три страници с обобщена информация за нейната демография, география, комуникации, управление, икономика и военна готовност. Тъй като книгата се подготвя от ЦРУ за нуждите на чиновниците от щатското правителство, нейният формат се определя от техните изисквания. Тъй като е създадена от правителството на СА ...

                                               

Промени в наименованията на физикогеографските обекти в България

"Промени в наименованията на физикогеографските обекти в България 1878 – 2014 г." е енциклопедичен справочник, отразяващ промените в имената на природните обекти в България от Освобождението до края на 2014 г. Автор и съставител е Александра Киселкова – редактор в Научноинформационния център "Българска енциклопедия", а рецензенти са доц. Стефан Велев и доц. Петър Петров. Издава се от Научноинформационния център "Българска енциклопедия" при Българска академия на науките. Справочникът съдържа 4439 статии, разпределени в две части. В първата част са включени 3388 статии – всички преименувания ...

                                               

Етнолог (издание)

Ethnologue: Languages of the World е справочник по езикознание. Издава се писмено и онлайн и се разпростнява от SIL International съкращението SIL е от първоначалното му име Летен институт по лингвистика - християнска лингвистична организация, изследваща слабо разпространените езици, главно с цел превод на Библията на тези езици. В своето 16-о издание от 2009 година "Етнолог" представя статистика за 6909 езици, включваща броя на говорещите съответния език, географското му резпространение, класификация на езика, диалекти и т.н. Понастоящем той е сред най-изчерпателните лингвистични справочници.

                                               

Mammal Species of the World

Mammal Species of the World е таксономичен и географски справочник за всички бозайници по света. Издава се в САЩ в печатен и електронен вариант. От 1982 г. да днес са издадени три печатни издания.

                                               

Географски речник на България

"Географски речник на България" е справочник, издаден през 1980 г. от издателство "Наука и изкуство". Съставители са Иван Вапцаров, Светлин Кираджиев, Цветко Михайлов и Николай Мичев. Автори на "Географски речник на България" са: Иван Вапцаров, Велю Велев, Здравко Борисов, Христо Ганев, Милан Георгиев, Гешо Гешев, Здравко Дерменджиев, Антон Динев, Васил Дойков, Дончо Дончев, Лука Зяпков, Тянко Йорданов, Марина Йорданова, Диню Канев, Светлин Кираджиев, Кръстю Кръстев, Тодор Кръстев, Лазар Лаков, Игнат Пенков, Петър Петров, Владимир Попов, Йордан Савов, Иван Стефанов, Надя Стефанова, Кирил С ...

Периодично издание
                                               

Периодично издание

Периодично издание в издателската дейност е издание, което излиза с определена периодичност. Съвкупността от периодичните издания се нарича периодика. Най-разпространените форми на периодика са: ежегодник; вестник; алманах; библиографски указател; информационен бюлетин; справочник; реферативен сборник; списание; литературно списание. научно списание;

                                               

Астрономически календар

Астрономическият календар е база научни данни подредени в таблици за астрономически обекти от и извън Слънчевата система. Включва данни относно моментите на изгрев и залез, положението, условията за наблюдение и звездни карти за Слънцето, Луната, планетите, астероидите и кометите до 10 -а звездна величина. От 1954 г. Институтът по астрономия към БАН издава ежегоден астрономически календар. Освен изброените данни, календарът съдържа и научни и научно-популярни статии на астрономическа тематика.