Топ-100
Back

ⓘ Управление на знанието - Икономика на знанието, Управление на проекти, Управление на информацията, Е-Здраве ..
                                               

Икономика на знанието

Икономика на знанието е понятие, което обхваща напредъка в науката и технологиите и въздействието, което те оказват върху икономическия и социалния живот. Това е икономика, в която информацията и знанието са основен продукт и ресурс. Изразът става известен благодарение на Питър Дракър, който го използва за заглавие на глава от негова книга. Много наблюдатели констатират, че съвременната икономика се променя в посока икономика на знанието. Ключово за икономиката на знанието е, че знанието и образованието се разглеждат като: бизнес продукт – образователни и иновативни интелектуални продукти ...

                                               

Управление на проекти

Управление на проекти е науката за проектите. В нея главна роля играе ръководителят на проекти. Според дефиниция, въведена със стандарта PMBOK управлението на проекти е прилагането на знания, умения, инструменти и техники върху проектните дейности, за да бъдат постигнати целите на изискванията към проекта. Британската организация BVOP посочва управлението на проекти в контекста на Принципите, ориентирани към бизнес стойността, като инициатива за добавяне на бизнес стойност във всички управленски практики и инструменти.

                                               

Управление на информацията

Информационното управление се занимава със серия от организационни дейности: придобиването на информация от един или повече източници, попечителската дейност и дистрибуцията на тази информация за тези, които се нуждаят от нея и крайното ѝ разпореждане чрез архивиране и премахване. В този цикъл на организационна замесеност с информацията участват различни страни, включително тези, които са отговорни за гарантиране на качеството, достъпността и удобството на придобитата информация, тези, които са отговорни за безопасното и съхранение и разпореждане и тези, които се нуждаят от нея за взимане ...

                                               

Е-Здраве

Е-Здраве, също електронно здравеопазване, е относително нов термин за практика в здравеопазването, поддържана от електронни ресурси и комуникации. Разбирането на термина варира, във връзка с вида развитие на конкретната здравната система. Електронен здравен запис – всеки пациент има такъв в съответната здравна информационна система Компютъризиран списък на лекарите и здравните работници Мрежи на здравноизследователските институции и институти еПредписания – предписания на медикаменти, които стават чрез комуникация в Интернет Здравни бази данни и бази от знания, които са достъпни онлайн; уп ...

                                               

Българско управление в Македония, Поморавието и Западна Тракия (1941 – 1944)

Българското управление във Вардарска и Егейска Македония, Поморавието и Западна Тракия се отнася за управлението на новоприсъединените области към Царство България по време на участието на страната във Втората световна война на страната на Тристранния пакт. С едностранно анексираните територии, България придобива 39 756.6 km 2 както следва: Западни покрайнини – 2968 km 2, Македония – 23807 km 2, Беломорска Тракия – 12363 km 2, остров Тасос – 443 km 2 и остров Самотраки – 184 km 2 и общата площ на държавата става 150 668.1 km 2.

                                               

Управление на проекти ориентирано към бизнес стойността

Управление на проекти ориентирано към бизнес стойността е вид управление на проекти, което има за цел да подпомогне премахването на отпадъците по време на разработка на продукта и да повиши добавената бизнес стойност към всички свързани процеси в рамките на проекта.