Топ-100
Back

ⓘ Техника - Техника, Селскостопанска техника, Бяла техника, Битова техника, Складова техника, Факултет Техника и технологии, Юридическа техника, Мембрана ..
                                               

Техника

Думата техника произлиза от гръцката дума τέχνη и има следните значения: Съвкупност от похвати, начини и средства за извършване на някаква работа, дейност, с цел задоволяване на материалните и нематериалните нужди на хората Машини, апарати и съоръжения за извършване, осъществяване на определена човешка дейност. Индивидуално умение и сръчност, майсторско изпълнение на определени похвати, на някакво действие В България техника също е търговски термин за различни видове технически и електрически уреди, като например се прави разграничение между бяла техника и черна техника.

                                               

Селскостопанска техника

Селскостопанската техника е средството за облекчаване труда на селскостопанските производители като заменя непроизводителния ръчен труд с механизирана обработка с високо качество и в най-оптималните агротехнически срокове. От стойността, производителността и надеждността на селскостопанската техника и механизираното производството на храни в значителна степен се определят както себестойността на произвежданите продукти, така и конкурентоспособността им на вътрешните и на международните пазари. Във времето когато се търси висока ефективност от всяка дейност, това отрежда особено високо мяст ...

                                               

Бяла техника

Едрата бяла техника е предимно свързана с домакинството и най-често се намира в кухнята на дадено жилище. Сушилня Хладилник Съдомиялна Фризер Пералня Готварска печка Бойлер

                                               

Битова техника

Битова техника се нарича съвкупността от уреди и приспособления, които се използват в съвременния бит и домакинство. Като синоним понякога се използва и терминът "бяла техника", макар че той изчерпва само част от битовата техника. Според използваната от тях енергия, уредите биват: горивни и механични. електрически още: електроуреди Според размера техниката бива дребна, едра и за вграждане. Според предназначението се разделя на: кухненски уреди, уреди за битова хигиена, уреди за осигуряване на жилищен комфорт, уреди за лична хигиена. Битовата техника за създаване на жилищен комфорт е съвкуп ...

                                               

Складова техника

Първите стъпки за основаването на компанията са поставени през 1916 година. Първоначално е била създадено малка работилница за модули и крепежни елементи. През 1930-те години са произвеждани модули и машинни елементи за развиващата се българска индустрия. В началото на 1950-те години след одържавяването започва производство на по-сложни конструкции, елементи, платформи и електромеханични изделия. През 1965 г. е произведена първата електрическа верига. През 1970-те години се увеличава значително производството на електротелфери и битова техника готварски печки. Износът е предимно за странит ...

                                               

Факултет Техника и технологии

Факултет "Техника и технологии" в Ямбол е основно звено в структурата на Тракийския университет в Стара Загора. Той е приемник на Техническия колеж в града с почти половинвековни традиции в областта на обучението и образованието на учители и технически кадри, утвърден като национален и регионален образователно-културен център. Във Факултета се осъществява редовно и задочно обучение, финансирано от държавата, по следните професионални направления и специалности.

Юридическа техника
                                               

Юридическа техника

Юридическата техника е сборът от методи, средства и прийоми, използвани в съответствие с приетите правила при изработката и систематизирането на нормативните актове, с цел да се гарантира тяхното качество. Най-важната по рода си юридическа техника е законодателната, и в частност – техниката на правоприлагането.

                                               

Факултет "Електронна техника и технологии"

Факултет "Електронна техника и технологии" е основно звено в Техническия университет в София. Основан е през 1987 г. след разделянето на бившия Факултет по радиоелектроника, съществувал от 1963 г.

Висше училище по техника и икономика
                                               

Висше училище по техника и икономика

52.493056, 13.525833 Висшият институт по техника и икономика в Берлин на немски: Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW) има около 10 000 студенти и над 500 служители. Той е най-големият университет по приложни науки в Берлин и Източна Германия. В института се обучават студенти в около 70 специалности – инженерни, по информационни науки, икономика, култура и дизайн.

Мембрана
                                               

Мембрана

Мембраната е тънка преграда, предотвратяваща напълно или частично преминаването на вещества. Мембраните се срещат в природата – биологични мембрани като клетъчната мембрана – или намират приложение в техниката, като хидроизолационните мембрани или мембранните конструкции.

                                               

Профилактика (техника)

Профилактиката, като технически термин, означава комплекс от мерки и мероприятия, за поддръжка на уреди, апарати и съоръжения. Основната цел на техническата профилактика е да се осигури точна и безаварийна работа на поддържаните системи.

                                               

Портал: Техника/Избрана статия

Международната космическа станция е съвместен проект на 6 космически агенции. Космическата станция лети по орбита около Земята на височина от приблизително 360 km, вид орбита, обикновено определян като ниска околоземна орбита. Една пълна обиколка около Земята станцията прави за около 92 минути. От извеждането в орбита до юни 2005 станцията е направила над.37500

                                               

Функция (техника)

Функция в техниката е възможност, опция, умение на програма или устройство. Може да се интерпретира като специфичен процес, действие или задача, които може да изпълнява една система. Според "Български тълковен речник" в най-общ смисъл това е дейност, работа, служба, предназначение