Топ-100
Back

ⓘ Навигация - Навигация, Морска навигация, Спътникова навигация, Бюро за артилерийска навигация, Секстант, Международна организация за гражданска авиация ..
                                               

Навигация

Навигация е науката и техниката, позволяваща де се установи положението на движещ се обект спрямо дадена координатна система. Тя може да се използва и за изчисляване на пътя, който трябва да се измине, за да се достигне друга точка с известни координати. В миналото навигацията се е извършвала основно с компас, уреди за измерване на ъгъла спрямо някоя определна звезда, морски или сухоземни карти. Днес за целта се използват геостационарни спътници. Навигацията от лат. navigato е наука и практическа дейност за управление на подвижни обекти, която решава следните задачи: - определяне на мястот ...

                                               

Морска навигация

Морската навигация е наука и практическа дейност за управление на кораба, която решава следните задачи: - определяне на мястото на кораба относно околната обстановка - избор на движението към желано крайно място. Навигацията трябва да осигури безопасен маршрут, достатъчна бързина на плаването, а понякога и други предпочитани показатели. Лицето, което я осъществява на кораба, се нарича навигатор или щурман. Видове морска навигация: според метода на работа – лоцманска и щурманска инструментална, научна според използваните средства – визуална, радарна, радионавигация, инерциална, спътникова и ...

                                               

Спътникова навигация

Спътникова навигация или сателитна навигационна система е система, която използва сателити, за да се осигури автономно геопространствено позициониране. Това позволява на малките електронни приемници да определят на местоположението си с висока точност с помощта на сигнал за точно време, предавани чрез пряка видимост от спътници с радио. Системата може да се използва за предоставяне на позиция, навигация и проследяване на позицията на приемника. Сигналите също така позволяват на електронния приемник да изчисли текущото местно време с висока точност, която позволява синхронизация на времето. ...

                                               

Бюро за артилерийска навигация

Бюро за артилерийска навигация или Бюро за ракетна навигация представляват стратегическите ракетни войски на Северна Корея. Те контролират всички балистични ракети, приети на въоръжение в страната, включително и ядрените. За разлика от отделните клонове на Корейската народна армия, БАН е под директния контрол на Държавната комисия по отбрана и нейния председател.

                                               

Секстант

Тази статия се отнася за измервателния инструмент. За едноименното съзвездие вижте Секстант съзвездие Секстант е уред за измерване на ъгъла между Слънцето или някоя звезда и точка от хоризонта или за измерване на хоризонтален ъгъл между два обекта. Името произлиза от латинската дума за "една шеста" - sextāns, тъй като скалата на секстанта е с дължина една шеста от кръга - 60 градуса. С него обаче могат да се измерват ъгли до 120 градуса. Сър Исак Нютон 1643-1727 измисля принципа на работа на навигационен инструмент с двойно отражение на лъчите и изготвя скици на октант, които обаче остават ...

                                               

Международна организация за гражданска авиация

Международната организация за гражданска авиация, позната предимно с инициалите от англ. ез. ICAO, е специализирана агенция на Организацията на обединените нации. Международната асоциация за въздушен транспорт е самостоятелна организация, която не бива да се бърка с ICAO. ICAO класифицира принципите и техниките на международното въздушно навигиране ориентиране и подпомага планирането и развитието на международния въздушен транспорт да осигури безопасност и системен растеж. Главната дирекция е разположена в центъра на Монреал, Канада, в квартал, наречен Quartier international de Montréal QI ...

Бриг (кораб)
                                               

Бриг (кораб)

Известен бриг е "Роалд Амундсен". Това е кораб за обучение, където се провеждат курсове от 1-2 седмици срещу заплащане. Има основен екипаж, състоящ се от няколко професионалисти, но повечето са любители, които прекарват свободното си време на кораба. Курсистите са включвани в управлението на кораба, учат опъване на ветрила, маневри, навигация, гребане. Но все пак има достатъчно време и за почивка. Единственото, на което се подчинява корабът, е времето и вятърът.

Навигационна светлина
                                               

Навигационна светлина

Навигационните светлини са цветни светлини на плавателен съд или летателен апарат, предназначени да дават информация за положението, състоянието и посоката на движение на съда или апарата. Вероятно най-познати са бордовите светлини, използвани в корабите и самолетите да показват на наблюдателите коя страна на превозното средство е обърната към тях – червена светлина на левия борд или крило и зелена на десния.

Посока на часовниковата стрелка
                                               

Посока на часовниковата стрелка

По посока на часовниковата стрелка е онова движение, което следва посоката на въртене на часовниковите стрелки по традиционния циферблат на часовника: тръгвайки от най-горната часова отметка, отивайки към най-дясната, след това към най-долната, после към най-лявата и накрая, връщайки се към най-горната отметка. Може да се опише и като движението, което човек извършва, когато се завърти надясно. Срещуположната посока се нарича обратно на часовниковата стрелка.