Топ-100
Back

ⓘ Явления - Явление, Психичен процес, Паранормално явление, Теоретична физика, Монизъм, Метеорология, Драма, жанр, Комедия, Трансмутация ..
                                               

Явление

Средни Векове: Феномен – обектът на чувственото съзерцание, чувствено постижимо явление. Модерна философия: Феномен – явление, което е възможно да се постигне, чрез научен или ежедневен, преимуществено чувствен опит Имануел Кант. Ноумен – обект на интеллектуалното съзерцание, умопостижимо явление. Феноменът носи в себе си пълното съдържание, цялото знание за предмета: и явление, и същност. В съвременната философия: Феномен – вътрешен опит, който бива осъзнан, даденото, полученото от личния опит. Това значение е отразено в хусерловата феноменология.

                                               

Психичен процес

Психичните процеси, психичните функции и когнитивни процеси са термини често използвани взаимозаменяемо, за да обозначат функции или процеси като възприятие, интроспекция, памет, творчество, въображение, концепция, убеждение, съждение, воля и емоция, с други думи всички неща, които можем да правим с ума си. Само част от тях е познавателната способност – когнитивност на английски: Cognition – способността на обучаемия да разбира и открива смисъла от извършването на определени дейности като четене, преглед, наблюдение и др." Себе-осъзнаването и себе-съзнанието, това са психични явления, прис ...

                                               

Паранормално явление

Паранормалното явление е феномен или опит, който е необясним от конвенционалните теории на науката. Паранормалните явления включват ясновидство, възприятие на екстрасенси, прераждане, призраци, пророчества, телекинеза, отдалечено виждане на събития, предчувствие и др. Парапсихология е псевдонауката, която обединява различните проявления на паранормалните явления.

                                               

Теоретична физика

Теоретична физика е дял от физиката и способ и метод за опознаване на природата чрез изучаване на природните явления с помощта на математически модел. В този смисъл теоретичната физика не се развива на базата на опита и експеримента, но в същото време се съобразява и отчита резултатите от научни експерименти и наблюдения. Въпреки че борави с математични средства и математичен език, тя използва и обобщава експерименталните данни, прави логичен анализ, открива закономерностите и създава правилна представа и разбиране на физическите явления, като се стреми да предскаже нови явления или развит ...

                                               

Монизъм

Монизъм е философско учение, което приема за основа на всичко съществуващо едно начало. Като пример за абсолютен монизъм могат да бъдат посочени индуистките философски школи на северния будизъм и Адвайта Веданта. Такъв е и китайският даоизъм. В тези школи единната реалност е в основата на съществуващото, а духът и материята са само два нейни равностойни аспекта. В теософията този монизъм е основополагащ. В категорията на ограничения монизъм съществуват както материалистически, така и идеалистически монизъм. Материалистите смятат за начало, основа на света материята. За единно начало на вси ...

                                               

Метеорология

Метеорологията е наука, изучаваща атмосферните явления и климатичните условия, тяхното моментно състояние, както и тяхното прогнозиране. Състоянието на атмосферата в определен момент и място се нарича метеорологично време или само "врéме". Метеорологията изследва динамиката на атмосферните явления, които зависят от основни параметри като температура, налягане, концентрация на водни пари, техните градиенти, взаимни влияния и промените им във времето. Чрез изучаване на проявлението на тези явления се предвижда бъдещето им развитие. Дялът от метеорологията, занимаващ се с прогнозиране на врем ...

                                     

ⓘ Явления

 • непременно да се разглеждат причините за това събитие. Във физиката, физичните явления са обекта във всички наблюдения. Явление може да е свойство на веществата
 • преглед, наблюдение и др. Външната проява на тези процеси са психичните явления Тази външна проява може да бъде наблюдавана обективно и да се подлага
 • който е необясним от конвенционалните теории на науката. Паранормалните явления включват ясновидство, възприятие на екстрасенси, прераждане, призраци
 • създава правилна представа и разбиране на физическите явления като се стреми да предскаже нови явления или развитието на старите. В редки случаи теоретичната
 • смятат за начало, основа на света материята. За единно начало на всички явления идеалистите смятат духа, идеята и т.н. На Запад най - последователно направление
 • се бърка с Метрология. Метеорологията е наука, изучаваща атмосферните явления и климатичните условия, тяхното моментно състояние, както и тяхното прогнозиране
 • сложните явления могат да бъдат изцяло обяснени с помощта на закони, свойствени за явления които са по - прости например, когато социологически явления се обясняват
 • оптиката, който изучава вълновите явления на светлината като дифракция, интерференция, поляризация, с други думи тези явления при които геометричната оптика
 • духове и подобни паранормални явления Научните обяснения за тях варират от халюцинации до измами и илюзии. С тези явления се занимава псевдонауката парапсихология
 • биологията, така и от физиката. Биофизиката изучава основно физичните явления които възникват в живите клетки, и използва математически апарат, за да
 • конфликт помежду им, със самите себе си, с обществото или дори с природни явления Жанрът е изключително обхватен, като включва множество поджанрове, като
 • забавлението, но понякога те съдържат и сатиричен коментар на различни обществени явления и процеси. www.allmovie.com Тази статия, свързана с кино, все още е мъниче
 • математическо и или логическо обяснение или описание на набор от събития или явления или техен модел. В този смисъл теория всъщност се нарича такава хипотеза
                                               

Драма (жанр)

Драма e филмов жанр, основа на който е развитието, често емоционално, на реалистични герои, които сюжетът поставя в конфликт помежду им, със самите себе си, с обществото или дори с природни явления. Жанрът е изключително обхватен, като включва множество поджанрове, като криминална драма, любовна драма, историческа драма и други.

                                               

Комедия (жанр)

Комедията е филмов жанр, който цели да предизвиква смях. Подобно на другите видове комедия, той използва хумора за постигане на художествен ефект. Най-често основна цел на комедийните филми е забавлението, но понякога те съдържат и сатиричен коментар на различни обществени явления и процеси.

Трансмутация
                                               

Трансмутация

Трансмутацията е превръщането на един химичен елемент в друг, най-често в резултат на ядрена реакция. Превръщането може да бъде естествено или изкуствено. Естествената трансмутация се проявява изключително бавно като процес при който нестабилните изотопи се превръщат в стабилни. Трансмутацията е един от основните процеси в ядрата на звездите. Изкуствената трансмутация представлява превръщането на един елемент в друг с човешка намеса – обикновено в резултат на предизвикана ядрена реакция.

Users also searched:

...
...
...