Топ-100
Back

ⓘ Иновации - Иновация, Национален медал на САЩ в областта на технологиите и иновациите, Изобретение, Педагогически факултет, Шуменски университет, Джордж Паладе ..
                                               

Иновация

Иновация е нововъведение или изменение в дадено явление, с което то се отличава от някакво първоначално състояние. Според друга дефиниция това е прилагането на нови идеи, процеси, стоки, услуги и практики по повече или по-малко комерсиален начин, основано на приложение на науката и/или техниката. Терминът иновация произлиза от латинското "novatio", и преведен дословно Innovatio означава "по посока на изменението". Самото понятие innovation се появява за първи път в научни изследвания през 19 в. Нов живот понятието получава в началото на 20 в. в научните трудове на австрийския икономист Йоз ...

                                               

Национален медал на САЩ в областта на технологиите и иновациите

Национален медал в областта на технологиите и иновациите е американска държавна награда "за значителен принос към националното икономическо, екологично и обществено благосъстояние, направен чрез развитието и комерсиализацията на технологична продукция, технологични процеси и концепции, чрез технологични иновации и развитие на националната технологична работна сила". Медалът може да се връчва на конкретен човек, на група хора не повече от 4 души, на търговска организация компания или на отдел в компания. Медалът се присъжда само на американски граждани и на американски компании т.е. на комп ...

                                               

Изобретение

Изобретение е предмет, машина, устройство, процес, метод или техника/технология, които са уникална иновация. В определени случаи дадено изобретение е под правна защита по силата на патент.

                                               

Педагогически факултет (Шуменски университет)

Педагогическият факултет на Шуменския университет е център за подготовка на висококвалифицирани специалисти в областта на педагогиката, психологията и изкуствата. Образуван е през 1984 г., като в началото са създадени 8 специалности. Намира се в Корпус 2 на ШУ, разположен на улица "Спартак" № 22. От 2018 г. декан на факултета е доц. д–р Чавдар Сотиров.

                                               

Система за иновация

Идеята за системи за иновация акцентира, че разпределението на технологии и информация сред хора, предприятия, и институции е важен аспект при процеса на иновация. Тя съдържа взаимодействията между необходимите действащи лица, които да превърнат идеята в пазарен процес, продукт или услуга.

                                               

Джордж Паладе

Джеордже Емил Паладе е румънски клетъчен биолог. Описван като "най-влиятелния клетъчен биолог", през 1974 г. той е удостоен с Нобелова награда за физиология и медицина, заедно с Албер Клод и Кристиан дьо Дюв. Наградата е предоставена за иновации в електронна микроскопия и фракциониране на клетките, които заедно полагат основите на съвременната молекулярна биология на клетките.