Топ-100
Back

ⓘ Школи на мисълта - Школи на икономическата мисъл, Историческа школа в икономиката, Австрийска икономическа школа, Чикагска школа по икономика ..
                                               

Школи на икономическата мисъл

Школи на икономическата мисъл е термин, който описва разнообразието от подходи в история на икономическата теория, които са достатъчно значими, за да бъдат описани като школа на мисълта. Макар че икономистите не винаги се вписват в определена / конкретна школа, особено в модерните времена, класифицирането на икономистите в школи на мисълта е често. Икономическата мисъл може да бъде разделена по периоди на 3 фази: ранномодерна меркантилизъм, физиократи предмодерна модерна започвайки с Адам Смит и класическата икономика през късния 18 век, макар че систематичното развиване на икономическата ...

                                               

Историческа школа в икономиката

Това е статия за школата на мисълта в областта на икономиката. За правната школа, виж Германска историческа школа. Историческата школа в икономиката е бил подход в академичната икономика и публичната администрация, която възниква през 19 век в Германия и има влияние до 20 век. Историческата школа поддържала, че историята е основния източник на знание за човешките действия и икономически въпроси, след като икономиката е културно-специфична, и следователно не може да се генерализира извън време-пространството. Школата отрича универсалната валидност на икономическите теореми. Най-видните пред ...

                                               

Австрийска икономическа школа

Австрийската школа, също известна като Виенска школа или Психологическа школа, е школа в икономическата мисъл, която се фокусира върху спонтанната организираща сила на ценовия механизъм или ценовата система. Икономистите от Австрийската школа твърдят, че комплексността на човешкото поведение прави математическото моделиране на развиващия се пазар трудно или нерешимо, и подкрепят икономическия подход лесе-фер, включително идеята за твърда ценова система. Икономистите от Австрийската школа се застъпват за стриктното изпълнение на доброволно договорени споразумения между икономическите агенти ...

                                               

Чикагска школа по икономика

Чикагската школа по икономика описва неокласическата школа вътре в общността от икономисти, със силен фокус около факултета на Чикагския университет, някои от които са конструирали и популяризирали нейните принципи. Понякога е наричана freshwater икономическа школа, в контраст със соленоводната на университети като МИТ, Харвард, Бъркли. Департаментът по икономика на Чикагския университет се смята за един от челните икономически департаменти в света и в него има повече Нобелови лауреати за икономика и получили Джон Бейтс Кларк медал от всеки друг университет. В стриктен смисъл "Чикагската ш ...

                                               

Интердисциплинарност

Интердисциплинарен се отнася до пресечните области на науката, интердисциплинарна област е област на изследване, която пресича традиционните граници между академичните дисциплини или школи на мисълта, когато възникнат нужди от професии. Отначало терминът интердисциплинарен също и мултидисциплинарен – на английски: multidisciplinary се прилагали в обучението и обучаването на педагогики, за онези предмети, които преминавали през няколко установени дисциплини на традиционното изучаване например в българските училища подобен предмет е физикохимия. После терминът получава по-широка употреба, ка ...

                                               

История на икономическата мисъл

Историята на икономическата мисъл е дял на историята на науката, разглеждащ развитието на науката икономика от Античността до наши дни, включително появата и развитието на различните школи на икономическата мисъл. Още през Античността философи като Аристотел разсъждават върху изкуството за създаване на богатство, а средновековни схоластици като Тома Аквински разглеждат етичните страни на търговията. Въпреки това икономиката се обособява като самостоятелна научна дисциплина едва с Индустриалната революция през XVIII-XIX век.

                                     

ⓘ Школи на мисълта

 • класифицирането на икономистите в школи на мисълта е често. Икономическата мисъл може да бъде разделена по периоди на 3 фази: предмодерна греко - римска
 • Това е статия за школата на мисълта в областта на икономиката. За правната школа виж Германска историческа школа Историческата школа в икономиката е
 • Австрийската школа също известна като Виенска школа или Психологическа школа е школа в икономическата мисъл която се фокусира върху спонтанната организираща
 • Чикагската школа по икономика описва неокласическата школа вътре в общността от икономисти, със силен фокус около факултета на Чикагския университет
 • на науката, интердисциплинарна област е област на изследване, която пресича традиционните граници между академичните дисциплини или школи на мисълта
 • развитието на различните школи на икономическата мисъл Още през Античността философи като Аристотел разсъждават върху изкуството за създаване на богатство
 • Интерпретациите на Кейнс обаче поддържат много спорни полета, както и има няколко школи на икономическата мисъл които твърдят, че са последователи на неговите
 • сблъсъка на школи и концепции и се стреми да предложи алтернативни посоки на литературоведско мислене. Не малко статии, публикувани в Литературна мисъл са
 • да се отнася също и до Баденската философска школа Фрайбургската школа е школа на икономическата мисъл основана във Фрайбургския университет през 1930 - те
 • Класическата икономика обикновено е смятана за първата модерна школа в икономическата мисъл Нейни основни разработчици включват Адам Смит, Жан - Батист
 • Правният позитивизъм e школа на мисълта във философия на правото и юриспруденцията, която твърди че 1 Няма вътрешноприсъща или необходима връзка между
                                               

Класическа икономика

Класическата икономика обикновено е смятана за първата модерна школа в икономическата мисъл. Нейни основни "разработчици" включват Адам Смит, Жан-Батист Сей, Давид Рикардо, Томас Малтус и Джон Стюарт Мил.

Users also searched:

...
...
...