Топ-100
Back

ⓘ Умения - Умение, Център за развитие на управленски умения, Учител, Професия, Трилър, Софтуерен разработчик, Меки умения, Обучение, Акро баланс, Експерт ..




                                               

Умение

Умението е възможност за успех в определена задача или начинание. Умението зависи от способността, от съзряването и от упражняването. Измерването на интелектуалните и психомоторните умения е възможно чрез използване на тестове. Гражданска дееспособност се нарича възможността за упражняване на гражданските права, която всяко пълнолетно лице по принцип има. Но тази дееспособност не се признава на дебилните и умствено отчуждените субекти, които са обявени за "недееспособни". От 1968 г. пълнолетните недееспособни лица се ползват от особена правна защита.

                                               

Център за развитие на управленски умения

Центърът за развитие на управленски умения е създаден по съвместен българо-японски проект с участието на Японската агенция за международно сътрудничество и Института за следдипломна квалификация при Университета за национално и световно стопанство. Проектът се изпълнява с подкрепата на Посолството на Япония, Министерство на икономиката и енергетиката на Република България и Азиатско-Тихоокеански университет Рицумейкан. Центърът предлага практически-ориентирани курсове и програми, отговарящи на потребностите и очакванията на българските предприятия, особено на малките и средните. В дългосро ...

                                               

Учител

Учител или преподавател е професия, упражнявана от хора, които преподават своите теоретични знания и практически умения на учениците. Те работят в сферата на образованието.

                                               

Професия

Професията е вид трудова дейност, която изисква продължително и интензивно обучение и владеене на специализирани знания и умения и обикновено се регулира от професионална организация, етически кодекс и процес на лицензиране или сертификация. В Европа и Северна Америка професионалисти са библиотекарите, дипломатите, счетоводителите, инженерите, правистите, преподавателите, архитектите, лекарите, социалните работници, психолозите, фармацевтите, финансистите, военните, духовниците, медицинските сестри, както и тези, които провеждат научни изследвания в различни области на науката. В класическ ...

                                               

Трилър

Трилърът е доста широк жанр в литературата, киното, телевизията и някои реалити шоута. Най-характерното за трилъра е доминиращите остри чувства, които предизвиква – тревожно очакване, силно напрежение, безпокойство, безпомощност, страх, стигащ до ужас. В творбите от този тип задължително присъства някаква тегнеща заплашителна атмосфера или непреодолима животозастрашаваща опасност, която в повечето случаи се превъзмогва по-скоро благодарение на шанса, отколкото на личните умения на героите. Жанрът няма ясно очертани граници и елементи от него присъстват в много произведения от различни жанр ...

                                               

Софтуерен разработчик

Софтуерен разработчик е професия, която се занимава с изработката на компютърен софтуер. Софтуерните разработчици участват във всички етапи от разработката на софтуерни продукти – анализиране на изискванията, моделиране на бизнес процесите и проектиране на софтуера, реализация на функционалността, изпитване и поддръжка. В зависимост от функциите, които изпълняват в проекта, софтуерните разработчици могат да бъдат: бизнес анализатори, софтуерни архитекти, програмисти, специалисти по бази от данни, Web разработчици, специалисти по поддръжката и др. В зависимост от вида на разработвания софту ...

                                               

Меки умения

Меките умения са комбинация от социални умения, комуникационни умения, черти на характера или личността, нагласи, кариерни качества, коефициенти за социална интелигентност и емоционална интелигентност, наред с други, които дават възможност на хората да се ориентират в средата си, да работят добре с другите, да се представят добре и да постигат целите си с допълващи твърди умения. Терминът е често използван в сферата на Човешките ресурси.

Обучение
                                               

Обучение

Обучението е процес, който подготвя човек или група хора за длъжност в определен бъдещ момент. Придобиването на знания, умения и компетенции става в резултат на преподаване на професионални или практически умения и знания, които се отнасят до конкретни полезни компетенции. Обучението има конкретни цели за подобряване на възможностите, капацитета, производителността и ефективността на обучаващите се.

Акро баланс
                                               

Акро баланс

Акро балансът е акробатично изкуство, което комбинира елементи на адажио и балансиране на ръце. Изпълнителят на земята се нарича "база", а този, който бива вдиган се нарича "flyer" летец. Изпълненията на акро баланс изискват висока степен на координация, информираност и взаимно доверие, за да се избегнат инциденти и наранявания. Често хореографиите са в такта на музика и се срещат в цирковете.

Експерт
                                               

Експерт

Експерт е специалист, даващ мнение или заключение при разглеждане на някакъв проблем или въпрос. В юридическо значение – лице, притежаващо специални знания, привлечено от следствените органи или съд за извършване на експертиза и даване на експертно мнение.