Топ-100
Back

ⓘ Природа - Природа, Сдружение за дива природа Балкани, Международен съюз за защита на природата, Национална съдебна лаборатория за рибите и дивата природа ..
                                               

Природа

Природата в най-широкия смисъл на понятието обхваща цялата Вселена – естествения, физически или материален свят. То включва всички явления във физическия свят – от субатомен до космически мащаб, както и живота като цяло. Латинската дума за природа, natura, означава "присъщи качества, вродено предразположение", а първоначалното ѝ значение е "раждане". От своя страна тя е превод на гръцката дума φύσις, която първоначално означава присъщите свойства на растения, животни и други обекти. Концепцията за природата като цяло, за физическата Вселена, е едно от няколкото разширения на първоначалното ...

                                               

Сдружение за дива природа Балкани

Сдружение за дива природа "Балкани" е организация с нестопанска цел, работеща в обществена полза, която цели проучването, опазването и възстановяването на флората и фауната в природните екосистеми, както и съхраняването им. Сдружение за дива природа "Балкани" започва работата си през 1988 г. Регистрирано е като юридическо лице през 1992 г. под името "Зелени Балкани – София", а през 2000 се преименува на Сдружение за дива природа "Балкани". Благодарение на работата на сдружението през 2002 г. е направено проучване и мониторинг на флората и фауната в Драгоманско блато.

                                               

Международен съюз за защита на природата

Международният съюз за защита на природата и природните ресурси е международна природозащитна организация, която се грижи за опазването на природните ресурси. Основана е през 1948 г. и централата ѝ се намира в Глан, кантон Во, Швейцария. Обединява 83 държави-членки, 108 правителствени агенции, 766 неправителствени организации и десетки хиляди експерти и учени от цял свят. Основната цел на този съюз е да поощрява и подпомага обществата по света при опазването на целостта и разнообразието в природата и да гарантира, че всяка употреба на природни блага е справедлива и еко-устойчива. В съюза с ...

                                               

Национална съдебна лаборатория за рибите и дивата природа

Националната изследователска лаборатория на рибите и дивата природа е основана през 1988 г. в Ашлънд, Орегон, САЩ, с решение на Конгреса на САЩ. За нея Щатският колеж на Южен Орегон дарява земя от своя корпус.

                                               

Природа (модул на Мир)

Природа е седмият модул на орбиталната станция "Мир". Предназначен е за провеждане на научни изследвания и експерименти по изследване на природните ресурси на Земята, горните слоеве на земната атмосфера, космическите радиация, геофизичните процеси от естествен и изкуствен произход в околоземното космическо пространство и горните слоеве на земната атмосфера. Изстрелян е на 23 април 1996 г., скачва се със станцията "Мир" на 26 април 1996 г. Системата за управление на модула е разработена от "Хартрон" АД – гр. Харков.

                                               

Природа (списание)

"Природа" е първото научнопопулярно списание в България, издавано е в София от 1893 до 1915 и от 1921 до 1948 г. То представлява "илюстрован журнал за наука, стопанство, лов и риболовство", а от 1923 г. "Месечно илюстровано популярно научно списание". От 1930 г. има и заглавие на френски език.

                                               

Световен ден на дивата природа

Световен ден на дивата природа се отбелязва всяка година на 3 март, от 2014 г. насам. На 3 март е подписана Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора CITES, а Общото събрание на ООН обяви датата за Световен ден на дивата природа на 20 декември 2013 г.