Топ-100
Back

ⓘ Материя - Тъмна материя, Хомеопатична Материя медика, Материя, физика, Физика на кондензираната материя, Странна материя, Изродена материя, Гел ..
                                               

Тъмна материя

Тъмна материя е понятие от астрофизиката и космологията, означаващо материя, която е недостъпна за наблюдение със съвременните методи и е с неизвестен състав, но може да бъде индиректно засечена заради гравитационните си въздействия върху видимата материя. Иначе казано, се приема, че във Вселената има нещо, което не се вижда с обикновени оптични и радиотелескопи или както и да било, но е с много голяма маса, която личи само по неговата гравитация.

                                               

Хомеопатична Материя медика

Понятието Хомеопатичната Материя медика се използва от хоемопатите за описание на различни хомеопатични препарати. Има различни материи медики: общи, за определени препарати - например такива за спешни случаи, и т.н. Препаратите в материя медика са описани най-често като симптоматика. В някои материи медики обаче, изброените симптоми са илюстрирани и със случаи. Материя медика е справочник, който се ползва от хомеопата в неговата ежедневна практика. Това могат да бъдат многотомни издания и малцина са тези, които ги знаят наизуст. Материя медика обикновено се ползва след работа с реперториу ...

                                               

Материя (физика)

Тази статия е за понятието, използвано във физиката и химията. Материята най-общо казано е всичко, което има маса и обем. Материята може да се определи и като субстанцията, от която са съставени атомите и молекулите. Тя може да съществува в пет агрегатни състояния: твърдо, течно, газообразно, плазма и Бозе-Айнщайнова кондензация. Материята е само 4% от познатата вселена, останалото е 23% тъмна материя и 73% тъмна енергия.

                                               

Физика на кондензираната материя

Физика на кондензираната материя е дял от физиката, който изучава макроскопичните физически свойства на веществото и по-точно на неговата кондензирана фаза. Най-очевидните примери за кондензирана материя са твърдите тела и течностите, които са много разпространени на земната кора. В ограничената област, където се развива човешкият живот, освен въздуха всичко друго е кондензирана материя – кристали, аморфни вещества, стъкла, течности, течни кристали, биологични структури. По-екзотични примери за кондензирани среди са суперфлуидите и т.нар. кондензация на Бозе-Айнщайн, които се срещат в няко ...

                                               

Странна материя

Странната материя, известна още като странна кварк материя, е кваркова материя, съдържаща странни кварки. В природата се предполага, че странната материя се среща в ядрото на неутронни звезди или, още по-спекулативно, като изолирани "капчици", които варират по размер от фемтометри до километри, както в хипотетичните странни звезди. При достатъчно висока плътност се предполага, че странната материя е цветово-суперпроводима. Обикновената материя, също наричана атомна материя, се състои от атоми, като почти цялата материя е концентрирана в атомните ядра. Ядрената материя е течност състояща се ...

                                               

Изродена материя

Изродената материя е много плътно състояние на фермионната материя, при което частиците трябва да заемат високи нива на кинетична енергия, за да удовлетворяват принципа на Паули. Терминът се отнася за материя, съставена от електрони, протони, неутрони или други фермиони и се използва главно в областта на астрофизиката по отношение на плътни астрономически обекти, където гравитационното налягане е толкова огромно, че квантово-механичните явления вече имат значително влияние. Този тип материя обикновено се среща при звездите, навлезли в последния си еволюционен етап, като например бели джудж ...

                                     

ⓘ Материя

  • Материя може да се отнася за материята като вещество  онова, от което са направени телата Материя философия обективната реалност, съществуваща извън
  • тъмна материя За сериала Тъмна материя вижте Тъмна материя сериал Тъмна материя е понятие от астрофизиката и космологията, означаващо материя която
  • Препаратите в материя медика са описани най - често като симптоматика. В някои материи медики обаче, изброените симптоми са илюстрирани и със случаи. Материя медика
  • тъмна материя и 73 тъмна енергия. Най - обща дефиниция: всичко, което има маса и обем и заема място Според Международно бюро за мерки и теглилки материя е
  • Физика на кондензираната материя също на кондензираните среди е дял от физиката, който изучава макроскопичните физически свойства на веществото и по - точно
  • Странната материя известна още като странна кварк материя е кваркова материя съдържаща странни кварки. В природата се предполага, че странната материя се
  • кондензирана материя са твърдите тела и течностите, които са много разпространени на земната кора. Освен въздуха всичко друго е кондензирана материя кристали
  • Изродената материя е много плътно състояние на фермионната материя при което частиците трябва да заемат високи нива на кинетична енергия, за да удовлетворяват
  • провинцията вижте Матера провинция Матѐра на италиански: Matera е град и община в Южна Италия, административен център на провинция Матера в регион Базиликата
  • Алма - матер на латински: alma mater, буквално: майка - хранителка е термин, използван в Древен Рим за наричане на богините - майки, по - специално Кибела
                                               

Материя

Материя може да се отнася за Материя философия – обективната реалност, съществуваща извън човешките възприятия синоним на плат, текстилна тъкан. материята като вещество – онова, от което са направени телата Материя физика – освен веществото, включва и полѐтата

                                               

Кондензирана материя

Най-очевидните примери за кондензирана материя са твърдите тела и течностите, които са много разпространени на земната кора. Освен въздуха всичко друго е кондензирана материя – кристали, аморфни вещества, стъкла, течности, течни кристали, биологични структури.

Гел
                                               

Гел

Гел е колоидна дисперсна система с по-голяма плътност от золите. Обикновено при гелите дисперсната среда е твърда, а дисперсната фаза е течна, като цялостната система е полутвърда.

Users also searched:

...
...
...