Топ-100
Back

ⓘ Технология - Технология, Стелт, технология, Образователна технология, Планарна технология, AFIB технология, Хипернишкова технология, Космическа технология ..




                                               

Технология

Техноло̀гия – съвкупност от способи и средства за постигане на желан резултат; начин за преобразуване на даденото в необходимо. Технологията включва последователността на операциите и процедурите, тя е тясно свързана с използваните машини, оборудване, инструменти и материали. Съвременните технологии се основават на постиженията на научно-техническия прогрес и са насочени към производството на продукт: материалната технология създава материален продукт, информационните технологии – информационен продукт. Съвременните технологии са свързани с науката и могат да бъдат обособени като отделна а ...

                                               

Стелт (технология)

Технологията "Стелт", позната също като "технология с ниска радарна видимост", е набор от конструктивни решения и системи за активно и пасивно радарно противодействие, които се използват от самолети, кораби и ракети с цел да бъдат по-малко забележими от радари, инфрачервени сензори и други локационни средства. Идеята за технологията не е нова и възможността да бъдат извършвани незабележими от врага действия винаги е била цел на военните. Значението ѝ нараства с усъвършенстването на технологиите за откриване и прехващане Обикновено за да се постигне нужната "невидимост" на даден апарат, тех ...

                                               

Образователна технология

Образователната технология е изучаването и етичната практика на улесняването и подпомагането на учебния процес и подобряване на представянето на учащите чрез създаване, използване и управление на подходящи технологични процеси и ресурси." Терминът "образователна технология" е често асоцииран с или обхваща инструктивната теория и теорията на обучението. Докато инструктивната технология покрива процесите и системите на обучение и инструкция, образователната технология включва други системи, използвани в процеса на развиването на човешки способности. Образователната технология включва, но не ...

                                               

Планарна технология

Планарната технология, позната и като полупроводникова технология е процесът на създаване на микроелектронни устройства. Той включва редица отделни стъпки, при които се формира и изработва електрическа схема в подложка от полупроводников материал. Най-масово за целта се използват подложки от силиций, макар че при специални приложения се използват също галиев арсенид, германий и други материали. За създаването на работеща електрическа схема в подложката се създават структури с определен размер и разположение, но така, че всичко остава в една плоскост – оттам и названието планарна технология.

                                               

AFIB технология

AFIB технология или Афиб технология е алгоритъм, създаден и патентован от компания Microlife. Той е вграден в електронните апарати за измерване на кръвното налягане и позволява да се осъществи скрининг за наличието на предсърдно мъждене по време на измерване на кръвното налягане, включително и при използване в домашни условия.

                                               

Хипернишкова технология

Хипернишковата технология е патентована технология на Intel за осъществяване на многонишковост с цел едновременно изпълнение на няколко задачи в x86 микропроцесорите. Появява се за първи път през февруари 2002 г. на сървърни процесори Xeon и през ноември 2002 г. на Pentium 4 десктоп процесори. По-късно, корпорацията Intel включва тази технология в Itanium, Atom и Intel Core процесорите. За всяко физическо процесорно ядро операционната система генерира две виртуални логически ядра и споделя натоварването между тях, когато това е възможно. Основната цел на технологията HTT е увеличаване на б ...

Космическа технология
                                               

Космическа технология

Космическа технология е технология, която е свързана с влизането и връщането от космоса на обекти и живи форми. Иначе възприемани като всекидневни технологии като прогноза за времето, дистанционни изследвания, глобална система за позициониране, сателитна телевизия и някои системи за далечна комуникация разчитат в основна степен на космическа инфраструктура.

                                               

Подривна технология

Подривна технология или подривна иновация е технологична иновация, продукт или услуга, която рано или късно превзима пазара на съществуваща и доминираща технология или продукт. Смята се, че подривните технологии са много изгодна инвестиция, затова към тях има особен интерес както сред инвеститорите, така и сред политиците и академичните среди.

                                               

Технология на отглеждане на културни растения

Технологията на отглеждане на всяка култура се състои от технологични звена, а звената – от технологични елементи. Основни технологични звена от технологиите за отглеждане на полски култури: Прибиране. Торене; Обработка на почвата; Място в сеитбообращението; Специфични грижи през вегетацията; Растителна защита; Сеитба и засаждане; Елементите на технологичните звена при отглеждане на всяка култура са различни, поради което всяка култура има специфична технология на отглеждане ТО.