Топ-100
Back

ⓘ Изследвания - Институт за космически изследвания и технологии, Куиър изследвания, на пола, Операционни изследвания, Афроамерикански изследвания ..
                                               

Институт за космически изследвания и технологии

Институтът за космически изследвания и технологии е водещ научноизследователски институт на Българската академия на науките. Главната сграда на ИКИТ се намира на адрес София, п.к. 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", бл. 1.

                                               

Куиър изследвания

Куиър изследванията или известни още жаргонно на български с транслитерирания от английски вариант куиър стъдис са комплекс от изследвания, касаещи сексуалната ориентация, сексуалните малцинства и джендър идентичносстта. В някои случаи и остаряло куиър изследванията биват наричани науки за сексуалната ориентация. Те са основно свързани с куиър проблематиката, но засягат и се интересуват и от други теми. Други наименования на дисциплината на английски език са Sexual Diversity Studies, Sexualities Studies или LGBTQ Studies. Оригинално центрирани около ЛГБТ историята и литературната теория, п ...

                                               

Изследвания на пола

Изследванията на пола е интердисциплинарно академично поле в социалните и хуманитарните науки, което третира проблемите на пола и половата идентичност. Областта е тясно свързана с други теоретични полета като история на жените, изследвания на жените, куиър изследвания и изследвания на мъжете. Тук се включват теоретизации в рамките на многобройни дисциплини като социология, психология, антропология, история и др.

                                               

Операционни изследвания

Изследването на операции е научна дисциплина за анализ на управлението на организации и системи, и аналитичен метод за взимане на по-добри решения. Често се възприема за подполе на математиката. Терминът наука за мениджмънта може да се използва като синоним. Техниките, които са използвани от другите математически науки са математическо моделиране, статистически анализ и математическа оптимизация, като изследването на операции може да има за цел даването на възможни решения до решаване на комплексни проблеми. Доайенът в тази област – Хамди Таха, определя дисциплината като "научен подход за ...

                                               

Афроамерикански изследвания

Афроамериканските изследвания се подвключва в африкана изследванията. Това е интердисциплинарно академично поле, изучаващо историята, културата и политиката на афроамериканците. В по-широк аспект това поле на изследване включва не само културите на хората от африкански произход в САЩ, но и култури от цялата африканска диаспора, от Британските острови до Карибите. Полето включва изследвания на африканоамериканската литература, история, политика, религия, религиозни изследвания, социология и много още дисциплини в хуманитаристиката и социалните науки.

                                               

Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика

42.6524, 23.3889 Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика ИЯИЯЕ e най-големият институт на Българската академия на науките. Основан е през 1972, като наследник на Физическия институт с Атомна научно-експериментална база при БАН. Научният състав наброява повече от 350 души, работещи в над 30 изследователски лаборатории. Лабораториите са групирани в следните направления: "Теоретична и математическа физика", "Физика на високите енергии и астрофизика на частиците", "Ядрена физика", "Неутронна и реакторна физика", "Ядрена енергетика", "Ядрени методи" и "Радиоекология и околна среда" ...

Висш институт за международни изследвания и изследвания на развитието
                                               

Висш институт за международни изследвания и изследвания на развитието

Висшият институт за международни изследвания и изследвания на развитието е висше училище в Женева, Швейцария. Насочен към следдипломно обучение в областта на международните отношения, институтът е основан през 1927 година от няколко функционери на Обществото на народите и днес поддържа близки връзки с Организацията на обединените нации. Към 2018 година в него се обучават около 1000 докторанти от над 100 страни по света.

Национален център за космически изследвания
                                               

Национален център за космически изследвания

Националния център за космически изследвания е френска научна организация, която управлява космическата програма на Франция. Основана е през 15 декември 1961, при управлението на Шарл де Гол. Централата на организацията се намира в Париж. Уредите, произведени от CNES или в партньорство с други институции, се изстрелват предимно от космодрума Куру във Френска Гвиана, а по-малка част – и от космодрума Байконур. Работи в тясно сътрудничество с Арианспейс и Европейската космическа агенция.