Топ-100
Back

ⓘ Естествени науки - Комплексни системи, Точни науки, Наука, пояснение, Физически науки, Близкоизточен технически университет, Магдебургски университет ..
                                               

Комплексни системи

Комплексни системи e модерна математическа наука, базирана на холистични принципи, с което е в противовес с базираните на редукционизъм естествени науки. Комплексна или сложна система е система, образувана или съставена от множество взаимосвързани и взаимодействащи части подсистеми, при което сложната система придобива нови свойства, които отсъстват на подсистемно равнище и не могат да бъдат сведени до свойствата на подсистемното равнище. Популярният израз, използван за описване на това свойство на комплексните системи, е "цялото е повече от сумата на съставните му части". В науката се изп ...

                                               

Точни науки

Точните науки са науки, които се стремят към абсолютна прецизност в резултатите си. Примери за такива наука са: математика, оптика, астрономия и физика, които много философи приемат като образец на рационално и обективно знание. Тези науки се практикуват в много култури от древността до наши дни. Имайки предвид тясната им връзка с математиката, точните науки се характеризират с точно количествено изразяване, точни прогнози и взискателни методи на тестване на хипотези. Разграничението между количествено точните науки и науките, които се занимават с причинно-следствените връзки на нещата, е ...

                                               

Наука (пояснение)

Нау́ка може да означава: Наука модул – един от предполагаемите модули на руския сегмент от Международната космическа станция Наука – сфера на човешката дейност

                                               

Физически науки

Физически науки е общо наименование, с което се обозначава клон на природните науки, изучаващ неживата материя в противовес на биологичните науки, които изучават живата материя. Основите на физическите науки се формират от ключови теории, понятия и модели, използвани в химията, физиката, астрономията и науките за Земята. БАН прави разделение на звената си по науки и в понятието "Физически науки" се включват всички институти по физика и Институтът по астрономия. Софийският университет посочва професионално направление "Физически науки": Химически науки Физически науки Хуманитарни науки Мате ...

                                               

Близкоизточен технически университет

Близкоизточен технически университет е публичен университет и изследователски център в Анкара, съсредоточен върху преподаването и изследванията по инженерство и естествени науки. Обучението е на английски език. Университетът е организиран в 5 факултета, общо съдържащи 41 академични департамента. Инженерен факултет: Космическо инженерство, Инженерна химия, Строително инженерство, Компютърно инженерство, Електроника и електротехника, Инженерни науки, Инженерство на околната среда, Хранително-вкусова промишленост, Инженерна геология, Индустриално инженерство, Машинно инженерство, Металургия и ...

                                               

Национален университет "Киево-Могилянска академия"

Национален университет "Киево-Могилянска академия" е най-старото висше учебно заведение в Украйна. Той е създаден през 1632 г.

                                     

ⓘ Естествени науки

 • Природни науки наречени също естествени науки са науки които изучават природните явления. Те изучават и прилагат законите на природата без да имат предвид
 • модерна математическа наука базирана на холистични принципи, с което е в противовес с базираните на редукционизъм естествени науки Комплексна или сложна
 • най - важната граница на природните науки Природните науки наричани също така естествени науки са разделите на науката които изучават природните явления
 • Точните науки са науки които се стремят към абсолютна прецизност в резултатите си. Примери за такива наука са: математика, оптика, астрономия и физика
 • недържавна научна организация, която работи за подпомагането на науките основно в естествените науки и математиката. Академията е основана на 2 юни 1739 от естественика
 • издавано в Пловдив Science списание американско научно списание Математически науки Естествени науки Технически науки Хуманитарни науки Социални науки
 • Физически науки Математически науки Физически науки Химически науки Биологически науки Науки за Земята Инженерни науки Хуманитарни науки Обществени науки Физически
 • направления: Приложна математика Информатика Морски науки Естествени и приложни науки Обществени науки METU отговаря за управлението на турските домейн имена
 • Техническите науки наричани и инженерство или инженерни науки са науките които се занимават с изследване на явленията, свързани с развитието на техниката
 • по икономика Факултет по хуманитарни науки Факултет по социални науки и технологии Факултет по естествени науки Корпус Мазепа с библиотека, аула и
 • държавен конкурс, обявен от Министерството на просвещението, и завършва естествени науки в Лайпциг през 1897 г. Там следва заедно с поета Пенчо Славейков, като
 • Министерството на социалните науки Членува в още 3 академии на науката и изкуствата: Международна академия за хуманитарни и естествени науки в Москва от 2001
Кралска шведска академия на науките
                                               

Кралска шведска академия на науките

Кралска шведска академия на науките e една от кралските академии на Швеция. Академията е независима, недържавна научна организация, която работи за подпомагането на науките, основно в естествените науки и математиката. Академията е основана на 2 юни 1739 от естественика Карл Линей, меркантилиста Йонас Алстрьомер, машинния инженер Мартен Тривалд, държавния служител Стен Карл Билке и Карл Вилхем Седерхайлм и политика Андерс Йохан фон Хопкен. Кралската шведска академия присъжда Нобеловите награди.

Магдебургски университет
                                               

Магдебургски университет

Университетът "Ото фон Герике" в Магдебург е един от новите германски университети. Основан през 1993 г., той бързо се превръща във важен образователен център на германската провинция Саксония-Анхалт. Предшественици на университета са няколко висши училища в преобладаващо протестантсткия Магдебург.

Users also searched:

...
...
...