Топ-100
Back

ⓘ Грешки - Програмна грешка, Логическа грешка, от закръгляне, Метод на проба-грешка, Комедия от грешки, Прогнозна грешка, Съдебна грешка, Апофения ..
                                               

Програмна грешка

Бъг на английски: bug - буболечка в компютърния жаргон се разбира грешка по време на изпълнението на програмата. По същество бъгът представлява неочаквано поведение на програмата в определена ситуация. Повечето производители на софтуер се грижат за оправянето на подобни грешки. Понякога те предлагат специализирани системи, в които потребителите могат да съобщят за наличието на даден бъг. Процесът на отстраняване на грешките се нарича дебъгване. Историята на термина се свързва с името на Грейс Хопър, американска програмистка, пионер в информатиката и контраадмирал. По време на работата с ко ...

                                               

Логическа грешка

В логиката и реториката логическа грешка или логическа заблуда е грешка в разсъждението, която води до неправилно аргументиране, а от там – до погрешно схващане или предположение. Логическите грешки често звучат риторично убедително, защото разчитат на емоционалните импулси в слушателя или опонента, или на евристиките, създадени от социалните взаимоотношения между хората. Когато един аргумент е "логически невалиден", това не означава непременно, че заключението му е погрешно; означава единствено, че заключението не би могло да бъде правилно достигнато чрез този аргумент. Логическите грешки ...

                                               

Грешки от закръгляне

Грешки от закръгляне са грешки, които възникват в изчисленията, тъй като някои числа се закръгляват в междинен стадий, т.е. изпускат се или се заместват с нули цифри в десния край. Това може да се дължи на факта, че се разглежда ирационално число, което се изразява с безкраен брой цифри, или на ограничения капацитет на изчислителната машина. Стандартната процедура за представяне на едно число чрез n десетични цифри е да са разгледа -та цифрова позиция. Ако там стои цифра между 0 и четири, цифрата на n-тото място остава непроменена, а ако стои друга цифра, се прибавя единица към числото, пр ...

                                               

Метод на проба-грешка

Метод на проба-грешка или накратко проба-грешка е експериментален метод за решаване на проблеми, поправка, настройване и нагласяване или придобиване на знание. "Ученето не става просто от грешката сама по себе си, но от анализирането на тази грешка, правенето на промяна и след това правенето на нов опит." В полето на компютърната наука този метод е наречен генериране и тестване. В елементарната алгебра при решаването на уравнения, това може да бъде и предполагане и проверка на предположението. Този подход може да бъде смятан за един от двата основни подхода при решаването на проблеми, в ко ...

                                               

Комедия от грешки

"Комедия от грешки" е комедия от английския драматург Уилям Шекспир, написана през 1592 г. и е едно от най-ранните му произведения. Пиесата е най-кратката в творчеството на Шекспир.

                                               

Прогнозна грешка

В статистиката прогнозна грешка e разликата между действителната или реална и предвидената, прогнозна стойност на времеви ред или на друг вид феномен, който е от интерес в дадения случай. В най-простите случай прогнозата е сравнена с изходния резултат в определена времева-точка, като се прави и обобщение на прогнозните грешки чрез конструиране на колекция от сравнения при такива времеви-точки. Тук прогнозата може да бъде оценена чрез разликата или използване на пропорционална грешка, конвенционално, грешката се дефинира, използвайки стойността на изхода минус стойността на прогнозата.

                                               

Съдебна грешка

Съдебната грешка е неправилно решение на съд - може да бъде осъждане на човек за престъпление, което не е извършил, или обратното, оправдаване за извършено престъпление, както и грешно отсъждане в гражданското право. Повечето съдебни системи предвиждат мерки за ограничаване на съдебните грешки, като многоинстанционното производство.

                                               

Апофения

Апофени́ята е спонтанното възприемане на взаимни връзки между несвързани явления. Терминът е въведен в 1958 г. от Клаус Конрад, който я определя като "немотивирано виждане за взаимовръзка, съпровождаща се с характерното чувство за неадекватна важност" анормално съзнание за значение.